Разлика между версии на „Ръководството "Изучавам Квебек" / ''Apprendre le Québec''“

От BGCanada Wiki
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 2311: Ред 2311:
 
== (166) Вашето мнение е важно! ==
 
== (166) Вашето мнение е важно! ==
  
 +
Ръководството Изучавам Квебек беше замислен, за да ви помогнем да предприемете вашите стъпки в интеграци-ята още от вашата страна на пристигане и да ги преследвате още с вашето пристигане в Квебек и по време на вашият път на интеграция.
  
 +
С цел да разберем по-добре вашите нужди и да подобрим това ръководство, приканваме ви  да споделите с нас как сте научили за съществуването на ръководството, както и за моменти, в които разделите на ръководството са ви били най-полезни.
  
 +
Вашите коментари и предложения за подобряване на гида Изучавам Квебек са също добре дошли.
  
<span style="color: red">Следва продължение...</span>
+
'''''Желаете да ни предадете вашите мнения? Няма нищо по-лесно от това!'''''
 +
 
 +
Достатъчно е да попълните кратките въпроси направени с тази цел
 +
 
 +
• Използвате печатното издание на ръководството?
 +
 
 +
Срещнете ни в сайта www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca и кликнете върху Вашето мнение е важно.
 +
 
 +
• Използвате електронната версия на ръководството
 +
 
 +
Кликнете върху Вашето мнение е важно.
 +
 
 +
 
 +
<span style="color: red">Благодарим че ни отделихте няколко минути от вашето време</span>
  
 
[[Category:Емиграция]]
 
[[Category:Емиграция]]

Версия от 22:57, 23 март 2013

Предоставям на вашето внимание превод на предпоследното 2-ро издание на ръководството "Apprendre le Québec (FR)"/"Learning about Québec" (EN)
С цифрите в скобите са посочени съответните страници в ръководството.

Publication1.jpg

Добре дошли в Квебек!

(7 стр.) Като имигрант в Квебек, Вие реализирате един голям проект във вашият живот. Адаптирате се в едно ново общество и тук заемате своето място изпълнено с много предизвикателства. Още с вашето пристигане в Квебек, Вие преживявате много промени и трябва да експериментирате с нови неща. За да повишите вашият шанс за успех, Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC) предоставя на ваше разположение това ръководство за помощ при интегрирането. Този инструмент представя един синтез от най-важните стъпки предприети от вас за успешна интеграция към обществото на Кве-бек. Това ръководство ще ви помогне от сега да направите преход към вашият нов живот в Квебек.

Услугите на МICC и на обществените организации помагащи на новопристигналите.
MICC представлява един първоизточник на информация за вас. В Квебек, имиграционни услуги-Квебек ще ви предложат услуги за приемане, подкрепа и помощ в интеграцията. Повечето обществените организации съдействат за приемане и интеграцията на имигрантите. Те познават много добре нуждите на новопристигналите и могат да ви предложат конкретна помощ. MICC подпомага финансово тези организации в качеството на партньори в своите действия.

Безплатни услуги
Услугите за приемане, за подкрепа и за помощ в интеграцията предложени от MICC и партньорите от обществените организации са безплатни. Само молбата за сравнително оценяване от проучване извършено извън Квебек се заплаща.

(8 стр.) Знаете ли че?
В Квебек, под ‘’обществена организация” се разбира асоциации или организации с нестопанска цел - субсидирани от правителството. Асоциациите или организациите се възползват от пълна независимост при избора на своите практики и на услугите, които предлагат. Добре внедрени в своята среда, те имат за задача да защитават и подкрепят новопристигналите в своите стъпки за установяване и интеграция. Вие ще откриете списъка с обществени органи-зации финансирани от MICC в интернет сайта www.immigrationquebec.gouv.qc.ca секция Пар-тньори на Министерството

Свържете се с нас
MICC ви предлага повече начини за връзка
Център за работа с клиенти
Регион Монреал: 514 864-9191
На друго място в Квебек (безплатно):1 877 864-9191
За чужбина : +1 514 864-9191
Онлайн : www.immigration-quebec.gouv. qc.ca/courriel
Работно време: Понеделник, вторник, четвъртък и петък от 8 ч. до 16:30 ч.
Сряда от 10 ч. до 16:30 ч.

Достъп с телетайп
(апарат за телекомуникация между хора с намален слух или глухонеми)

Регион Монреал : 514 864-8158
На друго място в Квебек (безплатно):1 866 227-5968

Капсула на информация
7 дни, 24 часа на френски, английски и испански език
Регион Монреал : 514 864-9292
На друго място в Квебек (безплатно):1 866 864-9292
За чужбина : + 1 514 864-9292

За повече информация:
Относно мисията, предметите, програмите и услу-гите на MICC:
• www.micc.gouv.qc.ca

Свързана с хода на имиграцията, на интеграцията и приспособяването към френското общество:
• www.immigration-quebec.gouv.qc.ca

Относно междукултурните взаимоотношения:
• www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

Ръководството Изучавам Квебек : в помощ за вас

(9 стр.) Пътят на интеграция на всеки имигрант се различава според неговите нужди и лични цели. Вашето ръководство е тук, за да ви помогне с оценката на нуждите ви, за определяне на реалните цели и за избор на правилна стратегия. То ще ви бъде в голяма помощ за подготовката и реализирането на вашият проект за имиграция - още с получаване на вашият сертификат за селекция от Квебек (CSQ) до достигане на вашата цел за интеграция в Квебек. То ще ви предложи също ръководство за срещите ви с агентите за прием и подпомагане от Министерството на имиграцията и на Културните общности MICC, както и за срещите ви с обществените организации помагащи на новопристигналите, така също и с хората, които ще ви помагат в стъпките ви за намиране на работа.

Как да използвате вашето ръководство
Ръководството е разделено на няколко раздела, които се отнасят за една или повече теми. За всяка тема, вие ще откриете важни сведения и справка, за да допълните вашата информация. Ръководството има ресурси да ви подпомогне в усилията ви, също така има място за вашите лични бележки, които ще ви позволят да поддържате напредъка на вашите усилия. Реда, в които вие ще реализирате етапите по пътят ви не е задължително да е същят, като този представен в ръководството. За да ви помогнем да планирате стъпките си, всеки раздел е придружен с една или две пиктограми.

(10 стр.) Започнете вашите стъпки преди да заминете
За мнозинството имигранти това протича главно за няколко месеца, между подаването на CSQ и издаването на федерална имигрантска виза. Ние ви насърчаваме да използвате този период, за да започнете да подготвяте вашият нов живот в Квебек. По този начин ще увеличите своят шанс за реализация, следователно и за своята интеграция, така ще реализирате голяма икономия на време и на енергия.

Използвайте вашето ръководство Изучавам Квебек, за да планирате стъпките си, които трябва да направите преди да пристигнете.

Започнете вашите стъпки преди заминаване
За мнозинството имигранти това протича главно за няколко месеца, между подаването на CSQ и издаването на федерална имигрантска виза. Ние ви насърчаваме да използвате този период, за да започнете да подготвяте вашият нов живот в Квебек. По този начин ще увеличите своят шанс за реализация, следователно и за своята интеграция, така ще реализирате голяма икономия на време и на енергия.

Използвайте вашето ръководство Изучавам Квебек, за да планирате стъпките си, които трябва да направите преди да пристигнете, за да:
> се запознаете с услугите за приемане и помощ в интеграцията
> се запознаете с важността и основите на обществото в Квебек
> се запознаете с задълженията ви и целите на обществото в Квебек
> приведете в действие на вашето професионално обучение на френски, или подобряване на вашите знания, ако имате такива.
> определите вашият район и град за пребиваване.
> предвидите в бюджета ви за разходи свързани с настаняването и за първите месеци на живот в Квебек
> се осведомите за продължителността на кредите, откриването на банкова сметка и т.нат.
> съберете важните документи
> се запознаете с програмите и обществените услугите
> започнете да създавате ваша мрежа от контакти
> се приспособите към начина на работа в Квебек и търсенето на работа.
> разберете началните стъпки, които да направите пред регулиращите органи, ако желаете да упражнявате регулирана професия
> разберете, как да направите Сравнителна оценка от проучвания извършени извън Квебек, ако ви се наложи.

За да научите повече
Сведения за районите и главните градове в Квебек
Министерство на имиграцията и Културните общности:
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca - раздел Къде да се установя.

Службите за приемане и помощ в интеграцията

(11 стр.) Познаване и получаване на услуга. Формалностите при влизане
С вашето пристигане ще констатирате, че обичайните формалностите са относително прости - кратко посочени във вашият паспорт и вашата валидна имиграционна виза. Митническият контрол и даването на постоянно пребиваване са в правомощията на канадските власти. Тези процедури могат да се пра-вят без значение от мястото на влизане в Канада.

Приемане на летището и в имигрантски услуги-Квебек
Ако пристигнете на летище Монреал-Трюдо, предс-тавете се в бюрото на министерството на имигра-цията и на културните общности ( MICC). Агент по приемането ще ви снабди с полезни сведения и ще ви насрочи среща с имигрантски служба - Квебек, според вашият район на дестинация, за интервю, за приемане и за помощ при настаняването, или за групова среща за първите стъпки за настаняване.
Ако не сте били приети от тази служба при вашето пристигане, комуникирайте с имигрантска служба - Квебек намираща се в близост до вашият район на пребиваване, за да ви се насрочи среща.
Можете също да се свържете с Центъра за контакти с клиенти - част от (MICC) на 514 864-9191 за района на Монреал, или 1 877 864-9191 за другите райони на Квебек.

Практически съвети
Представете се в бюрото на MICC, също така, ако пристигате, за да се присъедините към приятел или член на вашето семейство, които вече са се установили в Квебек. С първият контакт със службата ще избегнете ненужни стъпки и ще улесните вашият достъп до правителствените служби.

(12 стр.) При първата ви среща с агент за помощ в интеграцията:
> ще представите, за да регистрира вашето пристигане - визата ви, паспорт и Сертификат за селекция за Квебек (CSQ), също така той ще потвърди данните от вашето досие (име, дата на раждане, и т.нат.), ако не сте могли да го направите на летището;
> той ще ви помогне с преценката на вашите нужди, и ако е необходимо и тези на вашето семейство;
> той ще ви осведоми за нужните стъпките за получаване на официалните документи (здравна карта, социален номер, шофьорска книжка, и т.нат.), за търсенето на квартира и обществените служби на разположение (медицински служби, социални служби, обществен транспорт, и т.нат.), за формалностите по записването в учебните учреждения, за службите за закрила на детето и за наличната правителствена помощ;
> той ще ви насочи към услугите за помощ в интеграцията предлагани от MICC, именно: курсове по френски, информационни срещи, обработката на молбите за Сравнителна оценка от проучване извършено извън Квебек, придружаване до професионален ордер или регулиращ орган;
> той ще ви насочи към обществените организации или съответната правителствена служба;
> той ще ви ориентира към обучението Адаптирам се към трудовият пазар на Квебек - Да живеем заедно в Квебек. Това обучение ви позволява да опознаете механизма на пазара на труда, законите и културата на работа, правилата и функционирането на бизнеса, както и на общите ценности на обществата в Квебек и начина, по който те живеят всекидневно.
> той ще ви насочи към обществените организа-ции или съответната правителствена служ-ба;
> той ще ви ориентира към обучението Адапти-рам се към трудовият пазар на Квебек - Да живеем заедно в Квебек. Това обучение ви позволява да опознаете механизма на пазара на труда, законите и културата на работа, правилата и функционирането на бизнеса, както и на общите ценности на обществата в Квебек и начина, по който те живеят всекид-невно.

За да научите повече
Сведения за службите по приемане и помощ в интеграцията:
• Министерство на имиграцията и културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
• Имиграционна служба-Квебек намираща се близко до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC раздел За връзка с нас
• Обществени организации помагащи на новопристигналите - координатите са на разположение в сайта на MICC - раздел Партньори на Министерството .

Обществото на Квебек

(14 стр.) Познаване, зачитане и споделяне на общите ценности на обществото в Квебек Квебек е френскоговорещо общество, което е демократично и свободно изразяващо се, общество което се основава върху върховенството на закона. Познаването и зачитането на ценностите, върху които се формира обществото на Квебек са необходими, за да ви адаптира към вашата нова среда за живеене и да се чувствате пълноценни в нея. С подписването на Декларация за общите ценности на квебекското общество вие приемате да уважавате общите ценности на обществото в Квебек, и декларирате желанието си да живеете в Квебек придържайки се и уважавайки тези ценности. Декларирате също, че желаете да научите френски език, ако вече не го говорите.

Общите ценности на обществото в Квебек

В Квебек: се говори на френски език, подробности:
> Общество в Квебек е ръководено от Хартата за френският език, която прави френският език официален в Квебек. Френският език се говори в публичните институции, в ежедневният живот и обикновено на работа, при обучение, при комуникиране и работа.
> Квебек държи да запази и да промоцира своят официален език. Френският език представя не само инструмент необходим за комуникиране, но също един общ символ за принадлежност за обществото в Квебек.
>(15 стр.) За да се интегрира в свето ново място на живеене имигранта, който не овладял френският език, трябва да направи усилие, за да го научи. За да го подкрепи в тази посока правителството на Квебек предлага курсове по френски език.
> Децата на имигрантите, които се установяват трайно в Квебек посещават обикновено френски училища. > Кандидатите да практикуват професия, регулирана от професионален ордер, трябва да докаже достатъчно знания, за да получи законно разрешително.

Квебек: свободно и демократично общество
> Политическата система в Квебек почива върху свободата за изразяване и правото на равенство между хората, също така върху своите участия в асоциации, в политически партии и административни институции, като бордове на директори. Гражданите могат да предоставят своята кандидатура за гласуване и имат право да гласуват, те избират свои представители във всички нива на управление.
> Когато държавата възнамерява да установява правила, жителите са главно поканени да вземат участие във финалните консултации, за да изразят своята гледна точка върху въпросите от обществен интерес.
> Израза на злобно поведение било от политически, религиозен или етнически характер естество не се толерира. Обществото в Квебек подкрепя разрешаването на конфликта чрез преговори.

Квебек: политическата власт и религията са отделни
> Провинция Квебек и нейните институции са светски. Нейните решения и действия са религиозно независими.
> Обществото в Квебек има държавна училищна система и религиозното обучение не е част от програмите в обществените училища.

(16 стр.) Квебек: едно богато в своето разнообразие общество
> Квебек е многообразен с мнозинството франкофони, англофони и местни жители, които идват от четирите посоки на света заедно с произхода и различната си култура.
> Квебек насърчава обмяна между културите и сближаването между общностите, също така и познаването на корените, които образуват различията. От друга страна, всички и всеки може да избира свободно своят начин на живот, религия и да изказва свободно своето мнение зачитайки правата на другите. Взаимоотношенията между хората се затвърждават с уважение и толеранс в атмосфера на разбирателство.

Квебек: общество почиващо върху върховенството на закона
Квебек е демократично общество базирано върху върховенството на закона. Всички хора са равни по стойност и достойнство и имат право на еднаква закрила от закона. Те трябва да зачитат всички закони, които да бъдат техни убеждения.
> Забранена е дискриминацията между хората на базата на мотивите определени в Харта за правата и независимостта на хората в Квебек, като се има предвид:
- расата
- политическите убеждения
- цвета
- пола
- бременността
- сексуалната ориентация
- гражданското състояние
- възраст, освен размера предвиден от закона
- религията
- езика
- етническа принадлежност или националност
- социален статус
- увреждане или използването на средство за прикриване на това увреждане
Като пример, достъпа в една сграда не може да бъде отказан на лице на основание неговата етническа принадлежност, социален статус или на увреждането му. На работа, дискриминацията е забранена, именно: в предложенията за работа, в процеса на наемане и условията на работа. Закона забранява също безпокойството под всичките му форми. Така също в този дух, признава на хомосексуалистите същите права и задължения, като на всички останали граждани на Квебек.

(17 стр.) В Квебек, жените и мъжете имат равни права
> Жените и мъжете са равни. Те имат същите права и същите задължения. Жените могат да практикуват занаят или професия по свой избор. Те са представени във важни длъжностите, като депутати, кметове, съветници, управители и ръководители в големи предприятия.
> Те могат да практикуват занаяти и професии традиционно запазени за мъжете. Една работничка трябва да получава същото заплащане, като работника, когато тяхната работа макар и различна е същата по важност, или подобна в предприятието, в което работят.
> Тази важност за равенство провокира еднакви модели на организации познати в Квебек. Когато бъдат обединени на семейни начала, граждански съюз или женени, съпрузите от един пол или от различни полове - са равни пред закона. Отговорностите на родителите спрямо децата им са същите.
> В случай на развод по време на брака, или разтрогване на граждански съюз - придобивките по време на съюза, част от семейното имущество, се разделят еднакво между съпрузите.
> Що се отнася до деца, законът задължава родителите или настойниците да се спогодят за сигурността и необходимото внимание за развитието на децата им.

В Квебек: изпълнението на закона и свободата на хората, става чрез зачитане на другите и тяхното благосъстояние.
> Правата и свободите основно се изпълняват чрез зачитане на правото и свободата на другите, на общественият ред, на благополучието на гражданите и демократичните ценности на Квебек. Употребата на сила е забранена.
> Накратко, хората в Квебек отдават голямо значение на поддържането на благоприятен климат и на свобода на изразяване, правото на равенство между хората и зачитане на различията. Тези ценности и закони на обществото в Квебек правят консенсус и осигуряват на всяко лице правото, наред с другото, да се изразява и избира свободно своят начин на живот, своето мнение и своята религия.
>(18 стр.) Правителството на Квебек осъжда расизма и дискриминацията и се ангажира да благоприятства плана за участие на всички хора в икономическия, социалния и културния прогрес на Квебек. Тези правила са изложени в Правителствената декларация на Квебек върху етническите и междурасовите взаимоотношенията.

Комисията за правата на хората и за правата на младеща (CDPDJ) осигурява зачитането и затвърждаването на правилата в Хартата за правата и свободата на хората в Квебек. Тя осигурява също защитата на интересите на децата, също така зачитане и утвърждаване на правата, които са узаконени с Закона за защита на младежта и в Закона върху системата за наказателно правораздаване на децата. CDPDJ поема тази отговорност, а именно извършване на разследване по своя собствена инициатива, или когато дадена жалба го е насочила: към анализ на законите и за извършване на разследвания от правителството, ако има основание; към прилагане на програмите за информация и възпитание; за управление и за насърчаване на разследвания и за публикуването им; към сътрудничество с организациите посветени за повишаване на правата и свободата на хората в Квебек или извън него; и за осигуряване на работа по програмите за равен достъп.

Преди да заминете
Информирайте се за ценностите на обществото в Квебек, консултирай-те се със сайта www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca и вземете информация за наличните документи.

В Квебек
Веднъж в Квебек, имигрантски услуги-Квебек разположени близо до вашето място на пребиваване, или обществена организация помагащи на новопристигналите, ще ви осведомяват и ще ви насочат към подходящите ресурси.

По-добро познаване на ценностите на обществото Квебек
Посетете сайта www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca Тук ще намерите информация за ценностите на обществото в Квебек, така също за действията на правителството на Квебек да повиши тези ценности и да придаде ново значение на това многообразие.

(19 стр.) Знаете ли че...?
> Обществото в Квебек днес наброява повече от сто културни общности. С езика, с културата и различните религии тези общности допринасят много за социалното обогатяване, за икономиката и културата на Квебек. Те съжителстват по мирен начин и са насърчавани да поддържат хармонични междукултурни взаимоотношения.
> Квебек е едно общество, където приспособяването, компромисите и търсенето на консенсус са с привилегии. Отвореността към разнообразието, толерантността и уважението са много важни, като начин държане между хората.
> За да влязат във връзка и да комуникират по между си, хората в Квебек предпочитат откровеността. Те комуникират главно по начин, поскоро директен, точен и ясен. Те пазят една определена физическа дистанция между тях и събеседника, доказват също своето уважение към личното пространство на другите. Говоренето на „ти” с по-младите хора или сходна възраст е широко разпространено. Въпреки това, обръщението на „вие” е винаги ценено във всички случаи, особено при общуване с работодател.
> Хората в Квебек взимат много на сериозно ангажиментите си по отношение на времето. Точността е от значение за срещите.
> В публичният живот, при чакане за услуга, хората в Квебек обикновено следват принципа, че първият дошъл е първият обслужен. Когато това е в магазина, в библиотеката, на автобусната спирка или в киното, всеки чака своят ред. Човека, който не зачита тези обичаи, предразполага да му се припомни реда от своите съграждани.

(20 стр.) За да научите повече
Сведения относно Хартата за правата и свободата на хората в Квебек, Хартата за френският език, между културните взаимоотношения, ценностите и основите на обществото в Квебек
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.valeurscommunesduquebec.gouv.qc.ca
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca
• Имиграционна служба-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC секция За да ни присъединят
• Обществени организации в услуга на новопристигналите - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството
• Комисия за правата на хората и правата на младите: www.cdpdj.qc.ca

Сведения свързана с културните общности в Квебек и действията за междукултурното сближаване
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

Сведения относно правата и условията на живот на жените
• Съвет за статута на жените: www.csf.gouv.qc.ca Кликнете върху По региони, за да разберете координатите на районните бюра.
• Секретариат за жените: www.scf.gouv.qc.ca

Сведения относно предлаганите услуги на хората с увреждания
• Офис на хората с увреждания в Квебек: www.ophq.gouv.qc.ca

Сведения за предлаганите услуги на хора от сексуалните малцинства
• Гей Слуша: www.gaiecoute.org
Линия Гей Слуша на всякъде в Квебек: 1 888 505-1010

Сведения относно политическата система в Квебек
• Национален парламент на Квебек: www.assnat.qc.ca

Сведения свързани с правораздавателната система в Квебек, с вашите права и отговорности, с правните издания насочена към широката общественост и координацията на организациите
• Министерство на правосъдието: www.justice.gouv.qc.ca
• Възпитанието: www.educaloi.qc.ca

(21стр.) Запознаване с моите отговорности и тези на приемното общество

Ангажимента на правителството
Квебек е голямо общество, което приема имигрантите идващи от четирите краища на света заедно със своите знания, своята компетенции, своя език, своята култура и религия. Правителството на Квебек ви предлага със сътрудничеството на своите публични партньори, личен и обществен живот, инструмент за поддръжка и наблюдение на вашите действия, както и услуги за помощ за социална интеграция, езикова и икономическа адаптация за вашите специфични нужди, именно: служби за приемане и помощ за настаняване и лично подпомагане, информационни срещи относно живота и работата в региона, информация за реал-ните работни места, служби за изучаване на френски, консултантски услуги относно признаването на образованието и на уменията придобити извън Квебек, и пакет от мерки за интегриране в работна среда.

Моите ангажименти
Всички хора в Квебек ползват правата и свободите признати в Хартата за правата и свободите на човека и други закони, и имат отговорността да зачитат ценностите, които са представени тук. В качеството на имигрант вие се ангажирате да поемете тежестта на вашите действия за интеграция и да я започнете възможно най-бързо, с помощта на средствата предлагани на ваше разположение. Вие се ангажирате също да знаете и да уважавате общите ценности на обществото в Квебек, така също всички техни закони, които да бъдат ваше убеждение (правило). Резултата от пътят ви на интеграция ще зависи в голяма част от усилията, които влагате и от вашите възможности за адаптация в обществото на Квебек. Имате активна роля в изиграването на всеки етап в процеса на интеграция: това е вашата основна отговорност.

Преодоляване на трудностите на адаптацията
При контакт с едно ново общество и при нуждата от правене на различни неща, е възможно да живеете в една ситуация трудна за приспособяване. Няколко фактори ще могат да обяснят една подобна ситуация: трудности при намиране на работа, финансов проблем, тежестта на семейната отговорност поета в една нова социална среда и култура. В този случай, ако имате склонност да се изолирате, ако се чувствате неспокоен, ако изпитвате чувство на срам защото сте без работа, ако чувствате че губите доверие във вас, нужно е да споделите с някой. Не се колебайте да се обадите на приятел, или на някой от вашето семейство, или на близки хора, на които имате доверие, за да намерите при тези хора подслон и подкрепа, от която имате нужда.
(22 стр.) Знайте, че Квебек ви предлага също различни ресурси, които могат да ви помогнат за преодоляване на тези трудности. Това е впрочем ежедневие, в Квебек да се търси помощ извън семейният кръг или приятели, когато е нужно. Можете да се консултирате за ресурсите на вашето приемно общество с пълно доверие. Ако имате нужда от тази външна помощ, насочете се към обществена организация помагаща на новопристигналите. Тя ще ви подкрепя, колкото е нужно по вашият път на интеграция, и ще ви помага да определите предполагаемите причини за вашите трудности и да определите вашите реални нужди. Ако трябва, организацията ще ви насочи към външни ресурси.
Децата могат да имат също проблеми с адаптацията, по-точно с училището. Този проблем може да се прояви от трудностите при обучението, или от изолацията. Затова училището предлага допълнителни професионални услуги: закрила, надзор, психолози, здравни и социални услуги, и т.нат. Не се колебайте да направите апел в случай на нужда. Вашият Център за здравни и социални услуги (CSSS) може също да ви посъветва за тези предложения.

Младежките центрове
Ако вашето дете развие сериозни проблеми с поведението си - криминални престъпления, бягство, опит за самоубийство, злоупотреба с наркотици, и т.нат. - Младежкият център във вашият регион може да ви предостави помощ и съвети. Той предлага също услуги на младите бащи при трудности с адаптацията. Между застъпниците повечето са професионалисти в социалната дейност, в психическото възпитание, в криминологията или са психолози.

За да научите повече
Служби за приемане и подпомагане на новопристигналите
• Имигрантски услуги - Квебек намиращи се до вашето място на пребиваване - координати на разположение в сайта на министерството по имиграцията и Културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca секция Свържете се с нас
• Обществени организации помагащи на новоприс-тигналите - координати на разположение в сайта MICC, секция Партньори на Министерството

Сведения за предлаганите услуги от центровете за здраве и социални услуги
• Министерство на здравеопазването и социалните услуги: www.msss.gouv.qc.ca секция Млади хора

Информация и координати за младежките центрове в Квебек
• Асоциация на младежките центрове в Квебек: www.acjq.qc.ca
Представените във всеки регион на Квебек младежки центрове предоставят специализирана помощ на младежите под 18 години, които изпитват големи трудности, които могат да изложат на риск тяхната сигурност и тяхното развитие, както и на тяхното семейство.

Местата за установяване

Определяне на моят регион и град за установяване
Квебек покрива една обширна територия. Отвъд Монреал, главният град, Квебек включва 16 други административни територии, които предлагат добри условия на работа и инвестиции, отлично качество на живот, достъпно жизнено равнище, така също услуги и занимания през свободното време. Следователно, имате избор. Преди да напуснете вашата страна и да заминете, се информирайте за регионите на Квебек, и какво предлагат те.

Това върху което трябва се осведомя преди заминаване Информация свързана с всеки регион на Квебек е представена в интернет сайта на MICC, тя ви позволява да опознаете:
> териториите и главните градове
> икономиката и възможностите за работа
> услугите предлагани на имигрантите
> портрета на имиграцията, а имено, присъствието на едно общество от същият произход, като вас.
Нещо повече, чрез връзките към различни ресурси, като общински или образователни институции, ще ви позволяват да научите повече за:
> разположението на квартирите и на транспорта;
> достъпността до обществени услуги и транспорт, до отдих и до местата за поклонения;
> наличието на образователни учреждения;
> време за провеждане на културна дейност.

За Квебек
Вече сте в Монреал и желаете да научите повече за регионите на Квебек? Участвайте в информационните срещите за живота и работата в региона. Това са безплатни услуги от имиграционни услуги-Квебек. Там ще срещнете ресурс от хора и ще откриете налични работни места, перспективите за развитие, възможностите за жилище и службите на разположение в този региони: за курсове по френски език, за здраве, образование, и т.нат. Партньорските организации на Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC), действащи в Монреал, са специализирани също и в подкрепа на имигрантите желаещи да се установят извън региона на Монреал. Измежду предлаганите услуги, те организират за вас изследователски престой в региона, осъществяване на подредба между вашите знания и офертата за работа произхождаща от регионите, и ще ви даде техническа и финансова подкрепа.

За да науча повече
Информация за регионите и главните градове в Квебек, както и за информационните срещи за живота и работата в региона
• Министерство на имиграцията и на Културните общества: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Къде да се настаня
• Имиграционни услуги-Квебек намиращи се близко до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас

Други сайтове, които да посетите, за да узнаете още за регионите и главните градове в Квебек
• Регионални портали: www.gouv.qc.ca
• Министерство на Общинските работи, на Регионите и на Заемането на територии: www.mamrot.gouv.qc.ca
• Добър ден Квебек: www.bonjourquebec.com

Предвиждам бюджета си

Започването на работа по проекта за имиграция допуска значителни разходи. Преди да заминете, важно е да сметнете тези разходи и да предвидите достатъчно средства. Към таксите изисквани от правителството на Квебек за обработка на вашата молба за Сертификат за селекция за Квебек, вие ще трябва да добавите нужните разходи, за да допълните процеса по имиграция, за да се установите, и за да задоволите вашите нужди по време на първите месеци на вашето пребиваване в Квебек.

Важно
Ако сте селекциониран в категория квалифициран работник, независим работник или инвеститор, вие се ангажирате да приготвите достатъчно пари, за да задоволите през първите три месеца от вашето установяване в Квебек вашите характерни нужди и тези на членовете на вашето семейство, които ви придружават. Припомняме ви, че вие трябва да притежавате тази минимална сума при вашето пристигане.

Основните разходи, за които трябва да помисля в планирането на бюджета ми
Такси след получаване на сертификата ми за селекция за Квебек
• Такси изисквани от правителството на Канада за молбата за постоянно пребиваване
• Такси отнасящи се до проверката или превода на нужните документите по пътя на интеграцията ми
• Такси отнасящи се до представителството на организация за регулиране на професия или занаят, ако има основание.
• Такси отнасящи се до молба за Сравнително оценяване от проучване извън Квебек, ако е необходимо
• Билет за самолет, за влак, за автобус, и т.нат.
• Пътна застраховка

Такси за пристигането и за първите три месеца от моето установяване в Квебек
• Подслон за първият ден (хотел)
• Наемане на квартира
• Обзавеждане на квартирата (мебели, електроуреди, завивки, съдове за готвене и други необходими неща)
• Електричество
• Отопление на квартирата (газ, ток, мазут)
• Охрана на жилището
• Телефон
• Топли дрехи, ако пристигам в Квебек през есента или през зимата
• Транспорт (такси, автобус, метро, автомобил)
• Здравна застраховка за мен и членовете на семейството ми (препоръки - виж страница 45 от ръководството)
• Храна
• Служби за охрана, ако има основание
Други (телевизор, кабелна телевизия, компютър, интернет, занимание през свободното времe)

За повече информация
Информация относно минималната сума нужна, за да задоволите нуждите си през първите три месеца:
• Министерство на имиграцията и на Културните общества: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Защо избирам Квебек

Информация относно цената за различните услуги и потребителски продукти
• Картина на Квебек: www.toile.qc.ca

Френският език

Започвам с моето опознаване на френският език, или подобрявам моите знания

Френският: официален език
Френският е официален език в Квебек. Самото франкофонско общество е най-голямото в Северна Америка, обществото на Квебек отдава голямо значение на статута на френски език. Правителството на Квебек и мнозинството от гражданите на Квебек гледат на френският език, като основно условие за своята интеграция. Френският език представлява не само инструмент за комуникация, но също един обществен символ за принадлежност към обществото на Квебек. Това е в основата на идентичността на хората в Квебек.

Основно условие за вашата социална и професионална интеграция
Разбирането на френски е нужно, за да участвате в културният, гражданският и обществен живот, за да живеете ежедневно, за да използвате вашите професионални умения и да се интегрира-те по-бързо на пазара на труда. В случая на контакт с жители на Квебек, ще установите бързо тяхната откритост, тяхната любезност и тяхното желание да комуникират с вас на техният език. Капацитета на вашето изра-зяване на френски ще ви помогне:
> за комуникирането с жителите на Квебек;
> за развитието на мрежа от контакти
> за по-добро познаване на културата и историята на вашето приемно общество
> да помагате на децата си да успеят в училището
Достатъчното познаване на френският увеличава вашите възможности касаещо професионалният ви план, и ви позволява да реализирате вашите стъпки за интегриране на работа. Например:
> участие в действия за подпомагане на търсенето на работа от организациите за професионална реализация.
> получаване на разрешение за практикуване на регламентирана професия или занаят (разрешително за практикуване, сертификат за квалификация или компетенция)
> достигане до допълнително образование;
> успех в приемните изпити;
> намирането на работа.

Преди да пристигнете
- Ако вие не овладеете френският език, извлечете максимума от срока в очакване на вашата виза, за да подобрите вашите знания по френски.
- Много от вас ще трябва да достигнат, за говорене и за писане, ниво на компетентност „напреднал” с цел да успеят в своята адаптация и своята социално-професионална интеграция в Квебек. Усилията, които ще направите във вашата страна, за да научите френски или подобрите знанията си ще бъдат следователно много доходоносни.
- Имигрантите, които усъвършенстваха своят френски преди да напуснат своята страна на произход, са много доволно че са го направили, когато пристигат в Квебек. От друга страна, служителите, които помагат на имигрантите в правителствените служби или обществени организации съобщават, че работата им е по-лесно, когато имигрантите са в състояние да говори на френски, когато са пристигнали в Квебек.
- Говоренето на френски е най-добрият начин за бърза интеграция към обществото на Квебек.

Практически съвет
- Осведомете се относно възможностите за участие в курсове по френски във вашата страна. Имиграционните бюра на Квебек в чужбина са умерени в това да ви снабдяват с информацията относно организациите или учрежденията за преподаване на френски познати във вашата страна.
- Министерството на имиграцията и на културните общности сключи споразумение с езиковите училища в чужбина, от които повечето са Алианс Франсез и френски институти. Тези училища разполагат с ресурс от документи отнасящи се до Квебек и някои от тях имат езикова програма адаптирана към хората, които се подготвят за Квебек. Споразуменията позволяват на MICC да ви предложат два курса на обучение: начален и среден. Ако следвате курс в партньорско учебно учреждение, ако имате повече от 16 години, и ако имате „Сертификат за селекция за Квебек”, вашите такси за обучение биха могли да ви се върнат при вашето пристигане в Квебек.
Това връщане на такси, които могат да достигнат до C$1 500, е направено при определени условия и въз основа на представените доказателствени документи. Целият списък на партньорските учебни учреждения на MICC и начините на връщане на таксите се намират в интернет сайта на MICC.
- Приведете в действие или подобрете вашата компетентност по френски език. Например, научете се да се представяте, да поискате информация или услуги, да разказвате случки, да се изразявате пред някой, да давате вашето мнение, да говорите за вашият професионален опит, за вашите проекти, и т.нат.
- Хората селектирани от Квебек, които достигнаха ниво на компетентност съответстващо от началото до средно могат да се включат в курсове по френски онлайн (FEL).
- Френския език е официален език в Квебек, децата на имигрантите, какъвто и да е техният майчин език, трябва нормално да общуват в учреждение на франкофонската учебна комисия в тяхното населено място до завършване на средното си образование.

След вашето пристигане в Квебек
Ако не говорите френски език при вашето пристигане в Квебек, или желаете да подобрите вашите знания по френски, възможно е да се запишете на курс. Министерството на имиграция и на културните общности (MICC) предлага безплатно в партньорство с обществените учебни учреждения и обществените организации, многобройни начини за обучения адаптирани с вашите нужди. Можете да избирате целодневни, почасови и съобразени с работата ви курсове. Курсовете за начинаещи ви осведомяват за практичната страна на всекидневният живота в Квебек. Финансова помощ може да ви бъде предложена в края за покриване на разходите за участието в курс по френски език.
За хората достигнали във френският език ниво на компетентност средно или напреднало, MICC предлага също целодневни специализирани курсове: устно изразяване, писмено изразяване, така също курсове по френски адаптирани към някои области свързани с професионалната дейност.
Целодневните и почасовите курсове по френски предлагани от MICC са с продължителност 11 седмици и започват на точно определени дати, главно на всеки 3 месеца. Трябва следователно да се чака започване на нов сезон преди да се започне курс. От друга гледна точка, навсякъде в Квебек, по голямата част от университетите, общообразователните и професионалните колежи (cégeps), както и центровете за професионално обучение на възрастни на училищните комисии, предлагат курсове по френски.

Важно!
Ако трябва да започнете или да подобрите вашите знания по френски в Квебек, там направете запитване в първите дни, съобразено с вашето престигане Ако желаете да се запишете на целодневен курс, ще намерите в сайта на имиграция - Квебек информация, така също Молба за приемане в целодневен курс по френски и за финансова помощ, която можете да попълните и изпратите на адреса посочен в края на формуляра. Можете също да издействате този документ и информацията относно други формуляри за обучение по френски за вас намиращи се до вашето място на пребиваване. За да улесните стъпките си за записване, можете да осъществите онлайн вашата молба за приемане в целодневни курсове по френски през сайта на имиграция - Квебек.

Френският език говорен в Квебек
По време на вашите първи контакти с хората в Квебек, ще трябва може би да положите някои усилия, за да привикнете с акцента в Квебек или някои думи, или изрази които не сте чували никога. Все пак ще свикнете без много затруднения. 

Практически съвети
- За по-добро упражняване на френският език, различните дейности могат да ви помогнат за подобряване на вашите познания по френски, а именно: гледането на телевизия, слушането на радио, четенето на публикации на френски или участието в действия заедно с хора, които говорят френски. - MICC предлага също на ваше разположение безплатна банка с упражнения по френски онлайн. - В Квебек и Монреал, двата центъра на самообучение на френски, предлагат на хората с работа или на тези, които търсят работа подобряване на знанията си по френски.

За повече информация

Преди пристигане
Организациите и учреждения предлагащи курсове по френски
• Имиграционно бюро Квебек за чужденци, което покрива вашата територия - координатите са на-лични в сайта на MICC: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca в секцията Свържете с Нас

Списък на учрежденията партньори на MICC, и начина за връщане на таксите от курсовете по френски преминати във вашата страна
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Френс-ки език, рубрика Изучаване на френски във вашата страна на заминаване

Безплатна банка с упражнения на MICC
www.micc-francisation.gouv.qc.ca

Курсове по френски онлайн на MICC
www.francisationenligne.gouv.qc.ca

Други ресурси за изучаване на френски онлайн
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Френски език, рубрика Изучаване на френски онлайн.

След вашето пристигане в Квебек.
Организации или учреждения предлагащи курсове по френски (критерии за допускане, вписване, продължителност на курса, преподавателски инст-рументи, място на преподаване, часове, финансо-ва помощ, и т.нат.)
• Сайта на министерството на имиграцията и на културните общности, секция Френски език и за до-пускането онлайн Заявление за допускане до онлайн целодневни курсове по френски език.
• Имиграционна служба -Квебек намираща се до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас

Жилището (квартирата)

(36 стр.) Моите знания относно жилището
От няколко години има малко налични жилища под наем в повечето градове на Квебек, което значително усложнява търсенето на жилище. Ще трябва да проявите търпение в случая, намирането на добро жилище изисква време и усилия. Ще трябва, може би, да обитавате временно жилище, което не съответства на доста от вашите очаквания. Цената на жилището варира, между другото, според броя на стаите, от които се състои, града или квартала където се намира, предлагането и търсенето, също така близостта до услуги. Жилището е главно по-евтино извън големите градове. Преди да решите къде да се установите, преценете предимствата, които предлагат различните региони на Квебек.

Знаете ли ?
Като мнозинството жители на Квебек живеещи в градовете, по голямата част от новопристигналите са наематели. В Квебек договорите за наем, наричани „bail” (договор за даване под наем на движими или недвижими имоти), изтичат главно на 30 юни всяка година. Месеците март, април и май са следователно най-благоприятните за търсене на жилище. Може въпреки това да сключите договор за наем без значение каква е датата от годината, и без значение каква е продължителността му.

Практически съвет
Възможно е да наемете квартира по интернет. Въпреки това, ако тази избор ви интересува бъдете много предпазливи преди да се ангажирате с една такава сделка. За предпочитане е да изчакате да сте на място: ще можете също да посетите жилището и да се запознаете със състоянието на място, също така с близостта на услугите преди да подпишете договора.

(37 стр.) Относно вида на жилището
В Квебек, ако ви кажат: ...това означава:
2 ½, 3 ½, 4 ½, и т.нат броя на частите (стаите) в апартамента (банята се смята за получаст (полустая)
Полумебелирана че електродомакинските уреди там ( ел. печка и хладилник) са предвидени и включени в наема
Отопление или без отопление че сметката за отопление е включена или не е включена в наема
Топла вода че цената на общата енергия, свързани с използването на топла вода е включена в наема.

Обикновено, нормите за жилище в Квебек включват една стая на човек, изключвайки кухнята и банята. Въпреки това, не съществува никакво точно законодателство по тази тема. Гражданския кодекс в Квебек гласи в това отношение, че броят на обитателите на жилището тряб-ва да бъде такъв, че да позволи на всеки да живее в нормални условия - комфортно и безопасно. Трябва, следователно, да се изчислява цената на жилището според пространството наблюдавано в момента на посещението, без значение начина с който собственика калкулира броя на стаите.

За да науча повече
Информация относно средните цени и разположението на жилищата в различните региони на Квебек
• Канадска асоциация на ипотеките и жилищата: www.cmhc-schl.gc.ca
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Защо избрах Квебек

(39 стр.) Търся моето първо жилище
При вашето пристигане в Квебек, освен ако разполагате със значителни финансови средства, не предвиждате разбира се дълъг престой в хотел. Бързото намиране на прилично жилище на достъпна цена ще бъде следователно вашата първа грижа.

Моето настаняване при пристигането
Ще имате интерес да се настаните първоначално в обзаведено жилище (апартамент или стая) наето за седмица или месец и намиращо се, ако е възможно, в квартал достатъчно централен, за да улесните вашите първи стъпки. Ще трябва, може би, да предвидите да живеете у роднини или приятели в продължение на известно време. След няколко седмици, или няколко месеца, ще трябва да направите стъпки за намирането на жилище съобразено с вашите нужди.

В търсене на първото ми жилище
Преди да изберете жилище, преценете максималната сума за наем, която можете разумно да изразходите още от вашите текущи разходи. Когато изчислявате цената на наема на жилището вземете под внимание цените на основните услуги: електричество, отопление, застраховка, телефон, транспорт, както и други услуги като кабелна телевизия и паркинг. Някои апартаменти са оборудвани с хладилник и готварска печка, но през по-голямата част от времето ще трябва да притежавате ваши лични електроуреди. Използвайте времето за да проучите околностите и кварталите в общината, където решихте да се установите. След определянето на мястото, което ви допада, разходете се по улиците, така че да откриете предлаганите жилища означени с надпис <<под наем>>. Можете също така да се консултирате с малките обяви във вестниците и да посетите интернет сайтовете за търсене на жилища.

Практически съвет
Поискайте от служителя на имигрантски услуги - Квебек намиращи се до вашето място на пребиваване да ви покаже, коя обществена организация може да ви помогне в търсенето на жилище и направете запитване за услугите на тази организация.

Как да избера жилище
> Посетете жилищата, които ви изглеждат най-интересни и там направите оглед, ако е възможно.
> Огледайте състоянието на местата и поискайте да видите всички стаи на апартамента.
> Преценете необходимите ремонти.
> Информирайте се за услугите (отопление, електричество, боядисване, поддръжка на водопровода, и т.нат.), за мебелите и уредите включени в наема, за услугите на консиержери (портиер) и правилата относно притежаването, използването и поддържането на жилището и общото пространство.
(40 стр.) > Проучете жилището си от гледна точка на безопасност, на спокойствие и на близостта до услуги (бакалия, обществен транспорт, училище, охранителни учреждения, клиники, болници, и т.нат.)
> Ако имате един или няколко домашни любимеца за компания, уверете се че никакви правила в сградата или клауза към договора не забранява тяхното присъствие.

Практически съвет
Преди да подпишете договора прочетете го целият много внимателно. Уверете се, че всички условия обсъждани с хазяина са налице, особено за ремонтите, които той се е ангажирал да направи и датата на тяхното изпълнение. Уверете се също, че жилището посочено в договора е това, което посетихте и се съгласихте да наемете. Полезна информация
– Хартата за правата и свободата на хората в Квебек забранява да се отказва наемането на жилище на лице базирано на дискриминационна причина, като етническа и национална принадлежност, цвят, пол, бременност, сексуална ориентация, семейно положение, възраст, недъг или използването на средство за прикриване на този недъг, факта че има деца или че е ползвател на социална помощ.
– Ако имате причина да смятате, че ви отказват жилище поради дискриминация, комуникирайте с Комисията за правата на човека и за правата на младеща (CDPDJ).
– Някои квартали са изброени в сдружение на наемателите, често назоваване << жилищен комитет >>, могат да ви помогнат в предлагане на всичко това, което е свързано с наемането на жилище.
– В Квебек, съгласието за наемане се прави обикновено по средством писмен договор в добра и надлежна форма - le bail - като двете части трябва да се подпишат и спазват. Това тук е важна формалност, за-щото става въпрос за истински договор, който определя отговорности-те и съответните ангажименти на хазяина и наемателя. Държавният жилищен контрол предлага официален формуляр за договор за наем използван обикновено от собствениците на жилища. Ще намерите на страница 123 във вашето ръководство допълни-телна информация относно договора за отдаване под наем на дви-жим и недвижим имот <<la bail>>.

(41 стр.) За повече информация
Информация и подкрепа, за да ви помогнем в търсенето на жилище
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Жилище
• Имигрантски услуги - Квебек намиращи се до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Обществени организации помагащи новопристигналите - координатите са на разположение сайта на MICC, секция Партньори на Министерството

Информация относно правата и отговорностите на хазяи-те и наемателите свързани с жилището, основните еле-менти разглеждани внимателно в процеса на търсене на жилище, практиките забранени от закона, договора за наем (le bail), разполагането, съдействие с което разпо-лагате, ако хазяинът не спазва договора за наем
• Държавен жилищен контрол в Квебек: www.rdl.gouv.qc.ca
• Канадска асоциация за ипотеки и жилища: www.cmhc-schl.gc.ca

Информация относно правата на човека и правата на младите, и относно мотивите за забрана на дискримина-цията
• Комисия за правата на човека и за правата на младите: www.cdpdj.qc.ca

Важните документи

Събирам важните документи
Носете всички документи, които ще бъдат използвани в хода на настаняването: за добиване на номер за социално осигуровка, за здравно осигуряване, за шофьорска книжка; за записване на децата ви на училище; за да направите узаконяване на вашите училищни и професионални знания; за да реализирате вашите стъпки в търсенето на работа; за да отворите банкова сметка; за да поискате ипотечен заем. Ето тук един списък с документи, които вие и членовете на вашето семейство трябва да донесете в Квебек. Списъкът с изискваните документи варира според личното положение на всеки.
 Сертификат за селекция (CSQ)
 Валидна виза за постоянно пребиваване приложена във вашият паспорт (издадена от канадското правителство)
 Валиден паспорт и други документи за пътуване
 Други документи за самоличност
 Акт за раждане, сертификат за раждане, документ за осиновяване
 Брачен договор, сертификат за брак или договор за общо съжителство за живеещите на семейни начала
 Договор за граждански съюз или сертификат за граждански съюз
 Документ за раздяла или за развод и отнасящ се до упражняването на родителските права
 Семейна книга, медицинско и стоматологично досие, документ за ваксинация
 Доказателство за осигуряване в социално-осигурителната система в страната на произход, ако е приложимо
(44 стр.) Дипломи, сертификат за обучение и други ученически свидетелства
 Списък с оценки
 Описание на курсовете и на минатите стажовете включвайки продължителността на всеки
 Свидетелства за продължаващите дейности по обучение.
 Сертификати издадени от езикови училища
 Сравнителна оценка от обучение осъществено извън Квебек, ако е налично (издадена от MICC)
 Подробни свидетелства за заетост и за трудов стаж
 Сертификати от образователни стажове или от усъвършенстване на знанията
 Писма с препоръки от бивши работодатели или настоящи работодатели, и информация за дейностите на техните компании.
 Разрешително за практикуването на професия или на занаят
 Сертификат за компетентност или за професионална квалификация
 Кредитно минало, банкова справка, банкови извлечения, извлечение от ипотечен или потребителски заем
 Писмо с препоръка от предишни хазяи или документ за собственост
 Валидна обикновена и международна шофьорска книжка

Тези документи трябва да бъдат в оригинал или заверено копие на оригинала. Ако оригиналните документите са написани на език различен от френският или английският език, трябва да добавите официален превод (извършен от оторизиран преводач, консулство, посолство) или удостоверено от официална власт. Тези преводи трябва да придружават оригиналните документи. Направете преводи на вашите документи на френски, колкото се може. Обаче, ако имате вече преводи на английски, ще бъдат приети.

Практически съвет
- Проверете точността на информацията показана във вашият CSQ. Направете същото за членовете на вашето семейство. На всеки документ обърне специално внимание на изписването на името и фамилията, както и на точността на датата на раждане.
- Ако е възможно носете със вас налични пари в канадски долари.

(45 стр.) Сдобийте се с основните документи и полезните такива.
Веднъж в Квебек, ще трябва си набавите бързо различни документи, които ще ви позволят да достигнете до обществени услуги и ще улеснят вашите действия по интеграцията. Ние ви препоръчваме да направите запитване в първите дни според вашето пристигане. Когато е необходимо, попълнете коректно формулярите и ги изпратете възможно най-скоро. При нужда, не се колебайте да поискате помощ при имигрантска служба -Квебек намираща се до вашето място на пребиваване, или от обществена организация помагаща на новопристигналите.

Практически съвет
Запазете вашето Потвърждение за постоянно пребиваващ. Този документ се изисква от някои министерства или организации, за да определят вашата допустимост до програмите и услугите.

Картата за здравна осигуровка.
Картата за здравна осигуровка позволява да получите необходимата здравна помощ - медицински услуги и настаняване в болница - покрита от системата за здравно осигуряване в Квебек. Лицата, които се установяват в Квебек, могат да се възползват от системата за здравно осигуряване след период на изчакване с максимална продължителност от три месеца според тяхното записване в Държавният орган за здравно осигуряване на Квебек (RAMQ). Има начин за освобождаване от периода на изчакване. RAMQ ще ви посочи дали освобождаването се прилага за вас или член на вашето семейството. Лицата, които са в периода на изчакване, трябва да поемат така също цената за здравните услуги, които ще бъдат извършени по време на този период или да са съгласни за частно осигуряване.

Първата стъпка, които да направите, за да получите вашата здравна карта, е предварителна регистрация. Обадете се или се представете без да се бавите в бюро на Държавният орган за здравно осигуряване на Квебек (RAMQ), за да получите необходимата информация за вашета регистрация. Според случая, RAMQ ще ви даде или ще ви изпрати формуляр за да се запишете. Вед-нъж попълнен, уверете се че цялата информация е точна, го подпишете и го прибавете към необходимите документи. Лицата на 14 години и повече, трябва да направят заверка на своите молби. RAMQ ще ви ин-формира за процедурите, които следват. След обработка на вашата молба, RAMQ ще ви прати писмо посочващо началната датата, от която ще можете да ползвате здравно осигуряване, ако отговаряте на критериите за вписване в системата. Ще получите кар-тата си за здравно осигуряване до две седмици според тази дата. Осведомете незабавно RAMQ за всички промени свързани с адреса.
(46 стр.) До получаване на картата запазете писмото споменаващо периода на изчакване. В действителност някои здравни услуги, като се има предвид положението на човек, могат да бъдат направени безплатно. Става въпрос за необходимите здравни услуги за жертвите на домашно или семейно насилие, или жертви на сексуална агресия; помощ и наблюдения свързани с бременността, с раждането или с прекъсване на бременността; необходимите услуги за лицата получили здравословен проблем по естествен начин имащи последствия върху публичното здраве, и някои услуги предлагани в местен център на обществените служби (centre local de services communautaires - CLSC), като ваксинация.
Всеки член на семейството трябва да притежава своя собствена карта за здравно осигуряване. Тази карта съдържа снимка и подпис на своя титуляр (собственик), с изключение на лицата под 14 години. Пазете винаги вашата карта за здравно осигуряване във вас и не я давайте на никого. Вашата здравна карта ще ви бъде необходима, за да ви впишат в публичната системата за здравно осигуряване.

Не се бавете!
– Комуникирайте с Държавният орган за здравно осигуряване (RAMQ) в първите дни съобразени с вашето пристигане, с цел да не бавите вашето вписване в системата.
– RAMQ не заплаща разходи за здравните грижи, които сте получили през периода на изчакване.
– Ако сте съгласен за частното застраховане, вие трябва да го направите в рамките на пет дни след пристигането си в Квебек. След този период, ще стане по-трудно да се запишете. Консултирайте се за това с Омбудсманът за осигуряване на лицата.

(47 стр.) За повече информация
Сведения относно публичните здравни служби и социалните служби
• Министерство на здравеопазването и на социалните услуги: www.msss.gouv.qc.ca. Можете там да се консултирате със Здравното ръководство

Сведения относно системата и здравната карта, както и системата за лекарствена помощ
• Държавен орган за здравно осигуряване в Квебек: www.ramq.gouv.qc.ca Сведения относно частното осигуряване
• Омбудсман за осигуряване на лицата: www.oapcanada.ca

Номера за социално осигуряване (NAS)
NAS е основен в много случаи. Значи, вие ще трябва да го предоставите на вашият работодател при нова работа, на някои правителствени организации, за да получите изд-ръжка или обезщетение, и на финансовите институции, за сметките които пораждат интереси. Направете молба в първите дни според пристигането в Квебек. Необходимият формуляр за получаване на вашата NAS се връчва при вашето пристигане от агентите на Гражданство и имиграция Канада (Citoyenneté et Immigration Canada - CIC). Той е обикновено на разположение в Център за обслужване Канада (Centre Service Canada) и в Имиграци-онни услуги - Квебек. Можете също да си го изтеглите от интернет сайта на Служба Канада.
За да получите вашата NAS попълнете формуляра с иска-не на номер за социално осигуряване. Не забравяйте да напишете в своята молба пощенския адрес, където ще можете в седмиците, които следват, да получите пластич-на карта носеща вашият NAS. Представете се с този фор-муляр и документа за самоличност в Центъра за Обслуж-ване Канада най-близо да вашето място на пребиваване. Това е начина най-бързо, най-ефикасно и най-безопасно да получите NAS, защото ви предпазва да се разделите с документите си за самоличност. Можете също да изпрати-те вашата молба по пощата, но този метод носи риско-ве, при положение, че трябва да прибавите вашите ориги-нални документи за самоличност.

Практически съвет
– Запомнете вашият Номер са социална осигуровка (NAS)
– Не носете вашата карта за социална осигуровка във вас, освен дните, където трябва да я покажете на работодателят ви, и пазете я на сигурно място.

Полезна информация
– Закона задължава вашият работодател да ви поиска да му покажете картата си за социална осигуровка в трите дни според началото на вашата нова работа. Само работодателят ви има правото да види вашата карта.
– Вашият NAS е личен и не е предназначен само за вас. Има много ситуации, където не сте задължен да го предоставяте. На пример, за да попълните формуляра заявления за работа, при сключване на договор за наем, при попълване на медицински въпросник, и т.нат.
За да научите повече относно предпазването на вашият NAS срещу кражба, измама, неправилна употреба, също така относно начина за действия в тези ситуации, консултирайте се интернет сайта на Служба Канада. Можете също да се информирате и в Центровете за Обслужване Канада.

(49 стр.) За повече информация Сведения и съвети относно NAS и координати на Център за Обслужване Канада близо до вас
• Обслужване Канада: www.servicecanada.gc.ca Кликнете върху Публикации и отчет за да се консултирате за Сборник от закони с добрите практики за социално оси-гурителен номер.

Сведения за защитата на личният живот и начина на подаване на жалба относно защитата на личният живот
• Комисариат за защита на личният живот в Канада: www.privcom.gc.ca Ще можете там да се консултирате с ръководството за особеностите на Вашите права свързани с личният Ви живот, както и списъци с информация относно защитата на личните данни, като NAS.

(50 стр.) Карта за постоянно пребиваване
Картата за постоянно пребиваване се издава автоматично, за новопристигналите, от Гражданство и имиграция Канада (CIC), в рамките на процеса по имиграция.
Тази карта затвърждава вашият статут на постоянно пребиваващ. Тя ви позволява да имате достъп до различни услуги, като например: за францизация (програми за усвояване на френският език), за работа, за образование и да се възползвате от услугите за подпомагане предлагани от обществените организации. Тя (картата) може да ви бъде поискана за проверка на вашата допустимост до услугите. Ако пътувате извън Кана-да ще имате нужда от вашата карта за постоянно пребиваване при всяко завръщане в страната на борда на търговски превозвач: самолет, кораб, влак или автобус.
Ще трябва да представите вашата карта и тази на вашите деца, в някои случаи, на служителя на транспорт-на компания. Тази карта ще ви бъде доставена по куриер, обикновено за 4 седмици според вашето влизане в Канада, или от момента в който ще попълните вашият пощенски адрес в Канада пред Гражданство и имиграция Канада (CIC). Ако знаете вече вашият пощенски адрес при пристигане в Квебек представете го в бюрото на CIC по време на формалностите за даване на постоянно пребиваване. Ако не можете да дадете пощенски адрес в този момент, ще трябва да го направите в 180 дневен срок след датата на вашето пристигане. Можете да действате по телефона с обаждане до Телецентъра или по Интернет. Уверете се че адреса, който сте посочили, е валиден за най-малко 30 дни.

За повече информация
Информация относно картата за постоянно пребиваване
• Гражданство и имиграция Канада: www.cic.gc.ca
– За да предадете адреса си по интернет, кликне-те върху Промяна на адрес
– За да получите номера на Телецентъра, кликне-те върху Свържете се с нас, после върху Те-лецентър

Шофьорска книжка
За да управлявате превозно средство в Квебек, лицето трябва има разрешително за съответният клас. Ако имате валидна шофьорска книжка издадена някъде другаде извън Квебек, можете в рамките на 6 месеца след вашето настаняване да управлявате автомобил без разрешително за Квебек. След този срок трябва да имате разрешително издадена в Квебек. Ако нямате шофьорска книжка и желаете да получите трябва първо да получите разрешително за водач, после да изкарате един период на обучение. Сдружение за автомобилна сигурност в Квебек (SQQA) ще ви информира за следващите стъпки.

Смяна на шофьорска книжка за автомобил
Условията за смяна на шофьорската книжка варират според страната където сте получили вашата книжка. Ако сте собственик на шофьорска книжка издадена от страна, с която SAAQ има сключено взаимно споразумение, можете да смените без изпит вашата шофьорска книжка за съответното разрешително за Квебек. Тази смяна не е възможна за шофьорски книжки за лек автомобил. Ще намерите списъка за тези страни в интернет сайта на SAAQ. Ако сте собственик на книжка, издадена в друга страна преди по-малко от една година преди вашето настаняване в Квебек, не можете да смените вашата книжка, но ще можете да получите шофьорска книжка за лек автомобил при условие, че преминете изпит по теория и изпит за управление.
Ако се намирате в едната или другата от предходните ситуации, направете необходимите стъпки пред SAAQ в първите дни съобразени с вашето пристигане в Квебек, защото може да има период от няколко седмици м/у момента, когато направите молбата си и момента, когато ще завършите процеса.

Други превозни средства
Ако желаете да получите разрешително за управление на друг вид превозно средство, например тежкотоварни (камион), ще трябва първо да получите разрешение от Квебек за управление на автомобил. Службата за информация на клиентите на SAAQ ще ви информира за съответните стъпки. Можете също да се консултирате от сайта на SAAQ.

Важно
Разполагате с период от 12 месеца да попълните вашата дата на установяване в Канада, за да направите молба за смяна на книжката. За да направите молба за смяна на вашата шофьорска книжка или да получите ново разрешително трябва задължително да представите пред SAAQ вашето Потвърждение за постоянно пребиваващ, като и другите необходими документи. За да се избегнат ненужни забавяния, трябва да представите своите оригинални документи.

(52 стр.) За повече информация
Информация относно шофьорската книжка и системата за автомобилно застраховане в Квебек.
• Сдружение за автомобилна сигурност в Квебек: www.saaq.gouv.qc.ca. За да научите телефонният номера за основна информация и списъка с местата на службите, кликнете върху Свържете с нас.

Обществените услуги

Информирам се за програмите и обществените услуги и използването им при нужда.
В рамките на първите седмици след вашето пристигане трябва да предприемете много стъпки, за да получите необходимите услуги за вас и вашето семейство. Преди да пристигнете информирайте се за основните програми и услуги, които могат да ви бъдат полезни. При вашето пристигане в Квебек служител по приемане към Имигрантски услуги - Квебек, намираща се до вашето място на пребиваване, ще ви ръководи във вашите действия. При нужда ще ви насочи към обществена организация в услуга на новопристигналите. Действайте бързо, за да не се бавите при получаване на различните услуги.

Финансова помощ за семейството
Има различни програми за финансова помощ, които да подпомагат родителите в семейните им задължения, като:
> Помощи за децата (заплащане на Помощи за децата и допълнителни помощи за деца с увреждания);
> Регламент за родителско осигуряване в Квебек;
> местни програми за намаление на данъците за грижа на децата;
> канадска данъчна помощ (облекчения) за деца, и помощ за деца с увреждане;
> приспадане на данъците за деца на издръжка с увреждане, или за лица с увреждане;
> Универсална парична помощ за грижа на децата.
Главно, приемането в тези програми варират според семейният доход, броя на децата и тяхната възраст, семейното или личното положение, и други критерии.
(54 стр.) За да разберете дали отговаряте на изискванията на тези програми обърнете се към компетентната организация. Ще намерите комплексна информация относно програмите за помощ за семейството, консултирайки се с интернет сайта на министерството на Семейството и на Възрастните (MFA).
Можете също да си набавите формуляра - заявление за Детски помощи от интернет сайта на Държавната организация по доходите в Квебек, както и формуляр - заявление за канадско  данъчно облекчение за деца от интернет сайта на Агенцията по приходите в Канада. Ще намерите допълнителни сведения относно семейството на страница 134 от вашето ръководство.

За повече информация
Сведения относно добавките, данъчните облекчения, или всички останали програми за подкрепа на семейството
• Министерство на Семейството и Възрастните: www.mfa.gouv.qc.ca, рубрика Семейство Сведения относно заплащането на Детски помощи и на добавките за деца с увреждания
• Държавната организация по доходите в Квебек: www.rrq.gouv.qc.ca Сведения относно Регламента за родителско осигуряване в Квебек
• Министерство на Заетостта и на социалната отговорност: www.mess.gouv.qc.ca Заявление за канадска данъчна помощ (облекчения) за деца, и помощ за деца с увреждане, както и за универ-сална парична помощ за грижа на децата
• Агенция по приходите в Канада: www.cra-arc.gc.ca, секция Облекчения за деца и семейства Сведения относно приспадането на данъците за деца на издръжка с увреждане, или за лица с увреждане
• Приходи Квебек: www.revenu.gouv.qc.ca
• Агенция по приходите в Канада: www.cra-arc.gc.ca

(56 стр.) Услуги за закрила на децата

Служби за закрила и за възпитанието на децата в ранна детска възраст.
В Квебек е забранено да се оставят малките деца без наблюдение. Родителите трябва да си разпределят отговорността и необходимите грижи на своите деца, за да се развиват. Родителите, които работят или учат, изпитват понякога трудност при съчетаване на работата със семейство, или обучението и семейството. С цел да помогне на тези родители да съгласуват своите семейни и професионални отговорности, правителството на Квебек създаде ресурс от услуги за възпитание на децата. Има центрове за малки деца, детски градини, също и центрове за отглеждане на деца в семейна среда признати от одобрени координационни бюра, които предлагат услуги за подпомагане при отглеждане на децата: тези (услуги) се предлагат приоритетно за децата на възраст по-малка от 5 години, и при липса на грижи в училищната среда към децата от 5 до 12 години. Министерството на Семейството и Възрастните (MFA) може да отпусне извънредна финансова помощ за отглеждане на дете, която включва дете с увреждане. За таза цел в службите за закрила на децата трябва да се попълни, заедно със сътрудничеството на родителите, досие включващо всички необходими сведения, като оценка на специфичните нужди на детето и средствата, предвидени за улесняване на неговата интеграция. Някои семейства могат да се възползват от връщането на таксите за грижа за детето, или да бъдат освободени за няколко часа. За да разберете повече, насочете се към службата за закрила на децата, която сте избрали, или към MFА. Понеже заявленията могат да бъдат много, препоръчително е да запишете вашето дете в службите за закрила на детето, които ви интересуват, още с пристигнете в Квебек.
Ще откриете пълни сведения относно службите за закрила и възпитание на малките деца на страници 135 и 136 във ва-шето ръководство.

Служба за закрила на детето в училищната среда.
Графикът с учениците в предучилищна възраст и в основното училище рядко съвпадат с тези на родителите, които работят. В допълнение, учениците понякога са във ваканция през работните дни, например, по време на педагогическите дни. По-голямата част от училищата предлагат услуги за закрила на децата в училищната среда, като се грижат за децата преди започване на училището сутрин, по обяд и след края на часовете. Учениците, които се възползват често от тази услуга след часовете, могат да участват и в реализирането на училищни проекти.
Услугите за закрила на детето в училищна среда се предлагат също по време на педагогическите дни, дните от ученическата ваканция, по време на пролетната ваканция или в други случаи при необходимост. Осведомете се от училището на вашето дете или комуникирайте с вашето училищно настоятелство, за да се информирате за учебните заведения, които предлагат тези услуги.

(57 стр.) За повече информация
Информация относно програмите и услугите за семействата и за децата, за семейната политика на Квебек и за службите за закрила на децата
• Министерство на Семейството и на Възрастните: www.mfa.gouv.qc.ca
Информация относно закрилата на детето в училищ-ната среда
• Министерство на Образованието, Отдиха и Спорта: www.mels.gouv.qc.ca

Полезна информация
Можете да се доверите на съветите на администрацията в центровете за малки деца, бюрото координатор на службата за закрила на детето в семейна среда или в консултативният съвет на детската градина, която посещава вашето дете.

(58 стр). Образователни услуги
Учебната система в Квебек е съставена от мрежа от обществено образование, която включва от предучилищно възпитание до университетско образование. Учебната система в Квебек е изградена върху езиковата основа, франкофонска и англофонска, според езика на преподаване използван в училището. Мнозинството от учрежденията предоставят обучение на френски. Ще намерите пълни сведения относно учебната система в Квебек на страница 145 във вашето ръководство.

Мерките за подкрепа на изучаването на френски език
Официалният език в Квебек е френският. Децата, които не принадлежат към англофонското малцинство в Квебек независимо от техният майчин език, е нормално да посещават учреждение на франкофонският училищен съвет по места.
Ако вашите деца не говорят френски, може да имат затруднения свързани с обучението на този език. Това е защото учениците не са франкофони. В секторите - предучилищно възпитание, начално и средно образование могат да се възползват от мерките в подкрепа на обучението на френски, гарантирани от Министерството на Образованието, Отдиха и Спорта (MELS). Това им позволява да усвоят езика на преподаване, което помага на учениците да се интегрират възможно най-бързо в редовен клас с френски език. Тази мярка може да варира в едно или друго училище. Обаче, всяко учебно заведение трябва да предложи на ученика най-подходящата подкрепа.

Участие на родителите в училището.
Както много от родителите, вие желаете несъмнено да следите училищното израстване на вашите деца. Училищните отговорници ви насърчават още повече, като ви канят редовно да посещавате училището за да:
> се срещнете с учителите;
> се запознавате с училищната програма;
> участвате в развлекателните дейности организирани от учениците.
Тези срещи ви позволяват да изброите вашите нужди от хора, които да се занимават с вашето дете, да ви информират за неговите постижения и трудности и също да се срещате с други родители.


(59 стр.) Практически съвет
– При поддържане на близки и редовни контакти с училището, което посещава вашето дете, вие се запознавате по-добре с ресурсите му и можете при нужда да апелирате за услугите на специалистите в него.
– С участие в училищната дейност на вашето дете, с обмяната с неговите приятели и други родители, можете да завържете запознанства с вашите съседи, да изграждате връзки и да се интегрирате в живота във вашия квартал.

За повече информация
Информация относно учебната система в Квебек и учебните учреждения
• Министерство на Образованието, Отдиха и Спорта: www.mels.gouv.qc.ca

(60 стр.) Медицински и социални услуги
Можете да получите медицински услуги в частен лекарски кабинет, в държавна или частна поликлиника и в намиращите се в здравните центрове и социалните служби (CSSS), както и в местните центрове за обществени услуги (CLSC) и в болничните заведения. Носете винаги вашата карта за здравно осигуряване или тази на вашето дете, когато отивате при лекар, в поликлиника, в болница или в местните центрове за обществени услуги.

Здравните центрове и социалните служби
С установяването си, здравните центрове и социалните служби предлагат на всички жители (деца, младежи, хората в зряла и напреднала възраст) здравни и психо-социални услуги с или без предварително уговорена среща.

Полезна информация
Когато вашето здраве или това на ваш близък ви тревожи свържете се с здравно-информационният център. Наберете просто 811.
Тази телефонна линия е безплатна, достъпна 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Здравен специалист ще ви съветва и ще ви насочи при нужда към подходящите ресурси (услуги).

Услугите на здравните центрове и социалните служби са достъпни безплатно за лицата сдобили се с карта за здравно осигуряване. Медицинските служби изискват картата за здравно осигуряване, освен в някои изключителни ситуации. Възможно е да получите услугите при ваксинация и за медицински изследвания в повечето местните центрове за обществени услуги.

Практически съвет
– Уговорете си среща с местните центрове за обществени услуги във вашият квартал за по-добро опознаване на услугите, които предлагат. Ако не е са в състояние да ви предложат помощта, от която имате нужда персонала ще ви насочи към подходящата организация. Някои здравните центрове и социалните служби предлагат подкрепа на няколко езика.
– Когато желаете да получите услуга при проблем със здравето, а именно в поликлиника или в местните центрове за обществени услуги, проверете първо часовете в които отварят преди да отидете там отново, като се обадите в клиниката или на здравно-информационни услуги.

(61 стр.) За повече информация
Сведения относно публичните здравни услуги и социални-те услуги
• Министерство на Здравеопазването и Социалните услуги в Квебек: www.msss.gouv.qc.ca. Можете да се консултирате със Здравното ръководство.

(62 стр.) Общински услуги Навсякъде в Квебек кметствата се намират в сърцето на областният град. Така, в допълнение на разнообразието от общодостъпни места за своите граждани - спортни центрове, площадки за игра, обществени библиотеки, културни центрове, и т. нат. - те (общините) организират активни програми, които варират според сезоните. Обществените библиотеки формират един интересен ресурс, който можете да използвате безплатно, за да четете вестници, също да се консултирате с интернет и да заемете книга и други документи, както и играчки, CD, електронни игри и т.нат. За да получите тези услуги може да се наложи да платите такса или да направите абонамент.
Общината предлага също на гражданите други различни услуги, като обществен транспорт, обществена охрана, пожарна безопасност, както и събиране на сметта и събиране на рециклируеми материали. Информирайте се при вашето кметство, за да разберете за предлаганите услуги и начина да ги използвате. Можете да се консултирате с Интернет сайта на вашето кметство, да телефонирате или да отидете до информационното бюро в работно време.

Публични услуги за заетост
Публични услуги за заетост определени от Emploi-Québec ще намерите на страница 72 и 73 във вашето ръководство, както и описание на услугите и източник с наличната информация.

За повече информация
Сведения относно общинските услуги
• Регионален портал: www.gouv.qc.ca
• Министерство по Общинските дейности, на Регионите и на Териториалните работи: www.mamrot.gouv.qc.ca
• Добър ден Квебек: www.bonjourquebec.com
Сведения относно рециклируемите материали
• Рециклиране - Квебек: www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Банкови услуги

Информирам се за банковите услуги
Ще имате непременно нужда от банкова сметка, за да осъществите редовни транзакции. Информирайте се относно банковите услуги, кредитни центрове и доверени компании преди да определите коя институция ви предлага банкова сметка отговаряща най-добре на вашите нужди, които ви дават най-добри доходи и ви налагат най-малки такси за услугата. Преди да затворите банковата сметка, която държите във вашата страна, изчакайте да се настаните в Квебек, защото отварянето на нова сметка в Квебек може да отнеме извес-тно време.

Отварям моя банкова сметка
За да отворите банкова сметка, представете се в клона избран от вас. Като цяло, ще бъдете помолени да се идентифицирате с помощта на два документа за самоличност. Финансовите институции се съгласяват също, в някои случаи, да спонсорират известни клиенти. Можете също да откриете лична сметка, ако вие нямате работа. Още повече, не сте задължени да депозирате пари в новата сметка. Всички финансови институции предлагат също гама от полезни услуги: обмяна на чужда валута, трансфер на пари, сейф и т.нат.

Получавам дебитната си банкова карта
Банковите услуги все повече и повече се автоматизират. Също така, ще откриете автоматично гише в повечето банки, кредитни съюзи и други публични места - магазини, търговски центрове и т.нат.
Тези електронни услуги ви позволяват да осъществявате по всяко време повечето от редовните банкови услуги (депозити, теглене на пари, преводи, плащане на фактури за обществени услуги), с помощта на магнитната карта наречена << дебитна карта >>.
(64 стр.) Тя ще ви позволи също да плащате различни покупки в повечето от търговските - супермаркети, бензиностанции с автосервиз, аптеки и т.нат. Сумата на покупките Ви се удържа директно от сметката ви. За да получите дебитна карта трябва да направите заявление. Преди да използвате картата си информирайте се за условията във вашата банката или кредитен център. Такси за услугите могат да се добавят при всяка транзакция.

Моите сведения свързани с кредита
Повечето форми на кредита са на разположение в Квебек: кредитна карта, планове за покупки на вноски в магазините, възможност за банков кредит и т.нат. Улесненият достъп до кредит изисква да бъдете извънредно предпазливи. Всъщност, ако той позволява да се сдобиете веднага със всички видове продукти, кредита ще струва скъпо, защото допуска много висок лихвен процент. Преди да се ангажирате с един значителен разход за кредит, уверете се че ще можете да внасяте без затруднения изискваните ежемесечни вноски. Не забравяйте, че тези вноски се добавят към другите финансови задължения, които вече имате.

Кредитната карта
Финансовите институции, големите магазини, петролните компании, и другите търговски обекти предлагат голям брой от кредитни карти. Рекламата често е изкушаваща, предлагайки премии, бонус точки и други стимули за привличане и задържане на клиента. Анализирайте внимателно нуждите си преди да приемете кредитната карта и си припомнете, че тя не може да бъде пусната в обръщение без вашето писмено съгласие. Институцията ще може също да ви предложи втора кредитна карта за ползване от друго лице. Обаче, вашето писмено съгласие ще бъде необходимо и ще станете изцяло отговорен за обхвата на разходите свързани с тази карта. Ако използвате кредитната си карта, за да правите покупки по пощата, по телефона или по Интернет, уверете се предварително за репутацията на търговеца и за безопасността на транзакцията.

Практически съвет
- асоциацията на потребителя може да ви даде сведения за вашите права относно отварянето на сметка във финансова институция и ще ви помага във вашите предприети действия. Тази асоциация може също да ви помага за балансиране на вашият личен или семеен бюджет.
- Пазете кредитната и дебитната карта на сигурно място и никога не разкривайте вашият личен идентификационен номер (NIP - ПИН).
- Ако изгубите или ви откраднат една от вашите карти съобщете без да се бавите в институцията, която я е издала.

(65 стр.) За повече информация
Сведения относно банковите услуги: откриване на сметка в финансова институция, кредит, кар-ти, лихви
• Служба за защита на потребителя: www.opc.gouv.qc.ca
• Агенция за изразходването на финансовите сред-ства в Канада: www.fcac-acfc.gc.ca
• Потребителски права: www.option-consommateurs.org Координати на асоциацията на потребителите в региона
• Мрежа за защита на потребителите в Квебек: www.consommateur.qc.ca

Мрежа от контакти

Създавам своя мрежа от контакти
Можете да започнете да създавате своя мрежа от контакти преди да пристигнете - говорим за вашият проект за развитието ви в Квебек, за запознанствата или за приятелите, които са се настанили вече. Наред с другите средства, виртуалната комуникация се създава в интернет, а именно посредством форумите за дискусии. Участието ви там може да ви помогне да създадете своя мрежа за взаимопомощ. Изграждането на мрежа от контакти е част от нормалният процес за интегриране на всеки човек в новото място за живеене. Предприемането на тези стъпки изисква търпение и решителност. Вашата мрежа ще ви донесе, въпреки това, много предимства, за да си помогнете да се развивате и да се адаптирате към вашият нов живот в Квебек. Дали имигранта, който преминава през същите трудности като вас, или човек от вашата общност, който вече е преживял процеса по имиграция, или човека от приемното общество, с който споделяте сходства, или човека, който образува вашата мрежа, ще могат да ви предоставят подкрепа и ще ви насърчават в вашите стъпки. В Квебек, различните средства се предлагат на вас, за да ви помогнат да изградите ваша мрежа, например:
> участие в живота в квартала, вписвайки се в дейностите, като отдих и спорт, социални, културни и обществени мероприятия;
> извършване на доброволчески дейности с благотворителна цел;
> присъствие на родителските срещи в службата за закрила на детето или в училището; > следване на финансовите курсове и присъствие на информационните сеанси предлагани от Министерството на имиграцията и на Културните общности (MICC).

Практически съвет
Чрез интегрирането във франкофонското обществото на Квебек, увеличавате шансовете си за изграждане на контакти, които могат да достигнат до намиране на работа.

(67 стр.) Едно от ефикасните средства за намиране на работа е чрез социалните взаимоотношения, наречени също така <<networking>>. За човек търсещ работа, социалните взаимоотношения са решаващи, тъй като той използва своята мрежа от запознанства, като източник на информация и помощ. Можете да се възползвате от вашата лична мрежа - семейство, приятели, съседи, запознанства, или обществена мрежа - училищни комитети, благотворителни дейности, сдружения. Включете възможно най-много хора във вашата мрежа, защото тези хора притежават също мрежа от контакти и биха могли да бъдат в течение за възможностите за работа, да ви предоставят справка или да имат връзка с някой работодател. Те биха могли също да ви предложат да предадат вашето CV на този работодател.
Стратегията на социалните взаимоотношения е един прекрасен начин да разберете за скрита от пазара на труда работа. Обаче, много хора не се осмеляват да ги използват от страх да се налагат или да молят настойчиво за помощ. Тази стратегия изисква време и усилие. Не се колебайте да говорите за вашият работен опит и да уточнявате вида на работя, която търсите. Търговските изложение или трудовите борси представляват прекрасен случай за срещи с работодатели, за получаване на сведения относно работата и да предоставите вашето CV пред предприятието, което ви интересува.

Скрита заетост
Около 80 % от работата не се предлага във вестниците, нито в интернет. За да се попълнят тези работно места набирането се прави от човек на човек.

Доброволческа дейност с благотворителна цел
Доброволческата дейност е доброволно участие, без заплащане, в подобряването на качеството на живот и по-доброто благосъстояние на своите сънародници. Като доброволец вие сам избирате сектора, в който желаете да действате и решавате за времето, което желаете да посветите на това мероприятие. Доброволческата дейност може да ви помогне да изградите вашата мрежа от контакти, където се научавате да познавате вашето ново общество и да се адаптирате в него. Ако има възможност, извършвайте благотворителни дейности във вашата професионална област, или в сектор свързан с дейността. По този начин ще можете да създадете контакти на работното място, което ви интересува, и там да откриете работа. Доброволният труд може да бъде признат, като ценен опит пред работодателя. Той не ви гарантира обаче работа. Някои дейности, като например инженерство, архитектура или право предлагат малко възможности за доброволна дейност, за разлика от секторите хуманитарни или социални науки, където разнообразието на доброволчески дейности е по-голяма.

(68 стр.) Практически съвет
- Посетете интернет сайта на Секретариат за независима обществена дейност и социални инициативи. Тук ще намерите много информация за доброволческата дейност в Квебек, включително квебекси закони отнасящи се до правата и личните отговорности, както и тези, които определят правилата на поведение на различни организации, където е възможно да извършвате доброволческа дейност.
- Информирайте се за професионалните асоциации и секторните комисии за работна ръка. Ще можете също да срещнете лица, които работят във вашата област на действие и да разширите вашите професионални контакти.
- Имигрантска служба - Квебек, намираща се до вашето място на пребиваване, или обществена организация помагаща на новопристигналите ще ви информират за другите възможности да създадете ваша мрежа и ще ви насочват към съответните ресурси при нужда. Не се колебайте да апелирате за техните услуги.

За повече информация
Сведения относно особеностите и предимствата на мрежите, и за начина за образуване, за разширяване и за поддържането на мрежа от контакти
• Министерство на имиграцията и културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Работа
• Секторните комисии за работна ръка: www.emploiquebec.net/entreprises/formation/comites-sectoriels
• Трудова заетост - Квебек - Практическо ръководство за търсене на работа: www.emploiquebec.net
• Имигрантска служба - Квебек намира-ща се до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сай-та на MICC, секция Свържете се с нас.
• Обществени организации в услуга на новопристигащите - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството.
Сведения относно доброволческата дейност
• Секретариат за независима обществе-на дейност и социални инициативи: www.benevolat.gouv.qc.ca
Сведения за организациите, където е възможно да се извършва добровол-ческа дейност.
• Федерация на центровете за добро-волческа дейност в Квебек: www.fcabq.org
• Министерство на Образованието, От-диха и Спорта: www.mels.gouv.qc.ca, секция Отдих и спорт
• Имигрантска служба - Квебек намира-ща се до вашето място на пребиваване пребиваване - координатите са на раз-положение в сайта на MICC, секция Свър-жете се с нас.

Трудова заетост / Работа

Търсене и намиране на работа
Намирането на работа е един от основните фактори за успеха на вашият проект за имиграция. Търсенето на заетост може да се окаже доста взискателно: трябва да сте готови да учите и да се развивате в нови предизвикателства. За да се интегрирате към пазара на труда, ще ви се наложи, може би, да приемете през първите месеци отговорности по ниски от тези, които сте поемали в предишна, или да приемете различна работа, и те (отговорностите) биха могли да ви накарат да промените професионалната област. За да реализирате едно резултатно търсене на работа, трябва да се осведомите за пазара на труда в региона където желаете да работите, и е нужно да осъществите много други стъпки. Няколко фактора играят роля за успеха в хода на търсене на работа. Ще откриете във вашето ръководство сведенията и средствата, за да си помогнете да свържете подходящите условия за вашата адаптация и за вашето интегриране към пазара на труда в Квебек.

Започнете вашите стъпки
Приканваме ви да започнете със стъпките си по подготовката на търсенето на работа преди заминаването си за Квебек, ако имате възможност.

Веднъж в Квебек, уредете си среща с Имигрантска служба - Квебек, намираща се до вашето място на пребиваване. Агент на службата допълнително ще ви помогне да направите оценка върху вашата професионално положение. Той (агента) също ще ви даде сведения относно изискванията на пазара на труда в Квебек, както и за услугите предлагани от Министерството на имиграцията и културните общности (MICC), и ще ви насочи, според случая, към правителствена организация или съответната общност.

(72 стр.) Практически съвет
- За по-голямата част от работата, трябва да владеете достатъчно говорим и писмен френски. Ще намерите секцията относно изучаването или подобрението на френският език на страница 30 във вашето ръководство.
- Преди да пристигнете, информирайте хората от вашият списък с контакти в Квебек за категорията на работа, която ви интересува и нека да разберат вашата компетентност. Определяне на най-доброто място за работа, реализирано от вашата мрежа от контакти, ще ви бъде полезна при вашето пристигане.
- Преди да напуснете вашата страна, обърнете внимание за събирането на всички документи (оригинали и заверени копия) свързани с вашето училищно и професионално минало. Ще намерите сведения относно важните документите, които да донесете с вас, на страница 43 във вашето ръководство.

Услугите на Трудова заетост - Квебек
В тази секция от ръководството, посветена на работата и на търсенето на зетост, ще бъдете поканени да използвате услугите предлагани онлайн от Трудова заетост - Квебек: Информация относно пазара на труда (IMT онлайн) и Предоставяне на работа онлайн. Тези услуги ще ви позволят да получите информация свързана с пазара на труда. Един единствен адрес за запомняне: emploiquebec.net

Информация относно пазара на труда онлайн(IMT en ligne)
IMT en ligne предлага сигурни сведения и промени относно начина, заплащането и перспективата на заетост за над 500 занаята и професии, които са най-желани във всеки регион на Квебек, както и изискванията на работодателите. Там ще намерите специфични данни за всеки регион, както и указания свързани с необходимото образование, за да практикувате даден занаят или професия, така също и за учебните учрежденията предлагащи курсове. Ще можете също да откриете предприятията за всеки от регионите консултирайки се от каталога на предприятията.

Предоставяне на работа Това информационно приложение, налично в сайта на Трудова заетост - Квебек, ви дава достъп до гама от услуги, за да ви помогне да осъществите вашето търсене на работа, включително консултация за предложения за работа произтичаща от всички региони на Квебек. Предоставяне на работа онлайн е инструмент, който позволява, именно на работодателите и на лицата търсещи работа, да включат и да търсят съответно оферти за работа, предложения за стаж, кандидатури, както и създаване на <<Сигнали>> сигнализиращ автоматично, според случая, за работа, за стажове и кандидатури отговарящи на вашите критерии. Допълнително, ще можете да се консултирате с Практическо ръководството за търсене на работа, един инструмент, от който да се консултирате преди, по време и след вашите стъпки в търсене на работа. Ръководството предоставя съвети, примери от практиката и средства, за да ви помага да намерите работа.

(73 стр.) Областни центрове за трудова заетост
Трудова заетост - Квебек предлага, на ваше разположение във всички региони на Квебек, една мрежа от публични услуги за трудова заетост: Областни центрове за трудова заетост (CLE) са оборудвани с мултифункционална зала, където можете да намерите:
> информация относно пазара на труда, полезни документи, за да планирате и осъществите вашите стъпки за търсене на работа, както и сведения за провеждането на събития, като панаири или трудови борси;
> компютри, за да разгледате офертите за работа и да съставите вашата оферта за услугата (автобиография и представително писмо)
> информационно табло, където може да бъдат залепени обяви с оферти за работа, практически съвети относно търсенето на работа, както и курсове за усъвършенстване;
> лице, способно да отговори на вашите въпроси и да ви помогне с оценката на вашите стъпки, или за използването на онлайн услугите на Трудова заетост - Квебек.

В допълнение, служител помагащ в трудовата заетост, ще може да влезе в контакт с вас посредством предварително уговорена среща, за оценка на нуждата от помощ свързана с трудовата заетост. Съобразно вашата ситуация, той също ще може да ви предложи персонален план за действие, който да отговаря на вашите нужди за интеграция на пазара на труда.

Полезна информация
Получили сте Сертификат за селекция от Квебек (CSQ) в категория имиграция на квалифицирани работници? Информирайте се за възможността се запишете в банката за кандидатури в Квебек. Тази банка ви позволява да представите вашият професионален профил в интернет сайта на Трудова заетост - Квебек. Там създавайки контакти с работодателите в Квебек търсещи кандидати, вие подобрявате шансовете си да намерите бързо работа от вашата страна на произход. Ако връзката е възможна между вас и работодателят в Квебек, споразумение ще бъде сключено между работодателят и вас и досието ви ще бъде обработено приоритетно. Ще намерите информация, свързана с тази услуга, в интернет сайта на министерството на имиграцията и на културните общности на адрес: www.placementinternational.gouv.qc.ca.

(74 стр.) Адаптирам се към реалностите и към стойностите на пазара на труда в Квебек
По време на вашите стъпки за търсене на работа, ще опитате да правите нови неща и ще използвате ресурси, понякога доста различни от тези, които ви са познати. За да си осигурите и да използвате всички шансове на ваша страна, ще трябва също да свикнете и да се адаптирате към начина на функциониране и към стойностите на пазара на труда в Квебек.
Ще имате, може би, нужда от помощ, за да улесните прехода си и адаптирането си към пазара на труда, също и за да разберете механизмите, правилата, стойностите, сборника от закони свързани с културата и експлоатацията на пазара на труда, както и за професионалното и техническото обучение в Квебек, и за да се подготвите да използвате адекватно обществените услуги за трудова заетост. Имигрантските служби-Квебек и обществените организации помагащи на новопристигналите могат ви помогнат по различен начин:
> помощ в преценката на нуждите ви за адаптация към пазара на труда;
> подкрепа във вашите стъпки за адаптация, информация, справка за подходящите услуги и наблюдение на пътят ви на интеграция.

Обществените организации предлагат също следните услуги:
> основна информация върху пазара на труда в Квебек и подготовката за търсене на работа: поведение и компетен-тност търсени от работодателя, помощна информация и т.нат.;
> информация свързана с образователната система и социалните права;
> запознаване с инструментите и необходимите уменията, за да осъществите търсене на работа в квебекския кон-текст;
> възможността за професионално обединяване, за да ви помогне по-добре да опознаете квебекския контекст за практикуване на вашата професия или вашия занаят.

За повече информация
Услуги за адаптиране към пазара на труда
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост
• Имигрантска служба-Квебек намираща се до вашето място на пребиваване: координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас Обществени организации помагащи на новопристигналите
• Координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството

Правя оценка на професионалното ми положение от доклада за пазара на труда в Квебек
За да опишете и разберете добре вашата положение сравнено с пазара на труда, много е важно да формулирате на първо място професионалната си оценка. Тази оценка ще ви позволи да прецените съответствията между вашето образование, професионалния ви опит и възможностите за трудова заетост в Квебек. Ще можете също да определите реално целите за трудова заетост, за да улесните вашето присъединяване към пазара на труда. Ще откриете в тази секция основните елементи, които ще ви послужат вашата оценка.

Изследвам възможностите да упражнявам моята професия или занаят в Квебек
Понеже пазара на труда се развива постоянно, ситуацията с трудовата заетост е възможно да се промени между момента, когато сте били селекционирани и момента, когато пристигнете в Квебек. Следователно е важно да сте постоянно информирани за развитието на пазара на труда във вашата професионална област. Може би сте били селекционирани от Квебек заради вашият обществено-професионален профил. Това не означава непременно, че ще бъдете в състояние да заемете, още с пристигането си, работа във вашата област. В доста от случаите ще ви се наложи, евентуално, да практикувате в първите месеци друга професия или занаят.

Информирайки се преди да пристигнете в Квебек, ще можете да откриете перспективите за трудова заетост във вашата област, изискванията на пазара на труда и тези свързани с практикуването на вашата професия или занаят в Квебек. Няколко елемента са взети под внимание в това отношение. Ето основните:
> необходимостта да разбирате и говорите френски и при нужда английски език;
> трудности в признаването на дипломата ви или на трудовия ви опит;
> факта, вашата професия или занаят да бъдат регулирани или не от регулиращ орган;
> липсата на трудов опит в Квебек;
> перспективите за трудова заетост свързани с вашата професия или занаят
> възможностите да практикувате вашата професия или занаят, като независим работник.
Ще откриете много сведения в интернет сайта на MICC и на Трудова заетост-Квебек. Веднъж в Квебек, насочете се към имигрантска служба-Квебек намираща се до вашето място на пребиваване. Съобразно нуждите ви придружаващ агент ще ви насочи към обществена организация помагаща на новопристигналите, към Областни центрове за трудова заетост (CLE) най-близо да вас или към друга специализирана помощ.

(78 стр.) За повече информация
Сведения свързани с възможностите за практикуване на вашата професия или занаят в Квебек
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост, Там ще откриете голям брой сайтове свързани с пазара на труда
• Имигрантска служба-Квебек намираща се до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Обществени организации помагащи на новопристигналите- координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас-координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек
Ще откриете в мултисервизните стаи информация свързана с пазара на труда в Квебек и помощ и съвети за търсенето на работа.

Знам наименованието на моята професия или занаят в Квебек
Дадена професия или занаят може да носят различно име в една или друга страна. С цел да използвате ефикасно информационните услуги и за интегриране към пазара на труда предлаган в Квебек, важно е да знаете различните имена съответстващи на професията или занаята, който желаете да практикувате. За да намерите тези имена, консултирайте се със сайта emploiquebec.net, изберете Информация свързана с пазара на труда онлайн (IMT en ligne) и кликнете върху Проучете занаят или професия. Впишете заглавието на вашата професия или занаят и ще получите пълният списък с имената, които съответстват на вашата професия или занаят в Квебек. Номера поставен в скоби е кода произлизащ от Националния класификатор на професиите (CNP). Той позволява да определите точно описанието на дадената професия или занаят. Отбележете го за всяко име съответстващо на вашата професия или занаят. 
CNP прегрупира имената на професиите, най-обичайните в Канада. Възможно е имената, които търсите да не фигурират там. В Квебек, ако имате нужда от помощ, за да намерите тези имена, или за да узаконите вашият избор, насочете се към областният център за трудова заетост най-близко до вас, или онлайн към Центровете за подкрепа в намирането на работа, на следния електронен адрес: centre.assistance.placement@mess.gouv.qc.ca. Центровете за подкрепа в намирането на работа предлагат техническа помощ за потребителите на онлайн услугите, било по телефона или по куриер.

За повече информация
Информация свързана с имената на професи-ите и на занаятите в Квебек
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
• Областен център за трудова заетост близо до вас - координатите са на разположение в сайта на Emploi Quebec.
• Човешки ресурси и Развитие на компетентността Канада: www.rhdcc.gc.ca. Кликнете върху Указател от А до Z, после върху Национален класификатор на професиите (CNP).

(80 стр.) Знам условията за практикуването на регулирана професия или занаят
В Квебек, практикуването на определен брой професии и занаяти е регулирано. Например: професията инженер и медицинска сестра са регулирани от професионален ордер, занаятите електротехник и бояджия, и заниманията кастрене на дървета и копач (пробивач), са регулирани от друг регулиращ орган. Тези органи, чиито мандат е да осигуряват обществена защита, имат властта да установяват критерии за достъп и норми за практикуване, да правят оценка на компетентността и на дипломите, да признават сертификати или разрешителни на квалифицираните кандидати.
Съществуват също и други професии и занаяти, за които условията за допускане или за практикуване са определени с изисквания съобразени с правилника. Това е приложимо в някои професии във финансовата област и в професията на преподавател. Ще откриете на страница 82 интернет сайтовете, където ще можете да получите сведенията свързани с тези професии и занаяти.

Информирам се преди да отпътувам
Проверете преди вашето заминаване дали вашата професия или занаят са регулирани от регулиращ орган или подчинени на изисквания съобразени с правилника. За да получите сведения относно регулираните професии и занаяти, посетете интернет сайта на MICC и на компетентните органи. По този начин ще узнаете условията, които да изпълните, за да практикувате вашата професия или занаят и ще можете да прецените стъпките, които да предприемете пред регулиращ орган, за да представите молба за изследване на вашето досие.
В някои случаи ще можете да започнете, преди да заминете, вашата процедура за приемане при регулиращ орган. Тази подготовка ще ви помогне да ускорите вашата интеграция към пазара на труда. Проверете също, кои са изискваните документи от регулиращите органи.

Полезна информация
Таксите за приемане в професионален ордер могат да бъдат много важни. Те могат да варират от няколко стотин до няколко хиляди долара, според случая и ордера. Те включват таксите за обработка на досието за еквивалент, за изследване, за издаване на разрешително, за допускане до ордер, и т.нат. Ако има основание, трябва да се добавят разноските свързани с обучение или стаж.

Представям молбата си пред регулиращ орган
Ако предвиждате да практикувате, в Квебек, регулирана професия или занаят, ще трябва да получите разрешително или сертификат от компетентен орган. Условията, за да получите този документ, варират според органите. Във всички случаи, обаче, ще трябва да задоволите образователните изисквания. Другите условия, които може да бъдат изисквани са, например: стаж, изпит, образование, опит.

(81 стр.) За да разберете условията, които се прилагат за вашата ситуация, трябва да представите молба пред органа, който регулира вашата професия и занаят. Ваше задължение е да се снабдете с всички изисквани документи, за да не бавите или затруднявате проучването на вашата молба. С цел да спестите време и да избегнете повторно взимане на някои образования, ще ви бъде полезно да притежавате едно подробно официално описание на курсовете и стажовете, които сте следвали, включително тяхното точно времетраене.
Някои регулиращи органи предоставят документи, за да може кандидата да се подготви преди да пристегнат в Квебек, за необходимите изпити по време на процеса по приемане. Цената трябва да се приложи, за да се получат тези документи.

Информация относно регулираните професии и занаяти
Можете да получите информация свързана с метода на регулиране в Квебек, за процеса съпровождащ получаването на правото да практикувате регулирана професия или занаят, и за документите и нужните такси. Можете също да получите помощ, за да подготвите вашата молба към органа, който регулира вашата професия или занаят в Квебек, и за да проучите правото си на избор, за да улесните вашата професионална интеграция. За повече информация комуникирайте с Центъра за контакти с клиенти или имигрантска служба-Квебек. Те ще ви насочат към лицето способно да ви дава сведения.
Списъка с основните професии и основните занаяти регулирани в Квебек се намира на страници 158 и 159 във вашето ръководство.

(82 стр.) За повече информация
Основна информация върху достъпа до регламентирана професия или занаят и координатите на регулиращите органи
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Регулирани професии и занаяти
Информация и представяне на молба за разрешение за практикуване Професии регулирани от професионално съсловие
• Професионално съсловие отговорно за вашата професия - координатите на съсловията и налична в сайта www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Регулирани професии и занаяти
Професия преподавател
• Министерство на Образованието, Отдиха и Спорта: www.mels.gouv.qc.ca
Занаяти регулирани от строителната индустрия
• Строителна комисия в Квебек: www.ccq.org
Регулирана професионална квалификация
• Ръководство за професионалната квалификация: emploiquebec.net
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас - координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
Професии във финансовата област
• Контрол на финансовия пазар: www.lautorite.qc.ca
За повече информация относно регулираните професии и занаяти
• Голям Монреал - Център за контакти с клиенти на MICC
• Другаде в Квебек или за пътуващи от чужбина - Имигрантска служба-Квебек, която покрива вашият регион на установяване: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Свържете се с нас.

(84 стр.) Предвиждате да направите заявление за Сравнителна оценка на образованията реализирани извън Квебек
Сравнителната оценка на образованията реализирани извън Квебек е обобщено сравнение между две официални учебни системи. Този документ посочва, връзката на учебната система в Квебек и на основните дипломи, които съответстват на образованията реализирани извън Квебек. То извършва също обща оценка на учебните документи (дипломи и списъци с оценки) и на образования реализирани в официална учебна система призната от върховна власт отговорна за образованието в страната или в провинция различна от Квебек. Сравнителната оценка може да ви бъде полезна, за да търсите работа, да подадете молба за приемане в учебна програма или да представите кандидатурата си в някой регулиращ орган (когато то го изисква). Сравнителната оценка издадена от MICC не е диплома. Тя не е обвързана с никое лице, никое учебно учреждение или орган за регулиране на професия или занаят. Те създават свои лични критерии за оценяване. Знайте, че молбата за Сравнителна оценка допуска разходи.

Училищни документи
За да избегнете излишно забавяне, трябва да представите оригиналите на дипломите и списъка с оценките, или копие на тези документи заверени от посещаваното учебно учреждение, или от правителствена власт отговорна за полученото образование.

Преди да заминете
- Ако желаете да практикувате регулирана професия или занаят, препоръчително е да се обърнете към компетентен регулиращ орган преди да представите молба за Сравнителната оценка на образованията реализирани извън Квебек.
- Можете да направите молба за Сравнителна оценка, за да избегнете срока до момента, в който ще ви бъде поискано в Квебек. Документите за информация и формуляра са налични в Интернет сайта на имигрантска служба-Квебек или в Имигрантско бюро-Квебек, което покрива вашата територия.
След пристигане в Квебек
- Можете да се снабдите с тези документи от Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване

(85 стр.) За повече информация
Сведения относно Сравнителната оценка на образованията реализирани извън Квебек и формуляра,за да направите заявление
• Министерство на имиграцията и на културни-те общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост
• Имигрантско бюро на Квебек в чужбина, което покрива вашата територия-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас.

(86 стр.) Опознавам пазара на труда
Много аспекти са взети под внимание, за да откриете паза-ра на труда в Квебек. Например:
> актуалната ситуация на пазара на труда;
> условията на работа включени в занаят или профе-сия;
> занаятите или професиите, за които търсенето на работна ръка е най-силно, по региони и общо за Кве-бек;
> перспективите за трудова заетост при занаяти, при професиите или активните сектори, през последната година;
> списъка на предприятията в Квебек по активност на сектора и по региони;
> начина на подбор на персонала в Квебек;
> компетентността търсена от работодателя;
> начините да се представите добре пред бъдещият работодател;
> начините на поведения по-време на интервюто за подбор;
> норми на работа (заплащане, отпуска, и т.нат), здравето и безопасността на работа, положението на работещите жени.

За повече информация
Сведения свързани с пазара на труда
• Министерство на имиграцията и на Културните общности: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост.
Там ще намерите голям брой от сайтове свързани с пазара на труда.
• Обществени организации помагащи на новопристигналите-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
Нормите на работа, търсене на съдействие в случай на финансови оплаквания, забранените практики, и т.нат.
Комисия за нормите на работа: www.cnt.gouv.qc.ca

Ще получите повече сведения в сайта emploiquebec.net , от който имате достъп до IMT en ligne и Placement en ligne. Други сайтове предоставят също подходяща информация и предоставят оферти за работа. Ние ви каним да ги посетите. В Квебек, можете също да се насочите към областни-те центрове за трудова заетост най-близко до вас.

(87 стр.) Разбирам възможностите за трудова заетост/работа в различните региони на Квебек
Квебек наброява много региони, които предлагат отлично качество на живот, разнообразна и динамична икономика, както и много възможности за работа. Професионалната перспектива в региона налична в сайта на Трудова зае-тост-Квебек ви информира за икономическата особеност в регионите на Квебек и върху работата, която ще намерите там. Можете също да получите информация свързана със всеки регион чрез изпращане на вашата молба по електронната поща; ще намерите списък с регионите в Квебек на страница 164 във вашето ръководство.
В Квебек, за да разберете перспективите за трудова зае-тост в другите региони различни от Монреал, участвайте в информационните срещи свързани с живота и трудовата заетост в регионите предлагани на френски от Имигрантските служби-Квебек в региона на метрополитена и партньорите им. Посетете също Интернет сайта на MICC, Трудова заетост-Квебек и на министерството на Икономическото развитие, на Иновациите и на Износа.

За повече информация
Перспективите на трудовата заетост в регионите на Квебек
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост и Къде да се установя
• Имигрантски служби-Квебек намиращи се близо до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net Кликнете върху Информация за пазара на труда онлайн (IMT en ligne), или Предлагане на работа онлайн (Placement en ligne)
• Министерството на Икономическото развитие, на Иновациите и на Износа: www.mdeie.gouv.qc.ca

(89 стр.) Осведомявам се относно самостоятелната заетост и създаването на предприятие (фирма)
Ставам предприемач или независим работник
Ако разполагате със сигурен капитал ще можете, може би, да създадете ваша собствена работа, да основете ваша лично предприятие (фирма), или да се присъедините към съществуващо предприятие (фирма). За да успеете в един такъв проект, трябва, главно, да имате добро познаване на местата за бизнес в Квебек и да подготвите бизнес план допускащ сериозно проучване на пазара. Ако този избор ви интересува, има много ресурси, за да ви помогнат във вашите стъпки.
Можете, преди да заминете, да започнете да се сближавате с бизнес средите в Квебек консултирайки се със Интернет сайта на Имиграция-Квебек. Можете също да се консултирате със секцията Създавам свое предприятие, намираща се в Правителственият портал в услуга на предприятията. Съществува, във всички региони на Квебек, мрежа от публични услуги предназначени за хората желаещи да станат независими работници, или предприемачи в Квебек.

За повече информация
Сведения отнасящи се до независимият ра-ботник и ресурсите можещи да ви информират и помогнат за реализиране на вашият проект
• Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място а пребиваване-координатите са налични в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Портал за успешно предприятие в Квебек: www.entreprises.gouv.qc.ca
• Министерството на Икономическото развитие, на Иновациите и на Износа: www.mdeie.gouv.qc.ca
• Доходи Квебек: www.revenu.gouv.qc.ca

(90 стр.) Установявам моята професионална и лична компетентност
Всеки човек, който желае да се интегрира към пазара на труда, ще трябва първо да направи равносметка на своите компетенции.Тази равносметка ви позволява да поставите наяве вашата воля, вашите познания, вашата сръчност и вашите лични качества.
Отделете време да направите вашата равносметка държейки да прибавите елементите по-долу; това са основни-те аспекти върху, които работодателите в Квебек се основават. Веднъж пристигнали в Квебек, ако имате нужда от помощ, за да формулирате или да допълните вашата равносметка на компетентността ви, обърнете се към Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване, към обществена организация помагаща на новопристигналите, или Областните центрове за трудова заетост най-близо да вас.

Моята професионална компетентност
 Направете списък с вашите лични познания: писмено и говоримо владеене на езици, компютърни познания, и т.нат.
 Изброете вашият трудов опит започвайки с най-новият. Съсредоточете се върху опита, който е най-важен.
За да си помогнете опитайте да опишете накратко една нормална работна седмица. За всеки трудов опит посочете:
> продължителност в месеци или в години;
> название на заемания пост и име на предприятието;
> вашите задачи и отговорности за тази работа по реда на важност;
> вашата реализация, вашите успехи
> професионалната ви компетентност, която развихте благодарение на този опит (например: лидерство, работа в екип, и т.нат.)
 Направете списък на посещаваните курсове за обучение, посочвайки:
> получени дипломи, година на получаване и вашата специалност, ако има основание;
> получените специалности благодарение на това обучение;
> другите курсове за обучени - обучение в предприятие, семинари, беседи, и т.нат (например: курсове по информатика, курсове по продажби, семинари в маркетинга, курсове свързани с ръководството на проекти).
 Направете списък на вашите доброволческа дейност, най-новите (например: членство в училищен комитет). Направете списък за вашият отдих и вашите интереси, ако го желаете. Знайте че развлеченията могат да кажат много неща за вас. Например, практикуването на колективен спорт предполага, че човек обича работата в екип.

(91 стр.) << Успехът >>
<<Успех>> е реализация, която постигате в рамките на вашата работа. Например, може да става въпрос за документ, който ви дава повишение в работата, награда която сте получили, повишаване на продажбите и т.нат.

Моята професионална компетентност
Ето примерите за лични умения, особено търсени от много компании. Прочетете внимателно всички анонси, после маркирайте четири или пет компетенции, които ви охарак-теризират най-добре. Това упражнение ви позволява да определите вашите силни места. Ще ви бъде, след това, по лесно да ги споменете във вашето представително писмо, или по време на интервю за наемане (на работа).
Адаптация: Адаптирате вашите методи и вашето поведение към дейностите в новата ситуация. Интегрирате се бързо към един нов работен екип.
Утвърждаване: Вие сте способен да изразите и да защитите вашите възгледи.
Независимост: Изпълнявате задачите си без помощ, или с малко помощ.
Капацитет да откривате проблемите: Разпознавате бързо проблемите свързани с дадена ситуация. Откри-вате случаите където липсва важна информация.
Яснота във вашата комуникация: Обяснявате или пишете неща, така че другите да ви разберат лесно.
Сътрудничество: Работите ефективно с другите.
Заключение: Можете да предскажете, как другите ще реагират в дадена ситуация.
Слушане: Използвате времето да слушате хората, които ви заобикалят. Внимателни сте към нуждите на другите.
Резултатност: Намирате начини, бързо, за изпълнение задачата. Намирате начините, за да постигнете очаквани-те резултати.
Методика: Достигате до задачите етап по етап. Поставяте приоритети според целта за постигане.
Надеждност: Правите нещата според планирания график (навреме). Отговаряте на очакванията, които са Ви опре-делени.
Инициативност: Можете да предприеме действие, когато ситуацията го изисква, без да чакате одобрение от своя началник.
Качества на водач: Получавате внимание, уважение и доверие от останалите. Правите достоверна обосновка на вашите идеи и подканвате другите да се присъединят.
(92 стр.)  Самообладание: Контролирате емоциите си когато сте разгневен. Обмисляте нещата внимателно преди да говорите или действате.
Търпение: Полагате усилия, за да превъзмогнете препятствията. Правите усилие да получите информацията или нужната помощ въпреки трудностите.
Прецизност:Отделяте особено внимание към детайлите. Проверявате точността на информацията , която ви е предадена.
Работа в екип: Уважавате функциите и отговорностите на членовете на вашият екип и работите в сътрудничество, за да постигнете желаната цел.

За повече информация
Сведения и инструменти, за да си помогнете в установяването на вашата компетентност
• Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място а пребиваване-координатите са налични в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас-координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек
• Външни ресурси за работна ръка в Квебек-координатите са на разположение в областните центрове за трудова заетост най-близо до вас

(93 стр.) Определям моите проекти
След като осъществихте вашето търсене на информация, и създадохте ваша равносметка на компетентността, ще трябва да се насочите към конкретни цели. За тези цели за трудова заетост, ще е необходими да се вземат предвид вашите дипломи, професионалния опит и нуждите на пазара на труда.

Моето работно досие
В работното ви досие трябва да се направи опис на вашият опит и на уменията, които ви отличават. Трябва също да се направи оценка на вашето инициативни и организационни качества, както и способността ви за работа в екип. За това е важно да съберете в досието комплект от документи потвърждаващи вашият опит и квалификации.
Това досие трябва да съдържа:
> професионална автобиография представяща вашата компетенция и вашата реализация;
> дубликати или заверени копия:
- на вашите дипломи, списък с оценки, учебни сертификати и други училищни свидетелства,
- на вашето свидетелство за непрекъснато обучение, за образователен стаж или усъвършенстване (пови-шаване на квалификацията),
- на описанието и на продължителността на курса и на следвания стаж,
- на разрешителното за практикуване на вашата професия или занаят и сертификат за професионална квалификация,
- на свидетелството за работа и за трудовият опит, на описанията на задачите (длъжностна характеристи-ка) и на писмото с препоръка от вашият предишен работодател;
> Сравнителна оценка на образованията реализирани извън Квебек, при нужда;
> допълнително портфолио с продукцията, с документи-те и снимките от реализацията, ако има нужда.

За да намерите работа в занаята или професията по ваш избор, трябва да отделите време, да се подготвите, да се приспособите към предприятието, ако е необходимо. Ако вашата професия или занаят са регулирани, трябва да удовлетворите изискванията на свързаният с тях регулиращ орган.
В Квебек, ако имате нужда от асистент, за да определите вашите професионални цели, консултирайте се с имигрантски служби-Квебек намиращи се близо до вашето място на пребиваване, обществена организация помагаща на ново пристигналите, или Областните центрове за трудова заетост (CLE) най-близо до вас. Техните служители ще могат да ви помогнат да формулирате вашите цели за работа, да проучите средствата, за да ги постигнете, както и да ви ориентират към подходящи ресурси.

(94 стр.) За повече информация
Асистенти, които да ви помогнат да реализирате вашият проект за трудова заетост
• Имигрантска служба-Квебек намираща се до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Свържете се с нас
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас-координатите са на разположение в сайта emploiquebec.net
• Външни ресурси за работна ръка в Трудова заетост-Квебек-координатите са на разположение в областните центрове за трудова заетост най-близо до вас

(95 стр.) Прилагане на реалистичен план за действие, с цел да получа работа, свързана с професионалните ми умения
Изработването на реалистичен план за действие ще ви помогне добре да структурирате вашите стъпки и да избегнете, по време на неговото изпълнение, разочарованията и загубата на време и пари. Получаване на първоначален трудов опит в Квебек
Първа работа, дори и на непълен работно време, ви позволява да привикнете с начина на работа в Квебек, да придобиете първият си трудов опит в Квебек и да го добавите във вашата автобиография. Ще може, също, да ви помогне да изградите ваша мрежа от контакти, дори е възможно да получите напредък в рамките на предприятието, придобивайки вашата компетенция.

Придобивате техниките за търсене на работа
Техниките за търсене на работа са чудесен инструмент, за интеграция към пазара на труда. Те ви позволяват:
> да увеличите шансовете да достигнете до интервю за приемане, помагайки ви да използвате инструментите, които ще ви представят най-добре (автобиография, портфолио, представително писмо, формуляр-заявление за трудова заетост, електронна кандидатура, професионална карта, и т.нат.)
> да откриете местата, където да намерите незаети работни места;
> да дебнете за актуални (заглавия, които да съобщават за отваряне на предприятия, или за важни инвестиции в даден сектор);
> да научите да създавате мрежа от контакти и да я използвате по правилен начин при вашето търсене на работа;
> да подготвите вашето интервю и да предвидите въпросите, които ще ви бъдат поставени;
> да планирате и да осъществите възможно най-ефикасно вашите стъпки за търсене на работа включвайки вашите контакти с работодателите;
> да правите наблюдение на вашите стъпки за търсене на работа.
За да определите нуждите си относно техниките за търсене на работа насочете се към Областните центрове за трудова заетост най-близо до вас, или външен ресурс за работна ръка от Трудова заетост-Квебек. За да разберете предварително техниките, насочете се към вашият придружаващ агент от Имигрантски услуги-Квебек намиращи се до вашето място на пребиваване, или към обществена организация помагаща на новопристигналите.

(96 стр.) За повече информация
Информация свързана с техниките за търсене на работа
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net. Консултирайте се с Практическо ръководството за търсене на работа налично в сайта.
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас - координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек
• Външни ресурси за работна ръка на Трудова заетост-Квебек - координатите са на разположение в областните центрове за трудова заетост най0близо до вас.
• Министерство на имиграцията и на Културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост. Там ще намерите много сайтове свързани с пазара на труда.

Намиране на първата работа
Важно е да влезете бързо в контакт с пазара на труда в Квебек е да разберете как функционира. Навсякъде в Квебек ще откриете ресурси (публични и частни) способни да ви помогнат, било да планирате и да реализирате вашето търсене на работа, или да предложите вашите услуги на работодателите по начин, който ще ви бъде най-изгоден. Тези (ресурси) обаче не могат да ви гарантират наемане на работа. Възможно е вашата първа работа да бъде с по-ниска квалификация от тази, която желаете да заемете, или такава която не е сходна с вашата професионална компетентност. Според вашата ситуация, ще заемате тази работа през времето, когато започнете или продължите дадено образование, това ще бъде за вас средство да задоволите нуждите си, до като намерите нещо по-добро.
В Квебек, намирането на работа е главно индивидуална отговорност, която включва собствени усилилия. Ключът за успех е да инвестирате време и енергия във вашите стъпки за трудова заетост, и най-вече, за да се подготвите добре. Не пренебрегвайте никой от ресурсите и използвайте всички средства предлагани на ваше разположение:
> Използвайте мрежата си от контакти, за да говорите за уменията си и за вида на работата, която ви интересува и поискайте от хората от списъкът ви да ви информират, ако чуят за оферта за работа.
> Уредете си среща в Областните центрове за трудова заетост (GLE) най-близо до вас. Там ще можете да получите съответните услуги според вашата ситуация.
> Информирайте се за условията и услугите на агенциите за предлагане на работа.
> Консултирайте се с малките обяви във вестниците, под рубриките Оферти за работа; Кариера и професия.
> Посещавайте различни интернет сайтове за търсене на работа. Те ще ви позволят да търсите оферти по региони, по работодател, по заглавие на длъжността, по област на работата и по ключови думи.
> Посетете панаирите и салоните за трудова заетост.
В новата работа работодателят ви ще поиска вашият Номер за социална осигуровка NAS. Изискайте номера още в първите дни на вашето пристигането в Квебек. Ще намерите сведения свързана с NAC на страница 48 от вашето ръководство.


Практически съвет
- Информирайте се за дейностите на предприятията, на които смятате да предложите услугите си, поискайте интервю с тяхната служба за приемане.
- Търсете няколко работни места в това време. По този начин увеличавате шансовете си да получите работно място по-бързо.
- Влезте директно в контакт с работодателя-лично, по телефона, по пощата или чрез имейл.


(98 стр.) Знаете ли че...?
- Хартата за свободите и правата на хората в Квебек забранява да се отказва работа на лице, основаващо се на дискриминационни мотиви, като етническа и национална принадлежност, цвят, пол, бременност, сексуална ориентация, гражданско състояние, възраст, увреждане или използването на средства за прикриване на това увреждане, наличието на деца, или ако сте получатели на социална помощ.
- Ако имате причини да мислите, че ви отказват работа поради дискриминация, комуникирайте с Комисията за правата на хората и за правата на младите (CDPDJ).
- Доминиращите ценности в квебекските предприятията са главно - равенство, сътрудничество, гъвкавост и активно участие. Управителите в Квебек оценяват участието на работниците в предприятията. Въпреки че не го правят системно, те не се колебаят да консултират своите подчинени при нужда, което налага нуждата от една директна комуникация и градивни коментари.
- В Квебек, в общи линии набирането на кадри и техните повишения се базират върху индивидуалното представяне на работниците. Дори ако произлизате от благородна социално-икономическа среда и притежавате дипломи от големи училища във вашата страна на произход ще трябва, както останалите хора в Квебек, да докажете на работодателят вашите професионална и лична компетентност. Често, работодателите в Квебек държат на способността на лицето да се интегрира към работния екип.
- За да осигури равен шанс и да има персонал по-представителен за населението, много работодатели предприеха стъпка за програми за равен достъп, които позволят именно да наемат, при равни условия, лица от целевите групи (групата от хора, към които е насочена програмата). Между тези целеви групи фигурират види-ми етнически малцинства. Способните лица, за да извлекат полза от тази програма, се насърчават да се идентифицират като такива (като малцинства). Тези програми имат позитивно въздействие за всички.
- В Квебек, това, което е написано в даден трудов договор има по-голяма значение, отколкото взаимоотношенията, които можете да изградите с вашият работодател. Функ-циите включени в даден пост са, в повечето случаи, оп-ределени с точност, но оставят пространство за личната инициатива на работниците. Ако възникне спор с работо-дателя ви, то той ще разчита в повечето случаи на усло-вията в договора, отколкото на връзката, която вие сте създали с него.
(99 стр.) - Работодателите в Квебек отдават голямо значение на графиците и на сроковете. Работните събрания обикновено са подготвени със заповед в определен ден, което спомага за подреждане и структуриране на смените в зависимост от целите на срещата.
- Жените са много запознати относно пазара на труда в Квебек. Също като мъжете, те упражняват професията или занаята по техен избор. Те заемат различни постове и се намират на всички нива на йерархията в предприя-тията.
- В Квебек се счита, че млад човек може да бъде компе-тентен дори ако има малко опит; случва се следователно да управлява хора по-опитни от него.
- Ръководителите в Квебек търсят обикновено консенсус и разрешаване на конфликтите чрез преговори и компромиси.

За повече информация
Сведения свързани с търсенето на работа, свободните работни места и помощ в търсенето на работа
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост. Ще намерите голям брой сайтове свързани с пазара на труда.
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net. Кликнете върху Информация за пазара на труда онлайн (IMT en ligne) или върху Предлагане на работа онлайн.
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас - координати са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек
• Външни ресурси за работна ръка на Трудова заетост-Квебек - координатите са налични в областните центрове за трудова заетост най-близо до вас. Сведения свързани с работните взаимоотношения в Квебек, синдикатите и колективните договори
• Министерство на Труда: www.travail.gouv.qc.ca
• Комисия за трудовите взаимоотношения: www.crt.gouv.qc.ca Сведения свързани с нормите на работа, които всички работодатели трябва да уважават, въпроси относно условията за работа, платените отпуски, ваканциите и т.нат.
• Комисия за нормите на работа: www.cnt.gouv.qc.ca Сведения свързани с Хартата за правата и свобо-дите на хората в Квебек (включваща въпроси отна-сящи се за дискриминацията, тормоз, и т нат.) и относно програмите за равен достъп
• Комисия за правата на хората и правата на младите: www.cdpdj.qc.ca Сведения свързани с Канадската харта за правата и свободите (включваща правата, които се отнасят за новопристигналите)
• Министерство на правосъдието-Канада: www.justice.gc.ca, Кликнете върху Направете търсене на законите и наредбите, още върху Конституционните текстове и Канадската харта за права и свободи.

(101 стр.) Затвърждавам се на работното си място
Приели сте дадена работно място. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат много за вашата интеграция в работна ви среда:
> Имайте позитивно поведение. Приемайте критики, помнете предложенията които ви правят, за да подобрите работата си. В Квебек опознавате, къде има места, в които може да получите по добра популярност.
> Идвайте навреме и спазвайте работния график. В Квебек, времето е сметнато като пари (почасово ставка). Ако не можете да дойдете навреме осведомете работодателят ви за вашето закъснение. Той може да ви попита за мотива на вашето закъснение. Препоръчително е да отговорите на неговото питане, въпреки че това може да ви изглежда, като на-меса в личният ви живот.
> Обличайте се подходящо държейки на правилата отнасящи за начина на обличане във вашето предприятие.
> Приемайте (носете) отговорности. Уверете се, че сте на нивото на задачата (дадена задача отговаря на компетентността ви). Знайте това, което работодателя чака от вас: не се колебайте да поставяте (задавате) въпроси.
> Отнасяйте се към всички с уважение; това е ключа за една добра социална атмосфера за работа. Уважавайте своите колеги на работа, имайте еднакво отношение с тях, мъже или жени, независимо от техният статут в предприятието. Една дружелюбна социалната атмосфера на работа е често търсена, но трябва да се отбягва прекалената близост, което мо-же да изглежда неприлично.
> Доказвайте вашата инициативност. Не чакайте винаги да ви казват какво да правите. Ако виждате че дадена задача трябва да бъде направена, направете предложение!
> Бъдете надеждни. Ако кажете, че отивате да направите нещо, направете го. Ако не сте в състояние да го направите, уведомете работодателя си, или рискувате да бъдете възпри-еман като личност, на която не може да се има доверие.
> Подкрепяйте колегите си на работа. В Квебек, дори личната реализация бива оценена, добрата хармоничност с вашите колеги на работа е търсена.
> Сдържайте емоциите си. Не оставяйте малките недоразумения да еволюират в реален конфликт. Установете различията спокойно и безпристрастно.

(стр. 102) За повече информация
Сведения и съвети относно поведението и обноските приети, за да се утвърдите във вашата работа.
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост. Там ще намерите много сайтове, които предоставят сведения по тази тема.
• Обществени организации помагащи на новоприс-тигналите-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството
• Имигрантски ускуги-Квебек намиращи се близо до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас-координатите са на разположение в сайта emploiquebec.net

(103 стр.) Продължавам моите стъпки
Според професията или занаята, която желаете да упражнявате, една подготовка повече или по-малко важна, ще бъде необходима, за да ви позволи да достигнете вашите професионални цели.

Удовлетворявам изискванията на регулиращият орган, ако има основание
След представяне на вашата молба пред регулиращият орган вие знаете изискванията, които трябва да удовлетворите за да имате достъп до професията или занаята, които желаете да упражнявате. Ще намерите на страница 80 от вашето ръководство, сведения свързани с регулиращите органи и достъпа до регулирана професия или занаят.
MICC може да ви помогне във вашите стъпки за приемане от регулиращ орган. За повече информация, или за да уредите среща, ако пребивавате в региона на Голям Монреал, комуникирайте с Центъра за контакти с клиенти. Ако пребивавате другаде в Квебек, комуникирайте с имигрантска служба-Квебек, която покрива вашият регион на пребиваване.
Приемане в професионален ордер (професионална организация) Процедурата по приемане в професионален ордер е понякога дълга и сложна. В допълнение, от сроковете за обработка на досието ви от ордера вземете под внимание, ако е необходимо, наличието и продължителността на курсовете и на стажовете, които трябва да следвате, за честотата на изпитите в ордера и Квебекския офис за френски език, както и за сроковете свързани с другите необходими административни етапи: получава-не на списък с оценките, допълнителни документи, и т.нат.

За повече информация
Условията и стъпките за получаване на разрешително за упражняване или серти-фикат за компетентност, или квалификация
• Орган за регулиране на вашата професия или вашият занаят. Ще намерите списъка с повечето регулирани професии и занаяти в сайта на MICC: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Регу-лирани професии и занаяти Сведения и помощ във вашите стъпки за приемане пред професионален ордер или друг регулиращ орган
Голям Монреал. Център за контакти с клиенти на MICC
Извън Квебек. Имигрантска служба-Квебек, която покри-ва вашият регион на установяване-координатите са на разположение в сайта www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Свържете се с нас.

Придобиване при необходимост на образование
Пазара на труда се развива непрекъснато, особено в областите където технологичният прогрес е бърз, като информатиката, високите технологии и здравните науки.
За да останете конкурентоспособен, става наложително да обновявате своите знания и да следвате (да сте в крак) с развитието на технологиите. Това е истина, както за лицата обучени в Квебек, така и за новопристигналите. Нещо повече, за много от професиите или занаятите изискваната квалификация и начина на работа варира в една или друга страна. Новопристигналите следователно трябва да положат специални усилия, за да приравнят своите знания с цел интегриране към пазара на труда на приемащото го общество.

Образованието за възрастни или продължаване на обучението
Много причини могат да ви накарат да се захванете или да продължите обучението:
> Ще имате може би нужда от обучение, за да повишите вашата компетентност, или за да привикнете с различните аспекти свързани с упражняване на вашата професия или вашият занаят в Квебек: опознаване на новите технологии, познаване на упражняваната професия или занаят, адаптация към различните начини за общуване с клиента и т.нат.
> Ако желаете да практикувате регулирана професия или занаят, има вероятност да бъде изискано допълнително обучение от регулиращият орган с цел получаването на разрешение за практикуване. Регулиращият орган ще ви информира за необходимото обучение.
> Може да имате имате нужда да придобиете ново професионално или общо образование, последствие от едно професионално преориентиране.

В Квебек, ако имате нужда от асистент, който да определи вашите нужди от обучение отговарящо на вашият план за трудова заетост, насочете се към Областният център за трудова заетост (CLE) най-близо до вас, или към външен ресурс за работна ръка на Трудова заетост-Квебек. Техните служители ще ви помогнат да определите възможностите за избор и ще ви насочат към подходящите ресурси. За да научите повече за възможностите за обучения свързани с вашия план за трудова заетост, насочете се към придружаващият ви агент на Имигрантска служба-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване или към обществена организация помагаща на новопристигналите.


По въпроса с обучението
Обучението предназначено за възрастни може да бъде достъпно по различен начин: курсове в образователните центрове за възрастните, в центровете за професионално обучение, (106 стр.) в колежите и университетите; обучение предлагано от регулиращите органи; работилница или обучение в предприятие; обучение от разстояние (дистанционно обучение). Продължителността на тези обучения варират от няколко дни до повече от една година. Обучението носи след себе си главно разходи, които са често доста важни. Трябва навярно да заплатите, вие самият, разходите. Ще можете също да получите финансова помощ за обучението под формата на заем или стипендия, или и двете, било от Министерството на Образованието, Отдиха и Спорта (MELS), било то и от финансова институция (възможност за кредит за обучение). В някои случаи след преценка на вашата ситуация с агент от вашият Областен център за трудова заетост (CLE), ще можете да се възползвате от отпускане на сума в помощ на трудовата заетост (финансова помощ от Трудова заетост-Квебек).
Образователните учреждения предлагат обучения на пълно или не пълно учебно време, денем или нощем. Комбинацията работа-обучение е привилегирована за много от жителите на Квебек. Следването на курсовете на непълно учебно време, или нощем позволява да завършите цялото обучение, заемайки в същото време работно място. Освен за дистанционните обучения, допускането до обучения не става непрекъснато и местата са често ограничени: сроковете са следователно предполагаеми. Възможностите за обучение могат да варират: ето защо трябва да се информирате от образователните учреждения, от регулиращите органи, или от Трудова заетост-Квебек. Предлагани в някои области дистанционното обучение предлагат различни предимства за човека, който желае да придобие образование по свой си начин и без да се мести. С онлайн достъпа или посредством кореспонденция, дистанционното обучение представлява една интересна опция, която да ви помогне да придобиете несъмнено компетенция свързана с практикуване на вашата професия или вашият занаят, и това преди вашето пристигнете в Квебек.

Полезна информация
Допускането до обученията изисква владеене на френски език. Това е един друг добър мотив да започнете с опознаването на този език преди вашето заминаване.
Преди да се запишете информирайте се относно обученията предлагани в частните учреждения: техните цени варират в едно или друго учреждение и е възможно някога да бъдат високи. Публичната мрежа предлага често безплатни обучения успоредно с тази от частната мрежа. Вашия агент на MICC, или на Областният център за трудова заетост, ще може да ви помогне да направите правилният избор. Ще намерите пълни сведения свързани с образованието за възрастни или продължаването на обучението на страница 149 от вашето ръководство.

(стр. 107) За повече информация
Описание на професионалните обучения и първоначалните методи
• Информационен сайт на министерството на Образованието, на отдиха и на спорта: www.inforoutefpt.org Сведения относно продължаване на обучението в Квебек
• Наръчник за продължаване на обучението: www.formation.jobboom.com Препоръчителна информация за упражняване на вашата професия или вашият занаят и начина да получа достъп
• Имигрантски услуги-Квебек намираща се до вашето място ма пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Свържете се с нас
• Обществени организации помагащи на новопристигналите - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на Министерството
• Професионален ордер - координатите са на разположение в сайта Имиграция-Квебек, секция Професии и занаяти
• Комисия по строителството в Квебек: www.ccq.org
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
• Образователни учреждения - списъкът е на разположение в сайта на министерството На Об-разованието, на Отдиха и на Спорта: www.mels.gouv.qc.ca
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас - координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек
Дистанционно обучение, ресурси и предлагани курсове
• Теле-университе: www.teluq.uquebec.ca
• Мрежа за дистанционно франкофонско обучение в Канада: www.refad.ca
• Le-Formateur/Портал за онлайн обучение (информатика и език) предлага 16 Collèges d'en-seignements générals et professionnels (CEGEP)-(Колежи за общо и професионално обучение)-в Квебек: www.le-formateur.com
• Асоциация за дистанционно обучение на училищната комисия на Квебек: www.sofad.qc.ca
• Cégep@distance: www.cegepadistance.ca Финансово планиране на обучението и по-мощ
• Министерство на Образованието, на Отдиха и на Спорта: www.afe.gouv.qc.ca
• Ciblétudes: www.cibletudes.ca Секцията Финансиране предоставя подходящи сведения за финансовото планиране на обучението, банковите заеми, стипендиите, и т.нат.
• Boursetudes.com: www.boursetudes.com

Владеене на английски език в допълнение на френският език, ако работата го изисква
За да можете да упражнявате вашата професия или занаят в някои предприятия, сектори от икономиката или региони, възможно е работодателите да изискват познаване на английски език. В този случай ще трябва да придобиете достатъчно познание за този език. Съществуват различни методи за изучаване на английски. Образователните учреждения и езиковите училища предлагат курсове на място или дистанционно. Ако имате вече добро познаване на френския език, осведомете се относно възможността да следвате курсове по английски във вашата страна на заминаване.

За повече информация
Сведения относно училищните комисии и образователните учреждения
• Министерство на Образованието, на Отдиха и на Спорта: www.mels.gouv.qc.ca Онлайн обучение - образователни учреждения, ресурси и предлагани курсове
• Télé-université : www.teluq.uquebec.ca
• Le-Formateur/Портал за онлайн обучение (информатика и език) предлага 16 Collèges d'enseignements générals et professionnels (CEGEP)-(Колежи за общо и професионално обучение)-в Квебек: www.le-formateur.com
• Областни центрове за дистанционно обучение в Голям Монреал:  www.cspi.qc.ca/distance
• Асоциация за дистанционно обучение на училищната комисия на Квебек: www.sofad.qc.ca

Осигурявам контрол на плана ми за действие
Успеха в стремежа за професионална интеграция допуска много задължения. Използвайте всички налични средства на ваше разположение, за да доведете проекта си до край. Не се колебайте да поискате помощ при нужда.

Получаване на работа свързана с моите професионални умения
От вашето пристигане в Квебек заемате, може би, пост различен от този, който сте желали. Често, трябва време и много стъпки, за да намерите работа, която е съпоставима напълно с вашите професионални умения. Вашето ръководство предлага няколко дейности, за да ви помогне да изградите и да използвате един реалистичен план за действие. Вие сигурно вече сте задействали или реализирали няколко стъпки на вашият план за действие. Ако изпитвате нужда да направите основен преглед на вашите цели, или да ги уточнявате повече време, не се колебайте да поискате помощ от компетентни източници, за да си осигурите по-добър шанс за възможен успех. По време на вашите стъпки придружаващ агент от Имигрантски услуги-Квебек разположени близо до вашето място на пребиваване, или (агент) от обществена организация помагаща на новопристигналите, ще могат да ви помогнат да определите вероятните причини за вашето затруднение и да ви насочат към съответните ресурси.

За повече информация Сведения и подкрепа, за да си помогнете във вашите стъпки за интеграция
• Министерство на Имиграцията и на културните общества: www.immigrationquebec.gouv.qc.ca, секция Трудова заетост. Там ще намерите голям брой сайтове свързани с пазара на труда.
• Имигрантски услуги-Квебек разположени близо до вашето място на пребиваване - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас
• Обществени организации в услуга на новопристигналите - координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Партньори на министерството Сведения свързани с търсенето на работа и наличните работни места
• Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net. Кликнете върху Онлайн информация за пазара на труда (IMT en ligne) или върху Онлайн предлагане на работа (Placement en ligne).
• Областни центрове за трудова заетост най-близо до вас - координатите са на разположение в сайта на Трудова заетост-Квебек.

Допълнителна информация

(стр. 113) Онлайн курса по френски език предлаган от Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC)
Лицата селектирани от Квебек, които са достигнали ниво на компетентност съответстващо на начално средно ниво, може да се запишат безплатно за Francisation en ligne (приобщаване към френската култура и език)

Цели на курса
С помощта на различни инструменти за онлайн обучение, този курс ще ви позволи:
> да изучавате онлайн френски език, говорим и писмен, в Квебек;
> да практикувате френският език с други ученици;
> да откриете Квебек - неговата култура и неговите общи ценности.

Съдържание на курса
Той включва четири учебни блока с различна продължителност, или от 15 до 23 седмици според блока, по 6 часа на седмица. Всеки блок включва въведение, обобщение и четири модула. Всеки модул съответства на следните теми: жилище, образование, трудова заетост, туризъм и отдих, публични услуги и здраве, медии и култура, потребление и работа (лична дейност), демократичния живот в Квебек. Темите са подредени в два блока, с цел да ги изучите по-основно.

Модел на обучението
> Самостоятелно обучени - различни упражнения реализирани според графика на ученика (60 % от курса)
> Обучение със записване, за малки групи с един преподавател (25 % от курса)
> Занимания на живо провеждани от един преподавател (15 % от курса)
(стр. 114) Този курс дава достъп до индивидуално наблюдение от преподавателя, който води заниманията в Интернет и коригира работата, както и техническа подкрепа предлагана 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Курса също е предложен за самостоятелно обучение, без виртуални упражнения и без задължителни дейности.

Условия за приемане
> Имате Сертификат за селекция от Квебек (CSQ) от най-малко два месеца.
> Говорите и разбирате френски.
> Имате достъп до компютър и Интернет връзка.
> Имате 16 и повече години.

Съвети за внасяне на вашата молба за приемане.
За да внесете молба за приемане консултирайте се със сайта www.francisationenligne.gouv.qc.ca:
> Кликнете върху Молба за приемане
> Направете технически тест.
> Попълнете всички квадратчета от формуляра
> Уверете се, че ще впишете вашият индивидуален референтен номер във формуляра. Този номер, намиращ се горе в дясно на вашият CSQ, започва със една или две букви.

За повече информация
Посети ръководството за онлайн францизация
www.francisationenligne.gouv.qc.ca Сведения за курса по френски онлайн
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.immigration-quebec.gouv.qc.ca, секция Опознаване на френският език онлайн
• Имигрантски услуги-Квебек намираща се близо до вашето място на пребиваване-координатите са на разположение в сайта на MICC, секция Свържете се с нас

(стр. 115) Пристигането и първите дни в Квебек

За да достигна до желаната дестинацията

Ще откриете информационни бюра във всички аерогари, железопътни гари и автобусни терминали. Там ще ви посочат най-добрия начин за достигнете до дестинацията ви. Ето различните средства за вашето придвижите:
Към Монреал:
> с редовен транспорт свързващ две точки (отива-не/връщане), от летище Монреал-Трюдо, на изгодна цена;
> с такси, от аерогара, от морска или железопътна гара и от автобусен терминал. Цената за разстоянието, опре-делена от правителството, е утвърдена посредством касов апарат, който шофьора пуска в началото. Въз-можно е да се договори обща тарифа за дълги дестинации;
> с автомобил под наем.
Към региони извън Монреал:
> с влак, с автобус. В сравнение с цената, автобусите предлагат разписание и маршрути много по разнооб-разни от влаковете. Железопътните гари и автобусните терминали се намират обикновено в близост до центъ-ра на града;
> с кола под наем;
> със самолет. Самолета ще ви спести много време, но ще ви струва много повече, от колкото другите начини за транспорт.

Практически съвет
Ако имате време и средства, възползвайте се от първите ви дни в Квебек, за да свикнете с вашето ново място. Движете се свободно и открийте интересните обекти и най-важните направления в града, където се намирате.

Важните документи, които да пазя в моя полза
Ще бъдете допуснат да представите молба за канадско гражданство след пребиваване на най-малко три години в Канада, като постоянно пребиваващ. Пазете прецизно оригиналите на следните документите:
> вашият паспорт или документ за пътуване;
> вашият сертификат за селекция от Квебек (CSQ);
> визата за постоянно пребиваване (валидна), сложена във вашият паспорт (издадена от канадското правителство); > вашето Потвърждение за постоянно пребиваване (из-дадено от канадското правителство). Тези два последни документа потвърждават статута ви на постоянно пребиваващ. (стр. 116) Ще имате нужда от тях в по-голяма част от ваши-те стъпки. Уверете се за тяхната точност, именно по отношение на вашата дата на раждане и правописа на вашето име. Използвайте само копия (заверени, ако има основа-ние), когато трябва да представите доказателства за самоличност, за да направите официална молба.

Телефонни указатели
Голям телефонен указател, квебекарите използват телефонните указатели, като средство за информация. Извършват много от стъпките без да се местят. Всички абонати на телефонни услуги получават безплатно тези указатели. Ще откриете в първите им страници начина да ги използвате.

Пощенските услуги
Офисите на Пощи Канада предлагат редовни пощенски услуги (експедиране на писма, на колети, на пощенски записи). През седмица те осигуряват доставката на кореспонденцията, която сте определили, било до жилището, било в пощенска каса, която сте задали.
За да изпратите пратката (писмо или колет), посочете ясно пощенския код (шест букви), заплатете таксата за пратката според влязлата в сила тарифа и сложете кореспонденцията в пощенските кутии разположени на различни места в цялата община.
Пощенският код улеснява и ускорява експедирането на пратките до канадските адреси. Бюрата на Поща Канада предлагат също и гама от други услуги: доставка до поискване (приоритетна и експресна); застраховка върху стойността на ценни пратки; препоръчана поща; задържане и пренасочване на пратката при промяна на адреса; пощенски запис и т.нат. (стр. 117) Пощенските клонове настанени в някои магазини, квартални бакалии и аптеки са оторизирани в предлагането на пощенски услуги, същите, като тези предлагани в офисите на Пощи Канада. Съществуват също услуги за частни и бързи доставки.

Канадските валута
Валутата използвана в Квебек е канадският долар ($). Един долар (1 $) се брои за 100 цента (100 ¢) и се предлага под следните форми:
> метални монети: 1 ¢, 5 ¢, 10 ¢, 25 ¢, 50 ¢ (монети рядко използвани), 1 $ и 2 $;
> банкови банкноти свободно използвани: 5$, 10 $, 20 $, 50 $ и 100 $.
Ако нямате канадска валута във вас при пристигане, можете да си набавите в обменните бюра на повечето аерогари. На други места, валутни дилъри и някои клонове на банки и кредитните съюзи предлагат тази услуга.

Потребителски такси
Почти всички стоки и услуги имат допълнителни потребителски такси наложени от федералното или провинциално-то правителство. Таксата върху стоките и услугите (La taxe sur les produits et services (TPS)) е 5 % и таксата за продажбите за Квебек (la taxe de vente du Québec (TVQ)) е 7,5 %. Тези такси обикновено не са включени в посочената цена.

Данъците
Парите от данъците, както и тези от таксите се предоставят за финансиране на услугите на общността. Следователно, те принадлежат на хората, които имат отговорност в това отношение, отговорност да представят данъчна декларация.
Данъчната система е основана върху правилото за самооценка. Следователно трябва да декларирате вашите доходи и удръжки, след това се изчислява частта на данъците, които ще имате да плащате годишно. Трябва да го направите според вашите доходи и вашата конкретна ситуация, както лична така и семейна. Това се нарича <<Декларация за доходите на физическите лица>>
Трябва да направите две декларации за доходите, една към правителството на Квебек и друга към правителството на Канада, чрез формулярите предвидени в тази ситуация. Годината за облагане се простира от 1 януари до 31 декември. Общо взето, декларациите за доходите трябва да бъдат отправени към всяко от двете правителства най-късно до 30 април на следващата облагаема година. В допълнение, чрез извършването на опис на вашите доходи, на вашите удръжки и калкулиране на данъка, който трябва да заплатите, декларацията за доходите позволява на правителството да провери, дали имате право за различни социални програми.

(стр. 118) Практически съвети
– Ако имате затруднение да попълните вашата декларация за доходите, насочете се към Приходи Квебек и към Агенцията по приходите на Канада. Техните служители за обслужване на клиенти ще могат да ви дадат безплатно цялата информация, която ще ви бъде полезна, за да попълните вашата декларация за доходите. Можете също да се насочите към експертите в областта на данъците (специализирани агенции, счетоводители), но трябва да платите за тази услуга.
– Не пренебрегвайте спазването на финансовите ви задължения. Подавайки вашата декларация за доходите навреме и декларирайки всички ваши доходи, ще избегнете възможността да плащате лихви и неустойки, ако имате суми за плащане.

Практически съвети
– Когато влезете в контакт с лице от MICC или друга организация, отбележете името му, неговият телефонен номер и името на службата където работи. Това ще улесни вашата бъдеща реализация.
– Преди да се представите пред MICC или на друга правителствена служба, проверете часовете на отваряне на бюрото. В повечето от случаите ще ви трябва предварителна уговорена среща пред съответната служба.
– Ако не можете още да комуникирате безпроблемно на френски език, трябва да бъдете придружен от лице, кое-то може да ви помага за превода.

Полезна информация
– Можете да си набавите безплатно брошурата Новоп-ристигналите и Данъците и Ръководство за деклара-цията за доходите на физическите лица в едно или друго бюро на Приходи Квебек и в техният интернет сайт.
– Провинциалните и федералните формуляри на декларацията за доходите на физическите лица са съответно на разположение:
– в Приходи Квебек, в Служба Квебек и във финансови-те центрове;
– в Агенцията по приходите на Канада, в бюрата на Служба Канада и нейният интернет сайт, както и в пощенските бюра.

За повече информация
Сведения за услугите, стоките и пощенските тарифи
• Пощи Канада: www.postescanada.ca Сведения свързани с данъчната система
• Приходи Квебек: www.revenu.gouv.qc.ca
За да разгледате брошурата "Новопристигналите и Данъците" кликнете върху Физически лица, после върху Вашето положение и върху Новопристигнали.
• Агенция по приходите на Канада: www.cra-arc.gc.ca
За да разгледате информацията насочена към новопристигналите, кликнете върху Физически лица, после върху Международни данъци и чуждестранни лица, отново върху Физически лица и върху Новопристигнали в Канада.

(стр. 119) Работното време на търговските обекти
Закона позволява повечето търговски обекти да отварят врати за клиенти между 8 часа и 21 часа, от понеделник до петък, и между 8 часа и 17 часа в събота и неделя.
Следните учреждения могат да предложат по гъвкав график: супермаркети; малки квартални бакалии (наречени «dépanneurs »); аптеки; търговски обекти намиращи се в големите летища, аерогарите и болниците; книжарниците; обслужващите центрове и увеселителните или туристическите фирми, като ресторантите, кината, музеите, хотелите и т.нат.

Потреблението
Заселвайки се тук означава, че ще правите много неща в качеството си на консуматор. Ще правите навярно апел за доставка на услуги и на стоки. За да осъществите тези сделки, ще получавате често договор за подписване.
Договорите - Офисът за защита на потребителите (Office de la protection du consommateur - OPC) е правителствена организация отговорна за приложението на Закона за защита на потребителя. Този закон поставя в рамка някои видове договори, от които - амбулантна търговия, кредитите, продажбите или наемането на нов автомобил или оказионен (купен втора ръка). Преди да положите подписа си върху договр много е важно да четете внимателно всички клаузи и да се отнесете с особенно внимание към тези написани с дребени букви. Знайте също, че е възможно да сключите договор по телефона. Трябва следователно да бъдете много бдителни.
Закупуването или наемането на автомобил - Ако желаете да наемете за дълъг срок автомобил или да купите кола на старо, осведомете се преди това за взетите предпазни мерки. Търговеца например е задължен да достави сведения записани на етикета поставен върху автомобила. Трябва също да ви снабди с гаранция за добрата работа на превозното средство, с някои резерви.
Гаранцията - Закона за защита на потребителя предвижда, че всички стоки закупени от търговец са покрити от законна гаранция за качество. Тази гаранция покрива едно нормално използване и една разумна продължителност на дадената стока, според платената цена, подписаният договор и условията за използване. Уверете се, че разбирате добре покритието на гаранцията.

За повече информация
Сведения свързани с предмета на потребление
• Офисите за защита на потребителите: www.opc.gouv.qc.ca

Практически съвет
– Веднъж настанени, отделете време да откриете начина на живот на квебекарите и да свикнете с цените на стоките и услугите. Планирайте грижливо вашия бюджет, държейки сметка на основните разходи, като квартира, храна, транспорт и т.нат. Препоръчително е да използвате вашите спестявания разумно и да увеличите постепенно вашия бюджет.

(стр. 120) Обществения транспорт
По-голямата част от градовете, в определен размер, предлагат обществени транспортни услуги с автобус. Монреал е единственият град притежаващ метро, особено ценно през зимата.
Разпределени върху 4 линии и състоящо се от 68 станции, този подземен влак (метрото) обслужва вътрешността на района на метрополитена и свързва южния бряг и северния бряг на река Сейнт Лорънс с центъра на града. Петте линии на влаковете в предградията позволяват за преместването между урбанизираните (градските) зони на Монреал и околните предградия.
Начина на плащане на маршрута може да варира в една община към друга. Можете също да платите вашият преход с пари в брой в метрото е в автобусите. Точната сума е предпочитана в автобусите. Можете също да се сдобиете със карта-билет за пътуване. Датата и часът са отпечатани на гърба на картата. Те съдържат пътя и предлагат връзки-те. Пазете го с цел продължаване на вашето предвижване вместо доказателство за плащане. Ако се предвижвате често с градския транспорт, закупуването на карта ОПУС ще бъде по-икономично. Трябва да я заредите за вида транспорт според вашите нужди в оторизираните търговски обекти, в станция на метро или в гарата. Пазете добре вашата квитанция. Тя представлява вашето доказателство за покупка и ще бъде необходима, ако вие имате право на данъчен кредит. Някои категории лица, като деца, студенти и хора на 65 години могат да извлекат полза от правото за по-ниска цена. За да узнаете цените, разписанията, разстоянията и маршрутите на определената посока, с цел предвижване от една точка до друга, комуникирайте със службата за телефонна информация на компанията за общественият транспорт за вашата община.

Полицейските служби
Базирано на доверието, отношенията между полицаите и гражданите на Квебек са знак за взаимно уважение. Във всички случаи изискващи тяхната помощ, можете без притеснение да се обърнете към полицейските служби. От няколко години се подпомага появата на обществена полиция. Внедряването на обществената полиция засяга няколко цели- става въпрос за укрепването на доверието на населението по отношение на полицейските органи и подобряване на конкретния начина за охрана на лицата в тяхната среда и в прекия живот. Сближавайки се с гражданите, обществената полиция се стреми за по-доброто познаване и отговаряне на техните нужди и техните очаквания в материята публична безопасност.
Полицията е там, за да ви помага, следователно не се колебайте да поискате тяхната помощ в случай на нужда.

Полицейските корпуси
Полицейските сили осигуряват безопасността на гражданите и бдят за спазването на законите. Съществуват три основни вида на полицейския корпус в Квебек:
> общинска полиция в повечето от градовете до определена степен;
(стр. 121) > Сигурност и безопасност в Квебек - la Sûreté du Québec (SQ), присъства върху цялата територия, по специално на пътищата и в селските райони нямащи общинска полиция;
> Кралската жандармерия в Канада - la Gendarmerie royale du Canada (GRC), която осигурява подчинение към федералните закони.
Можете да се обърнете към полицията за посредничество в много на брой ситуации:
- извънредни ситуации от всякакъв вид;
- инциденти на пътя;
- ако сте жертва на кражба, на агресия или измама;
- ако констатирате загубата (липсата) на лице, което издържате;
- ако сте свидетел на престъпление и т.нат.
Полицаите са задължени да се намесват по разумен начин, без да злоупотребяват със сила. Те трябва също да ви информират за мотива за тяхната намеса, освен ако ви заловят на местопрестъплението, и да уважат вашето право да бъдете подпомогнат от адвокат.

Практически съвети
– В случай на арест не се съпротивлявайте на полицаите. Ще имате после правото да оспорите техният мотив или да отправите жалба, ако смятате този арест за незаконен. В големият регион на Монреал, Адвокатско съсловие на Квебек - Barreau du Québec предлага, ден и нощ, услуга за консултация по телефона. Телефонния номер е обикновено разлепен в полицейските постове. В противен случай ще ви го предоставят (телефона) при поискване.
– Ако желаете да подадете жалба свързана с поведение-то на полицаите, насочете се към Комисариат за полицейска етика - Commissaire à la déontologie policière. Формуляра на жабата е на разположение в Интернет сайта на Комисариата. Ако имате нужда от помощ, неговите служителите ще могат да отговорят на вашите въпроси по телефона или лично и да ви посъветват за на-чина да съставите вашата жалба.

При спешни случаи
Наберете 9-1-1. Другият начин, можете да кажете директно в полицейския пост най-близко до вас. Добре е да запазите този номер близо до вашия телефон

За повече информация
Сведения относно гражданската безопасност, предпазване от престъпления и обществената полиция
• Министерство на обществената безопасност: www.msp.gouv.qc.ca Мисия и роля на Сигурност и безопасност в Квебек
• Сигурност и безопасност в Квебек: www.suretequebec.gouv.qc.ca Сведения върху работата и нормите на поведение на полицаите, както и начина за подаване на жалба
• Комисариат за полицейска етика: www.deontologie-policiere.gouv.qc.ca

(стр. 122) Климата
В следствие на своето географско разположение, Квебек притежава континентален климат характерен със сурова зима и относително топло лято. Въпреки че сезонните температури варират според региона на Квебек, те достигат средно 22°С през лятото, а средната зимна е -10°С. Повечето от новопристигналите подценяват суровостта на зимата в Квебек. В действителност не са рядкост регистриране на температури от -25 °С до -30 °С и снегът е обикновено изобилен. Обратно, живака надминава често 27 °C през лятото. Макар тези крайности зимата и лятото могат да бъдат много хубави, при услови че се обличате подходящо. Къщите са оборудвани със системи за отопление, които осигуряват целия комфорт необходим през студения сезон. За вашето спокойствие и вашето здраве, докато трае зимата, отбягвайте да икономисвате от дрехи или от отопление. В повечето случаи е препоръчително да поддържате температурата на вашето жилище минимум 20 °C денем и 18 °C нощем.

(стр. 123) Жилището (квартирата)
Договор за даване под наем на движими или недвижими имоти <<bail>>
Случва се понякога, когато посетите жилището и когато заявите интерес, хазяина да ви помоли да попълните документ, в който да предоставите необходимите сведения и препоръки, за да му позволите да провери вашето минало (поведението ви в предишното жилище, способността да плащате наема). Този документ е << предложение за наемане >>.
Той допуска често клауза, с която хазяина си запазва няколко дни, за да направи проверките, след което ще ви информира дали ви приема, като наемател.
Имайки предвид, че приемането от хазяина води до подписване на договора (le bail), много е важно да не подписвате няколко << предложение за наемане >> по едно и също време и да чакате резултата от единия преди да се ангажирате с друг. Ще избегнете възможността да бъдете обвързан с повече от един договор. В случай на устно споразумение, вие сте в правото да изискате писмено потвърждение на това споразумение. Ако хазяина не желае да използва официалния формуляр на Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ), той трябва все пак да ви върне за 10 дни, според датата на която споразумението е било сключено, документ който съдържа следната информация:
> името и адреса на хазяина;
> вашето име;
> цената на наема;
> точния адрес на жилището, което наемате;
> задължителната информация, която се изисква от закона.
Когато хазяина използва официалния формуляр от RLQ, трябва да го попълни на френски, освен ако имате споразумение с него за обратното.
Хазяина трябва да предостави екземпляр от bail на наемателя в срок от 10 дни след неговото подписване. Bail трябва също да посочва дали жилището е разположено в новопостроена сграда или в помещение наскоро транс-формирано в жилище, защото RLQ не може да му фиксира наема през първите 5 години.
При подписване на договора за наем, хазяина може да ви поиска аванс, като плащането за първия период на наема, който е обикновено един месец. Не може да се изисква депозити за доставката на ключовете, или за покриване на разходите по евентуални повреди. Трябва след това да ви предаде жилището в уговорената дата в bail.
(стр. 124) Ако планувате да напуснете вашето жилище трябва да дадете предизвестие на вашия хазяин. За bail с продължителност една година, предизвестието трябва да бъде дадено между третия и шестия месец преди той да свърши, или ще бъде автоматично подновен при същите условия. За bail с по-малка продължителност срока на предизвестието ще трябва да бъде по-кратък.

Правото на достъп до жилище
– По силата на Гражданският кодекс на Квебек, наемодателя не може да отказва жилище на лице или да му налага условия по-обременяващи с цел личен мотив, че лицето е бременно, или че има на едно или повече деца, освен ако неговият отказ не е бил аргументиран от мащабите на жилището.
– Хартата за правата и свободите на хората в Квебек забранява да се отказва наемането на жилище на лице основаващ се на дискриминационен мотив, като етническа и национална принадлежност, цвят, пол, бременност, сексуална ориентация, семейно положение, възраст, недъг или използване на средства, за да се прикрие на този недъг, факта че има деца или, че се възползва от социална помощ.
– Консултирайте Ръководство за антидискриминация при наемане на жилище, както и ръководството Жилището и правата в сайта на Комисията за правата на човека и за правата на младеща (CDPDJ).
– Ако имате причина да смятате, че ви се отказва жилище поради дискриминация комуникирайте с CDPDJ.

Полезна информация
– Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ) е специализиран съд натоварен да налага законодателство в областта на обитаваните наемни жилища. Той решава спорове отнасящи се до bail на жилище, информира гражданите за пра-вата и задълженията произтичащи от bail на жилище и извършва помиряване между хазяин и наемател.
– RLQ осигурява също прилагане на правилника свързан с критериите за определяне на наем за случаите, които му са предоставени, когато страните не са успели да се споразумеят за условията при подновяване на bail. Той е също натоварен да бди, в някой случай, за съхранението на жилищният фонд и в тези случаи да осигури защитата на правата на наемателите.

(стр. 125) Програмите и служби за жилищна помощ
Сдружение на жилищата на Квебек (SHQ) е правителствен орган отговорен за жилищата на територията на Квебек. Той работи за подобряване на жилищните условия на хората подкрепяйки строителните проекти, обновяването или адаптиране на жилищната среда. Той посредничи в сътрудничество с партньори, като общините, жилищните служби, организациите с нестопанска цел, жилищните кооперации, частният сектор и Канадската асоциация за ипотеки и жилища (SCHL).
Сдружение на жилищата на Квебек (SHQ) предоставя няколко програми насочени основно към хората със малък доход. Насочени са към хората имащи специални нужда от жилище, като семейства или още за възрастните хора с лека загуба на автономност (самостоятелност). Програма за адаптиране на жилището за хората с увреждане е също на разположение. Ще намерите сведенията за предлаганата помощ консултирайки се със сайта на Сдружение на жилищата на Квебек (SHQ).

Полезна информация
– Имате трудност в намирането на жилище на достъпна цена? Имате нужда от помощ, за да достигнете до социално или общинско жилище, или за да адаптирате ваше-то жилище към вашите нужди? Можете да бъдете допуснат до финансова подкрепа, за да ви се помогне за плащането на вашият наем. Ще можете също да получите финансова помощ, за да извършите необходимите дейности за достъпността и адаптирането на жилището.
– За да узнаете дали отговаряте на условията за допуска-не до програма и да опознаете способите, както и необходимите формуляри, за да направите молба, комуникирайте с вашата община или с вашето Районно кметство по окръг (MRC)
– За сведенията свързани с вашето допускане до жилище с нисък наем, комуникирайте с жилищните офиси на вашата община. За друга пълна информация, свържете се с Сдружение на жилищата на Квебек (SHQ).

Наемът
Като наемател трябва да заплащате целия наем на датата посочена в bail, която е обикновено в първите дни на всеки месец. Ако се случи закъснение от повече от три седмици хазяина може да получи анулиране на вашият bail, за да ви изгони от жилището, какъвто и да е период от годината. В случай на чести закъснения, той може също да поиска от Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ) да анулира вашият bail, ако това му причинява сериозни щети.
Ако не получите известие за увеличаване на наема и ако планирате да напуснете вашето жилище в края на bail, трябва вие самият да известите вашият хазяин в противен случай вашият bail ще се поднови автоматично.

(стр. 126) Рециклиране на битови отпадъци
Общините в Квебек приканват своите граждани да съдействат при рециклирането на битовите отпадъци участвайки активно за разделно събиране на рециклируеми материали. За да се направи общините поставят на разположение на гражданите контейнери за рециклиране, за да слагат там рециклируемите материали: хартия, картон, стъкло, пластмаса и метал.
За да знаете повече за намалението на първоизточника, преработването и рециклирането на остатъчния материал и за получаване на контейнери за рециклиране, свържете се с вашето кметство.

Използване и поддръжка на жилището
С подписването на bail хазяинът се ангажира да ви преда-де едно чисто и в добро състояние жилище. Като наемател поемат задължението да го поддържате в това състояние. Не сте обаче отговорен за промените дължащи се на нормалното използване или на стареене. По време на bail нито наемателя, нито хазяина трябва да видоизменят вида на жилището, например събаряне на стена, за да се уве-личи мястото, освен по взаимно съгласие по този въпрос.
Хазяина и наемателя трябва да спазват закона и правилника отнасящ се до сигурността и здравината на жилището. за да поддържате жилище в добро състояние, трябва именно:
> изкарването на домакинските отпадъци и контейнерите за рециклиране на посочените места, обикновено на тротоара,в дните за събиране на сметта и на рециклируемите материали и не ги натрупвайте в къщи;
> не гледайте животни в жилището, ако общински или жилищен правилник, или bail го забраняват.
> поддържане и почистване редовно на санитарните тела (мивка, тоалетна, душ и вана) и електродомакинските уреди (хладилник, печка, перална машина и сушилня) включени в жилището;
> не използвайте жилището за други цели, като тези за които е било наето, тоест да живеете там;
> не е разрешено на прекомерен брой хора да се наста-няват там, като се има предвид квебекските норми за комфорт и за здраве или на общински закон.
Наемателя трябва също да гарантира да не смущава нор-малното ползване на местата от другите обитатели на сградата.

Закупуване на имот
Ако е необходимо да отделите време за добър избор на жилище под наем, закупуването на къща изисква още пове-че предпазливост, имайки предвид неговият по-постоянен характер. Отбележете, че някои собственици продават, те самите, своите имоти, но повечето от сделките с недвижи-мост се правят с посредничество на жилищен брокер.
(стр. 127)  Преди да изберете жилището, което желаете да придобиете, направете оферта за покупка към собствени-ка. Предпазливо направете условна оферта за получаване на ипотечен заем или за инспекция на сградата от специа-лист. Ако продавача приеме вашите условия вие трябва да предоставите в последствие вашата оферта за покупка. Сделката ще бъде завършена с акт за продажба, подписан пред нотариус.
Ако купувате имот с цел да живеете в него, строителният предприемач или жилищният брокер трябва да ви връчат предварителен договор съдържащ сведения за сградата и клауза позволяваща ви да промените намеренията си в 10 дни според подписването на вашата оферта за покупка. Тази отмяна може да съдържа санкция, която трябва обаче да бъде предвидена в договора и да не над-минава 0,5 % от цената на продажбата. 

Съсобственика
Вие може да искате да си купите апартамент, а не къща. Жилищата в отделна съсобственост, наречени <<condominiums>>, са все повече и повече в Квебек. Този начин позволява да се раздели един жилищен блок на отделни изключителни части (жилища) за всеки съсобственик, както и общите части (площадка, вход, асансьор, стълбище, паркинг и т.нат.), които се разделят между всички съсобственици. Обединението на съсобствениците наречено <<синдикат>> управлява сградите и поддържането на общите части.
Купуването на неделима част от жилищен блок представлява друга форма за достъп до недвижимост, понякога по-икономична. Става въпрос да купите една част от жилищния блок без изключителните части. Една такава покупка предразполага, обаче, да се формира група от хора за реализиране на проект или да се присъединят към вече учредена група. Тази стъпка по-скоро комплексна изисква обикновено консултации от специалист. След като поживеете известно време в Квебек, ще сте в състояние, може би, да предвидите този начин (на живеене). Все пак е важно да се отбележи, че когато жилищата са заемани от наемате-ли, хазяина на една неделима част от жилищен блок не би могъл да вземе отново никое жилище намиращо се там, освен ако има там един друг собственик и ако този последния е бил неговият брачен партньор. Информирайте се от Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ), за да узнаете вашите права и задължения в тази материя.

Полезна информация
Ставайки член на жилищна кооперация ще можете да се настаните евтино, защото подялбата на имота става колективна. Обаче, докато сте член на кооперацията, RLQ не е в състояние да фиксира цената на наема на вашето жилище.

(стр. 128) Мебелировката
Имигрирайки в Квебек можете да внесете лични и домашни вещи без да плащате мито на митницата. Все пак, услови-ята се прилагат и транспорта може да се окаже скъп. Между другото е за предпочитане да купувате на място техника, като електродомакински уреди, за да бъдат съобразени с канадските стандарти. След като се настаните в новия ви дом, вие ще се нуждаете от основно обзавеждане. Закупуване на нови мебели се нуждае от значителни разходи, ще имате интерес да действате полека. Наемането на жилище вече обзаведено представлява бързо и икономично решение.

Полезна информация
Можете да купите мебелите евтино възползвайки си от стоките с намаление или консултирайки се малките обяви във вестниците. Можете също да се сдобиете с оказионни (случайни) мебели от разпродажбите на непотребни вещи (по-разпространено наименование <<гаражна разпродажба>> или <<улична разпродажба>>) или от доброволчески организации. Информирайте се от обществените организации помагащи на новопристигналите.

Телефона
В Квебек повечето компании за телекомуникация предлагат услуги за домашна телефония. За да получите телефон просто комуникирайте с клиентски отдел на един от доставчиците, който покрива вашата община. Ще можете също да се снабдите с апарат и телефонен указател. Ще трябва сигурно да внесете вноска за пускане в експлоатация, което се прави обикновено за няколко дни.. Обикновено компаниите за телекомуникация предлагат тарифи за месечен абонамент, който позволява да извършвате неограничен брой градски обаждания без значение тяхната продължителност. За междуградски обаждания те предлагат месечен договор на фиксирана цена, за неограничен брой на обаждания за определени часове. Трябва да се информирате за програмите, които ще отговорят най-добре на вашите нужди. Картата (ваучера) за разговори може също да се окажат полезни.

Полезна информация
– Първите страници на вашия телефонен указател обясняват, какво трябва да знаете в качеството си на телефонен абонат (тарифи, използване и др.). Той предоставя също адресите на представителства компаниите в близост до вашето местоживеене.
– Телефонните номера, които започват с 1 800, 1 888, 1 877 и 1 866 позволяват да извършвате междуградски обаждания безплатно.

Застраховките
Не сте задължен да застраховате вашето жилище, вашият апартамент или вашата къща, но е силно препоръчително да го направите. Отделно рискувате да се окажете в труд-на ситуация ако, например, изгубите вашето имущество в следствие на инцидент или на кражба.
(стр. 129) Нещо повече, ако сте отговорен за инцидент в сградата, където живеете, можете да бъдете задължен да платите разходите за причинените щети на имота и за имуществото на други наематели. Също така, ако сключите договор за ипотечен кредит, заемодателят ще изисква сградата да бъде застрахована.
Посредника и компаниите по частното застраховане предлагат гама от защита срещу пожар, кражба и гражданска отговорност. Значи, преди да се ангажирате, информирай-те се за различните процедури от вашият близки и от застрахователите. Вноските за плащане на застраховката могат да се променят много за едно и също покритие.
Обаче е възможно да намалите цената на вноската изисквайки франчайзинга (част от цената за щетите, която застрахования запазва за своя сметка в регламента на един застрахователен иск) да бъде повишен. Вашата жилищна застрахователна полица ви покрива, по отношение на гражданската отговорност, дори извън къщата.

Разноските за енергия: газ, електричество, мазут
Тези разходи са обикновено отговорност на наемателя, освен ако bail не посочва точно, кое са платени от хазяина. Във всеки регион услугите за електричеството и газоснабдяването са осигурени от един доставчик. За да се абонирате и разберете месечната такса, достатъчно ви е да телефонирате до службите за клиенти на местните дружества за електроразпределение (обикновено Хидро-Квебек) и газоразпределение (най-често Газ Метрополитен). За тези, които са на мазут (масло за горене) има голям брой от петролни компании и независими доставчици. Отделете време, за да изберете този, които ви предлага най-добрата цена, избран по добрата сервизна поддръжка на отоплителната система.
Както разноските за енергия се променят в един или друг сезон, по-голямата част от доставчиците приемат да разпределят общата фактура върху цялата годината. Тази програма за разпределяне има предимството, за да избегнете нуждата да изразходвате пари за високи сметки през зимата, защото дори законите в Квебек забранява някои прекъсвания на услугата през този сезон, неплащане на сметките ви навреме може да ви създаде трудности. Инсталирането на оборудването за отопление на ток и на газ е ръководено от законите в Квебек и от общинските правила. През по-голямата част от времето, то трябва да бъде извършено от професионалистите. Не се опитвайте да реализират икономии в тази област извършвайки сам тази работа. Ако вашата инсталация причинява пожар или повреда, вашият застраховател може да откаже да ви обезщети.

Практически съвети
– Преди да се пренесете, посочете вашият нов адрес на доставчиците на газ, на електричество и на мазут, за да не ви таксуват за разходите, за които не сте отговорни.
(стр. 130) – Използвайте системите за допълнително отопление (печка на дърва или на нафта, електрическо отопление и др.) с най-голяма предпазливост. Те могат да бъдат прекалено опасни за вашето здраве и представляват риск за големи пожар

Предпазни мерки и борбата срещу пожарите
Трябва да вземете няколко елементарни мерки, за да избегнете инциденти, особено през зимата, когато отоплителните уреди работят на пълни обороти. Например не поставяйте дрехи, мебели или вещи прекалено близо до електрическия отоплителен перваз или до печката с дърва. Ако вие сте отговорен за поддържането на вашата отопли-телна система направете и проверка и направете почистване на комина на камината чрез компетентна фирма най-малко един път в годината. Службата за противопожарна охрана от вашата община може да ви препоръча такива фирми.
Повечето пожари са провокирани също от употребата не необезопасена печка или от небрежно пушене. Бъдете също много предпазливи в използването на готварско масло и не пушете никога в леглото.

Сигнални устройства за дим
Мнозинството от общините задължават хазяите в наемни сградите и хазяите на къщи да инсталират сигнални устройство за дим. Тези апарати малко скъпи позволяват на живеещите в жилищата или в къщите да излязат бързо преди да пушека да се е разпространил. Те могат да спасят вашия живот и този на вашите близки, особено когато пожара се прояви през нощта, тогава, когато всички спят и ще ви спести значителни щети, както и на вашите съседи. Освен това присъствието на пожарогасител не е само силно препоръчително, а понякога дори се изисква от някои общински закони. Службите за борба срещу пожарите са безплатни и осигурени от общините.

Ако се открие пожар
– Пуснете алармената система в сградата, ако е снабдена с такава.
– Предупредете веднага пожарникарите по телефона набирайки 9-1-1.
Консултирайте се с пожарната служба на вашата община, за да научите повече за предпазните мерки и какво трябва да се прави в случай на пожар.

(стр. 131)' Практически съвети
– Проверявайте често функционирането на вашите сигнал-ни устройства за дим и заменяйте периодично батериите. Най-доброят момент, за да го направите са времеви промени през март и ноември, и когато вашето сигнално устройство за дим излъчва звучен междинен сигнал, което показва, че батерията е изтощена. По време на пренася-нето проверете всички сигнални устройства в новото жилище или в новата къща.
– За повече информация свързана с сигналните устройства за дим, свържете се със службата за пожарна охрана за вашата община или се консултирайте с интернет сайта на министерството по Обществената безопасност.

За повече информация
Сведения за рециклируемите материали: www.recyc-quebec.gouv.qc.ca
•Сведения за формите за предлагане на жилищна помощ и за наличните ресурси на домове
• Жилищно сдружение на Квебек: www.habitation.gouv.qc.ca. Можете да се консултирате там с
Указателя за ресурси
•Информация за Сигнални устройства за дим за предпазните мерки срещу пожар
• Министерство по обществената безопасност: www.securitepublique.gouv.qc.ca, секция Пожарна безопасност. там ще намерите много съвети за предпазните мерки срещу пожар.
•Информация за правата на човека и правата на младеща, и за мотивите за забрана на дискриминацията
• Комисия за правата на човека и за правата на младеща: www.cdpdj.qc.ca, там ще намерите
• Антидискриминационно ръководство за наемане на жилище, както и ръководството Жилище и права.
• Сведения за правата и отговорностите на хазаите и на наемателите по отношение на жилището
• Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ): www.rdl.gouv.qc.ca
• Канадска асоциация за ипотеки и жилище: www.cmhc-schl.gc.ca
• Портал Квебек - услуги за граждани: www.logement.info.gouv.qc.cа. Там ще можете да се консултирате с ръководството Живея в жилище.

Здравната система в Квебек
Системата на здравното осигуряване в Квебек Медицинските и болничните лечения са предлагат върху цялата територия на Квебек. Те са покрити от универсалната система за здравно осигуряване управлявана от Държавният орган за здравно осигуряване на Квебек (RAMQ) и от системата за болнично осигуряване в Квебек. Всички пребиваващи в Квебек (по смисъла на Закона върху здравното осигуряване) са допуснати до системата. Те трябва да получат карта за здравно осигуряване вписана в  RAMQ. 
Тази система покрива всички основни медицински лечения, но без специалните лечения, като естетична хирургия и паралелна медицина наречена лека или алтернативна. Преди да се консултирате с лекар или друг здравен специалист, уверете се, че той участва в системата за здравно осигуряване на Квебек. Ако това не е така, трябва да платите лично консултацията.

Приемане в системата
Медицинските и болничните услуги са покрити за всички хора, които пребивават в Квебек 183 дни или повече от година, които притежават здравна карта, и когато периода на отказ (до получаване на картата) е преминал, при необходимост. Срока на отказ е период на изчакване с максимум три месеца продължителност, в който новопристигналите, които идват да се установят, не са покрити от системата за здравно осигуряване на Квебек. Въпреки това, някои здравни услуги, като се има предвид положението на човек, могат да бъдат направени безплатно по време на период на изчакване. Става въпрос за необходимите услуги за жертвите на домашно или семейно насилие, или жертва на сексуална агресия; лечение и наблюдение свързано с бременност, за раждане или прекъсване на бременност; за необходимите услуги на лицата обхванати от здравословен проблем причинен от зараза имаща последствия върху общественото здраве и за някои услуги предлагани в местен център за обществени услуги (Centre local de services communautaires- CLSC), като ваксинация. Имигрантите произлизащи от страни, които имат сключена взаимна спогодба в материята социална сигурност с Квебек не са, като цяло, зависими от този период на изчакване. При необходимост, доказателството за осигуряване от системата за социална сигурност от страната на произход ще бъде необходимо в момента на записване в Държавният орган за здравно осигуряване на Квебек (RAMQ).
Страните , които са сключили такава спогодба с Квебек са Дания, Финландия, Франция, Гърция, Люксембург, Норвегия, Португалия и Швеция.

Транспортиране в линейка
Освен когато има частно осигуряване покриващо тези разноски, обикновено е задължително заплащането на услугите на линейката, която е таксувана в дните съобразени с преместването. Въпреки това транспортирането в линейка обикновено е безплатно за инциденти на пътя или на работа, за лица вече хоспитализирани, които трябва да сменят здравното учреждение, за организации в помощ на заетостта и тези на възраст 65 и повече години.

(стр. 133) При спешни случаи
Наберете 9-1-1 или директно се свържете с полицейския пост най-близо до вас. Запазете номера близо до телефона ви.

Посещение при доктора
Трябва да обясните ясно на доктора това което ви боли, ако желаете да постави добра диагноза. Трябва добре да ви осведоми за вашето здравословно състояние, за лечението, което препоръчва и за медикаментите, които ви предписва. Не се колебайте да му задавате въпроси.

Лекарствено осигуряване
Обществената система за управление на лекарственото осигуряване е ръководена от Държавният орган за здравно осигуряване на Квебек (RAMQ). Тази правителствена система гарантира на всички пребиваващи (по смисъла на Закона върху здравното осигуряване) в Квебек, които нямат достъп до системата за частно осигуряване, колективен достъп до лекарства, които тяхното здравословно състояние изисква. За тази цел системата предвижда финансово участие, като се взима под положението на хората. Достъпа до система за управление на лекарственото осигуряване ръководена от RAMQ е разрешен за лицата които пребивават в Квебек и които нямат достъп до система за колективно осигуряване.

Стоматологични лечения и устна хирургия
За получаването на стоматологични лечения, уговорете си среща с един от многото стоматолози, които практикуват в частни кабинети. Единствено децата на възраст по-малка от 10 години и в някои случаи организации в помощ на заетостта, могат да получат безплатно по-голямата част от прегледите представяйки своята карта за здравно осигуряване. Обратно, медицинските прегледи, като тези тук не са безплатни за другите клиенти.
Някои устни хирургии направени в инсталации експлоатирани от един болничен център или университетско учреждение са безплатни за всички пребиваващи в Квебек осигурени от системата за здравно осигуряване на Квебек (по смисъла на Закона върху здравното осигуряване).

Полезна информация
Можете да получите стоматологично лечение на намалена цена, свързвайки се с университетска клиника. Тези клиники бидейки много посещавани е рядко да уговорите преглед бързо.


Спешни лечение
Ако вие или лице от вашето обкръжение имате нужда от незабавно медицинско лечение, уговорете си преглед със спешният център на болницата най-близо до вас. Обаче, ако не можете да транспортирате лицето направете апел към спешни медицински услуги набирайки 9-1-1.
(стр. 134) Вие ще намерите също в първа страница на вашия телефонен указател номерата на много други спешни служби, като помощ за жертви на домашно насилие или сексуална агресия, за младежите, хора предразположени към самоубийство или страдащи от депресия, откриване на миризма от газ, Центъра за контрол на отравяне и др.

Практически съвети
– Уверете се че добре разбирате начина на действие на медикаментите, които трябва да взимате. Аптекаря може да ви даде съвети в този въпрос.
– Не оставяйте сам при спешна ситуация. Направете апел към приятелите ви или към съседите които познавате. Те ще могат да ви помагат във вашите стъпки, ще се занимават с децата ви във ваше отсъствие или ще ви придружат до болницата.

Семейството

Записване при раждане
Всички деца родени в Квебек трябва задължително да бъдат обявени пред Дирекцията за гражданско състояние, която вписва раждането в регистъра за гражданското състояние на Квебек. Веднъж вписани децата ще могат, например:
> да докажат самоличността си;
> да получат карта за здравна осигуровка и номер на социална осигуровка;
> да получи акт за раждане и други документи за гражданско състояние;
Родителите, от един и същ или различен пол, имат задължението да декларират раждането на своето новородено в рамките на 30 дни според раждането.
Два документа са необходими за да се впише раждането на новородено в списъка за гражданско състояние:
> Протокол за раждането попълнен и подписано от акушера;
> Декларация за раждане попълнена и подписана пред свидетел от родителите на детето.
Ако родителите нямат брак, трябва двамата да подпишат Декларацията за раждане, за да формулират майчиното и бащиното родството.
За да впишете вашето дете трябва да представите, вие лично, Декларацията за раждане на Дирекцията за гражданско състояние. Протокола за раждане му ще бъде, следователно, директно предаден от доктора. Въпреки това е препоръчително да оставите Декларацията за раждане на медицинското лице, което ще прибави Протокола за раждане и ще направи всичко те да достигнат до Дирекцията за гражданско състояние в срока определен от закона. След като впишете раждането на дете в регистъра за гражданско състояние Дирекцията за гражданско състоя-ние утвърждава вписването чрез писмо. Веднъж детето вписано в регистъра на гражданското състояние в опреде-лените срокове и след проверка на допустимостта на новороденото от RAMQ, родителите, автоматично ще получите карта за здравно осигуряване на детето.

(стр. 135) Квебекска мрежа от образователни услуги за отглеждане на деца
Образователни служби за отглеждане на деца подчинени на Закона
Зависими от наредбите на Закона върху образователните служби за отглеждане на детето, образователни услуги за отглеждане на деца предлагани от центровете за малки деца, детските градини и от лицата, признати като отговорни за една образователна услуга за отглеждане на деца в семейна среда, са насочени с приоритет към деца-та на възраст по-малка от 5 години, и когато образователни услуги за отглеждане на деца не са възможни в училищна среда за децата до края на началното им обучение. Тези организации за образователни услуги за отглеждане на деца прилагат обучителна програма, която благоприятства общото развитие на детето в различни планове: емоционален, социален, морален, физически, език и др.
> Център за малки деца (CPE) е, или организация с нестопансака цел, или съюз. Той предлага места на ниска цена (правителствена финансова помощ определена въз основа на вашата заплата, която правителството плаща всеки месец) в едно или няколко помещения с максимален капацитет от 80 деца.
> детската градина е обикновено предприятие със стопанска цел, които доставят услуги по отглеждане на децата в помещения с максимален капацитет от 80 деца. Болшинството градини предлагат места на на-малена цена. Тези, които не са подпомагани, опреде-лят сами тарифите изисквани към родителите.
> Лицето отговорно за една образователна услуга за отглеждане на деца в семейна среда е лицето призна-то от упълномощеното координационно бюро, което предоставя в частно жилище образователни услуги за отглеждане на деца, и което приема според случая най-много 6 деца, или ако е подпомагано от друго въз-растно лице, най-много 9 деца. Повечето от лицата от-говорни за една образователна услуга по отглеждане на деца в семейна среда признати от упълномощено-то координационно бюро, предлагат места на ниска цена.

Търсене на образователни услуги за отглеждане на деца
За да има добър избор на образователни услуги за отглеждане на деца, за предпочитане е да започнете по-рано вашето търсене. Регионалните гишета за достъп до места за отглеждане на деца позволяват да се централизира записване на родителите в търсене на място, и това, във всички административни райони на Квебек. Родителят може следователно с една стъпка, основно по интернет или обаждане по телефона, да бъде включен към повече услуги за отглеждане на деца на гишето в своя регион.
В интернет сайта на министерството на Семейството и на Възрастните можете да разгледате внимателно списъка с регионалните гишета, както и местонахожденията на услугите за отглеждане на детето, създадени, за да ви помогнат да откриете центрове за малки деца (CPE), детските градини и координационните бюра за отглеждане на деца в семейна среда, които се намират близо до вашето местожителство или до вашата работа. Ако търсите услуга за закрила на детето в семейна среда, координационните бюра могат да ви доставят информацията за цените на услугите по отглеждане ха деца в семейна среда.

(стр. 136) Службите за отглеждане на децата, които не са подчинени на Закона
Някои от услугите за отглеждане на деца не са подчинени на Закона върху образователните служби за отглеждане на детето. Закона не се прилага:
> за лицето, което предлага, или извършва услуги за отглеждане на деца провеждани в здравно учреждение или социална служба, търговско учреждение, панаир, изложение или по време на специални събития, за да осигури случайни грижи за деца, чиито родители са на място и могат да бъдат събрани при необходимост;
> за лице, което оползотворява почивен ден или ваканция;
> за училищна комисия или за частно образователно учреждение, което предлага услуги за грижа за децата в училищна среда;
> за детска ясла, тоест публична или обществена организация, която в рамката на своята мисия предлага подкрепа и подпомагане на семействата, или в рамките на специална намеса пред родителите или децата организира, за тази цел, временна грижа за децата.
Според закона никой не може да предлага или предоставя в Квебек услуги за грижа на повече от 6 деца, ако не е носи-тел на разрешително от центъра за малки деца или детска градина, или ако не е утвърден като отговорен за услуга по отглеждане на деца в одобрена семейна среда. Също, лице което не е утвърдено от одобрено координационно бюро може да получи максимум до 6 деца.

Мерки благоприятстващи достъпа до услуги за грижа за децата
Образователни услуги за отглеждане на деца на високо ниво са предлагани в центровете за малки деца, в субсидира-ни детските градини и в службите за отглеждане на деца в семейна среда признати от координационно бюро:
> средната родителска такса от 7 $ на ден за дете и то приоритетно за децата на възраст по-малка от 5 години;
> или безплатно за два дни и половина от седмицата, и в определени условия за по дълъг период за деца на възраст по-малка от 5 години, чиито родители получа-ват обезщетение по Програмата за социално подпомагане или по Програма за социална солидарност предвидена в Закона за подпомагане на хората и на семействата.

Другите мерки благоприятстващи достъпа до услугите за грижа за децата, се добавят към програмата по места на ниска цена, а именно връщането на таксите за грижа на детето на допуснатите родители:
> към една от мерките за помощ в трудовата заетост;
> за финансовата помощ за обучени;
> или до редовен курс по френски език и до финансова помощ от Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC). (стр. 137) Таксите плащани за грижата на едно дете дават право за връщане на данъчен кредит от Квебек към родителите, чиито деца не се възползват от място на намалена цена и, в определени условия, могат да получат този данъчен кредит под формата на предварителна вноска. Таксите плащани за грижата на едно дете, включително сумите внесени към местата на ниска цена, дават право за Федерално приспадане от сумата за отглеждане на деца. За повече сведения можете да комуникирате с Приходи Квебек.

Отпуските и отсъствията по семейни причини
Закона върху нормите на работа признава на наеманите работници, на пълно или непълно работно време, опре¬делен брой от отпуските, платени или не, за събития свързани с неговото семейство. В края на тези отпуски работодателя трябва да възстанови лицето на неговият пост и да му даде заплатите и облагите, на които ще има право, ако то бъде оставен на работа. Осведомете се от вашия работодател или вашият синдикат за начините за получаване на тези отпуски. Комисията за нормите на работа (CNT) може да ви посочи минималните условия фиксирани от закона отнасящ си до правото на такива отпуска.

Квебекска система за родителско осигуряване (RQAP)
Тази система предвижда превода на парична помощ към допуснатите работник или работничка, наемен или независим, който имат повод за отпуска по майчинство, по бащинство, за осиновяване на дете или отпуска по семейни причини.

Отпуска по майчинство
Бременна жена, която заема работно място може да вземе отпуска по майчинство с уверението че ще заеме от-ново своето работа без да губи никакви облаги. Тази от-пуска по майчинство, без заплата, е с продължителност от 18 последователни седмици, по време на която е възможно, в някои случаи да се възползват от Квебекска система за родителско осигуряване (RQAP).
Отпуска с цел преглед свързан с бременността, отпуска в случай на прекратяване на бременност или специална отпуска по майчинство, всички без заплата, могат също да бъдат съгласувани с работодателя.

Отпуска по бащинство
Закона предвижда също, за платените работници отпуска по бащинство, без заплата, с продължителност 5 последователни седмици при случай на раждане на детето му. Тази отпуска не може да се прехвърли на майката и не може да бъде разделена с нея. По време на този период работника ще може да получи финансова помощ, по силата на RQAP, ако е допуснат.

Отпуска по семейни причини
Тази отпуска, без заплата, с продължителност максимум 52 последователни седмици е предназначена за всеки роди¬тел от същия пол или противоположния пол, за новородено или за лицето, което осиновява непълнолетно дете. Тази отпуска се прибавя към отпуската по майчинство и отпуската по бащинство. През този период, по силата на RQAP, финансовата помощ може да бъде внесена, за да подпомогне доходите на родителите.

(стр. 138) Отсъствие по семейна или родителска причина.
Освен това, законът предвижда възможността служител да отсъства от работа без заплащане по повод на брак или граждански съюз, или брак или граждански съюз на членовете на семейството му, в случай на смърт или погребение на член на семейството, за да заеме задълженията свързани а грижата на своето дете, или детето на неговият/ата съпруг/га, или още, когато неговото присъствие се изисква от член на семейството, поради злополука, престъпление или сериозно заболяване.
За да знаете повече за отпуските, на които имате право, със или без заплащане, насочете се към Комисията за нормите на работа (CNT) или вашият синдикат.

Полезна информация
– Ако сте бременна, и ако вашият пост и работна среда допускат опасност за вашето здраве или за това на не¬роденото дете, можете да поискате ново назначение от вашият работодател или да се възползват от предварително изтегляне в случай на бременност. Информирайте се от Комисията за здравето и безопасността на работното място за тези възможности.
– Ако сте бременна, вашият Център за здравни и социални услуги (CSSS) може да ви предостави голяма подкрепа по време на бременността ви и след вашето раждане (медицинска подкрепа, болнично лечение, курс за бременни). Служителите на CSSS могат също, по всяко време, да ви съветват по отношение на семейното планиране.
– Ще откриете информация за всички стъпки за изпълнение по време на раждането на дете в сайта на Служба Квебек-Граждани под рубрика Събития от живота, Ставам родител.

Социални услуги за деца
Според Гражданския кодекс на Квебек и други закони, квебекското общество не смята децата, като <<лична собственост>> за техните родители, а като пълноправни хора. То желае, следователно, да им осигури добро образование. То желае също да ги защитава в някои отношения, именно чрез ваксинация срещу някои детски болести. То желае, на последно място, да им спести злоупотреби от всякакво естество, било по отношение на психическо, физическо или сексуално насилие. Ако имате причина да считате, че децата от вашето обкръжение са жертва на злоупотреба, на лошо третиране или на пренебрежение, комуникирайте с Младежкия център на вашия регион и подайте сигнал за ситуацията към Дирекцията за защита на младите (DPJ).

(стр. 139) Съпружеско насилие и сексуална агресия
Въпреки че квебекското общество осъжда насилието срещу всеки човек, има случаи в които мъже и жени стават жертви на съпружеско насилие, както и жени и деца са подложени на сексуална агресия, във или извън семейната среда. Знайте, че закона ви подкрепя да не толерирате една такава ситуация.
Не губите никое от вашите права, ако напуснете семейната среда, за да се спасите от лошото отношение. Напротив, законът ви защитава, както и вашите деца от тази агресия, която се смята винаги, като тежко престъпление. Можете да направите апел без страх към полицията. Тя ви предоставя подслон и сътрудничество със социалните служби, ще ви насочат към ресурсите, които ще ви помогнат: къща за настаняване (приют), помощен център и борба срещу сексуалната агресия или помощен център за жертвите на криминално престъпление.

Съпружеско насилие
Както е определено в Квебек, домашното насилие включва психологическа, словесна, физическа и сексуална агресия, както и действия за икономическо господство. То не е резултат от загуба на контрол, но е по-скоро избрано средство, за да доминиране на друго лице и да упражнява власт над него.

Сексуална агресия
Сексуална агресия е жест от сексуален характер, с или без физически контакт, извършено от индивид без съгласието на лицето, или, в някои случаи, именно към деца, чрез емоционална манипулация или шантаж. Става въпрос за действие целящо да подчини друго лице към неговите лични желания, чрез злоупотреба на власт, или под явна или неявна заплаха . Сексуалната агресия носи посегателство на основните права, именно на физическата и психо-логическата цялост и на безопасността на лицето.

Полезна информация
Голям брой от организациите, могат да ви предложат информация и съвети и да ви предоставят подкрепа. Някои от тях имат горещи телефонни линии свободни и достъпни 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Можете да получите списъка с тези организации от Помощните центрове за жертвите на престъпление - Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).
При спешни случаи поискайте незабавно помощ от полицията набирайки 9-1-1 или от Здравният център и социалната служба (CSSS) най-близо до вашето място на пребиваване. Можете също да се обадите по всяко време, навсякъде в Квебек (безплатно) на:
• S.O.S. Съпружеско насилие
> 1 800 363-9010
• Помощните центрове за жертвите на престъпление
> 1 866 532-2822
• Гореща линия за жертвите на сексуална агресия, техни-те близки и застъпниците
> 1 888 933-9007

(стр. 140) Сключване на брак
В Квебек трябва да имате най-малко 16 години, за да сключат брак. Лицата на по-малко от 18 години трябва, въпреки това, да получат съгласието на своите родители или настойници. Брака може да обединява две лица от един и същ, или различен пол. Процедурите за да сключите брак са прости. Бъдещите младоженци могат да избират:
> религиозен брак отслужен от религиозен свещеник разрешен от министерството отговорно за гражданското състояние;
> граждански брак сключен от нотариус или всички останали лица посочени от министерството на Правосъдието.
В двата случая, свещеника трябва да бъде определен от министерството на Правосъдието да извършва бракосъчетанието.
Бидейки религиозен или граждански, брака има една и съща стойност. Съпрузите се възползват от едни и същи права и имат едни и същи задължение.
Във всички случаи, закона предвижда, че двамата съпрузи:
> са напълно равни;
> имат задължения в съвместни живот;
> са задължени за взаимното уважение, предаността, взаимната помощ и подкрепа;
> осигуряват заедно моралната и материалната посока в семейството;
> упражняват заедно родителска власт и поемат отговорностите, които произтичат, като прехрана, издържане и възпитание на децата;
> избират заедно семейното местожителство;
> спомагат, всеки, за разходите в домакинството;
> са отговорни за задълженията, поети за текущите нужди на домакинството;
> да запазят своите име и да упражняват гражданските си права под това име.
Закона предвижда също че общото семейното наследство е съставено, включвайки местообитанието, мебелите, автомобилите служещи за предвижването на семейството, както и някои частни пенсионни фондове.
В Квебек, само развод произнесен пред гражданския съд може законно да сложи край на брака. Развеждайки се съпрузите трябва да си разделят, на равни части, стойността на семейното наследство. Отхвърляне на единия съпруг от другата няма никакво правно действие. По същия начин, полигамията (многобрачие) и полиандрията (много-мъжество) са незаконни.

(стр. 141) Законова система при разпределение на брачното имущество
Закона позволява да се избират между три законови начина за разпределение на семейното имущество: разпределяне на общото имущество придобито по време на брака, разделяне на имот и разпределяне на общите блага.
С изключение на регламента за разпределяне на общото имущество придобито по време на брака, което се прилага автоматично към съпрузите, които нямат никакъв брачен договор, или договор за граждански съюз, другите законови начина са предмет на договор и се нуждаят от услугите на нотариус. Избраната законовата система за разпределение на брачното имущество влиза в сила при сключване на брак или граждански съюз. Възможно е също да се промени законова система при разпределение на брачното имущество или брачният договор, или договора за граждански съюз и да се промени едното или другото по всяко време. Съпрузите, впрочем, трябва да се съгласят взаимно и да получат услугите на нотариус. В този случая новата законовата система за разпределение на брачното имущество влиза в сила, когато се подпише договора.

Граждански съюз
Две лица на възраст най-малко 18 години, от един и същ или различен пол, могат да подпишат договор за граждански съюз пред служител компетентен да отслужи брака. Гражданския съюз има основно същият действия, като брака.
Единствено нотариално заверена обща декларация или решение на съда, ако в интерес на децата, може да сложи край на гражданския съюз. Ако съпрузите не са съгласни относно последиците от своя развод, един от тях може да представи на съда молба за разтрогване на гражданския съюз. Разтрогването на гражданския съюз носи същите последствия, като развода.

Съюз на семейни начала
Двама души могат също решат да живеят на семейни начала, наречено също «union libre», тоест да живеят за-едно без брак. Съюзите на семейни начала са законни без отношение към пола на лицето.
Гражданския кодекс на Квебек не признава никакъв специален статут на живеещите на семейни начала. Ако подпишат договор за съжителство, за предпочитане пред нотариус или адвокат, живеещите на семейни начала могат да добият някои гаранции предлагани на тези с брак. Този документ, които има законова стойност, им позволява да отбележат, условията, които те се задължават да спазват. Децата родени в едно такова съжителство са защитени от закона и се възползват от същите права, като тези от брачна двойка. В случай на смърт закона не признава живия партньор, като законен наследник. Следователно е препоръчително за живеещите на семейни начала, които желаят да си прехвърлят блага, да го направят със завещани подписано пред нотариус. Също, живия партньор ще може да получи застраховката живот на починалия, при условие, че последният е посочен като бенефициент.

(стр. 142) Възрастните
Възрастните хора, които имигрират обикновено го правят, за да се присъединят към син или дъщеря. Те се чувстват често откъснати. По-голямата част между тях ценят следователно възможността да открият сънародници в общността. Били имигранти или не, възрастните хора имат понякога нужда от внимание и от лечение поради тяхното състояние на здравето или от загубата на финансова или физическа независимост. Здравните центрове и социалните служби (centre de santé et de services sociaux - CSSS) са врата за достъпа към повече услуги, които са предназначени за тях, по специално програмата за подкрепа в домашна среда. Възрастните хора имат право на тези услуги от момента, в който те са допуснати в системата за здравно осигуряване на Квебек. Възрастните хора могат също да се възползват от финансови облаги:
> безплатно за някои услуги или намаление на тарифите;
> пенсионната система и обществени отстъпки или обезщетения, при определени условия.
При различни условия, Пенсионната система на Квебек (RRQ) и програмите за безопасност на доходите на Човешки ресурси и Развитие на компетентността Канада съдействат за осигуряване на приличен минимален доход на възрастните хора или пенсионерите. Ако вие или вашият/ата съпруг/а плащате вноски на пенсионната система в страна, с която Квебек е сключила споразумение за социална защита, бихте могли да бъдете допуснати до пенсия за старост, за инвалидност, за преживяване или помощ за сираци от тази страна. Информирайте се по тези въпроси от RRQ.

Практически съвет
Информирайте се от органите на вашата община по произход за дейностите организирани за възрастните хора. Можете също да се отправите към CSSS най-близо до вас, за да се информирате за услугите предлагани на възрастните хора.

(стр. 143) За повече информация
Сведения за вписването на раждане и действията по гражданското състояние
• Дирекция по гражданско състояние: www.etatcivil.gouv.qc.ca
Информация за програмите и услугите за семейства-та, за децата, семейната политиката в Квебек и услугите за отглеждане на деца
• Министерство на семейството и възрастните: www.mfa.gouv.qc.ca
В рубриката Услуги за отглеждане на деца ще откриете местонахожденията на службите за отглеждане на деца.
Ако кликнете върху Родители, ще можете да се консултирате с документа "В търсене на образователни услуги за отглеждане на деца за вашето дете".
• Квебекска асоциация на центровете за малки деца: www.aqcpe.com
• Асоциация на обществените детски ясли в Квебек: www.ahgcq.org
Сведения за отпуските и отсъствията по семейни или родителски причини
• Комисия за правилата на работа: www.cnt.gouv.qc.ca, секция Отпуски и отсъствия.
Кликнете върху Публикации, за да имате достъп до документите с наличната информация.
Сведения върху Квебекската система за родителско осигуряване
• Квебекската система за родителско осигуряване: www.rqap.gouv.qc.ca
Сведения за предпазните мерки на работа за бременната работничка и за мерките за оттегляне в случай на бременност
• Здравна комисия и охрана на труда: www.csst.qc.ca. Ще можете да се консултирате от публикацията Работя с гаранция за майчинство без опасности
Сведения за международните споразумения за социална безопасност
• Пенсионна система в Квебек: www.rrq.gouv.qc.ca
Сведения за услугите и програмите в помощ на възрастните хора
• Министерство на Семейството и на Възрастните: www.mfa.gouv.qc.ca
• Услуги Квебек: www.aines.info.gouv.qc.ca
• Човешки ресурси и развитие на компетентността Канада: www.rhdsc.gc.ca
• Услуги Канада: www.servicecanada.gc.ca
Информация за правата и условията за живот на семействата
• Съвети за статута на жената: www.csf.gouv.qc.ca. Кликнете върху Региони, за да разберете координатите на регионалните бюра.
(стр. 144)
• Секретариат за условията на жените: www.scf.gouv.qc.ca
Сведения за Хартата за правата и свободите на хората в Квебек (включвайки въпроси отнасящи се за дискриминацията, за безпокойството и експлоатацията на възрастните хора или хората увреждания) и за Дирекцията за защита на младите
• Комисия за правата на хората и за правата на младите: www.cdpdj.qc.ca
Сведения за услугите за помощ, или за да разберете координатите на помощните центрове за жертвите на престъпление (CAVAC)
• Обезщетение на жертвите на престъпление: www.ivac.qc.ca
При спешни случаи можете също да телефонирате директно на една от следните горещите линии, безплатно и достъпни 24 часа 7 дни от седмицата
• Линия на CAVAC
> Навсякъде в Квебек (безплатно): 1 866 532-2822
• Информационна линия за родителите
> Региона на Монреал: 514 288-5555
> Другаде в Квебек (безплатно): 1 800 361-5085
• S.O.S. Съпружеско насилие
> Навсякъде в Квебек (безплатно): 1 800 363-9010
• Tel-Jeunes
> Региона на Монреал: 514 288-2266
> Другаде в Квебек (безплатно): 1 800 263-2266
• Линия Гей слуша
> Навсякъде в Квебек (безплатно): 1 888 505-1010
• Линия за предпазване от самоубийство
> Навсякъде в Квебек (безплатно): 1 866 277-3553
• Двуезична конфиденциална гореща телефонна линия за информация и за справка предлагана на възрастните хора жертва на психическа, финансова и физическа злоупотреба
От понеделник до четвъртък, от 9 ч. до 17 ч.
В сряда, от 9 ч. до 12:30 ч.
> Региона на Монреал: 514 489-2287
> Другаде в Квебек (безплатно): 1 888 489-2287

(стр. 145) Квебекската учебна система
В мрежата за обществено образование, обучението е безплатно за всички пребиваващи в Квебек от детската градина до ниво колеж включително (По смисъла на Закона за общественото образование, Закона за колежите за общото и професионалното образование и техния регламент). Системата на публичното обучение в Квебек е светска и е изградена върху двуезична основа, франкофонска и англофонска, според езика на преподаване из¬ползван е учили¬щата.

Полезна информация
Френския език бидейки официален език в Квебек, децата на имигрантите, какъвто и да е техният майчин език, трябва обикновено да посещава учреждение на франкофонската учебна комисия за тяхното населено място до края на свое-то средно образование.
Съществува също мрежа от частни учреждение признати от министерството на Образованието, на Отдиха и на спорта (MELS), които предлагат също държавни учебни програми. За да се посещават тези учреждения трябва да се платят таксите за обучение и да се отговаря на изискванията за приемане предлагани на всеки. Посещението в училище и задължително за всички деца на възраст от 6 до 16 години. Учебната година започва в края на месец август или началото на септември и свършва обикновено преди 24 юли. Нейната продължителност е най-малко 180 дни на клас. В допълнение, смесени класове (момчета-момичета) е стандарт на всички нива на обучение.

Предучилищно обучение
Предучилищното обучение подготвя децата за началното училище. То им позволява да се възползват от грижите, които спомагат тяхното развитие, да свикнат бързо с активната учебна среда и да придобият умения, които да спомогнат за техните училищни успехи. Макар че предучилищното обучение не е задължително, става ясно че 98 % от допуснатите деца са записани.
Предучилищното обучение е достъпно:
> за деца на 4 години, на половин учебен ден, в някои училища;
> за деца на 5 години, за цял учебен ден, през учебната година;
> навсякъде в Квебек, от мрежата за обществено образование и от някои частни училища.

Основно образование
Преминали през предучилищно обучение или не всички деца на 6 години трябва да бъдат записани в начално училище. Ако вашето дете има 5 години, може да бъде прието, ако навършва 6 години преди 1 октомври през първата учебна година. Основното образование е с продължителност 6 години. Програмата на обучение там е разпределена на три цикъла по две години. (стр. 146) Учениците имащи проблеми с адаптацията могат да се възползват от службите, които да следят за тези трудности.

Полезна информация
Квебекската учебна система насърчава родителите да сътрудничат активно в образователната програма на своите деца, благодарения на повечето нива за участие: съвет на училищните учреждения, орган за участие на родителите в училище, родителски комитети в училищните комисии, консултативен комитет помагащ на учениците с увреждане и на учениците със трудности в адаптацията и обучението, както и консултативен комитет за транспортиране на учениците.

Средно образование
След 6 години на основно образование учениците трябва да следват своето средно образование, под формата на общо-образователно или чрез програми за професионално обучение:
> общообразователно обучение, с продължителност 5 години, предоставя достъп до по-високо образование. Резултата от общообразователното образование е достигането до диплома за средно образование - diplome d’etudes secondaires (DES).
> Обучението носещо диплома за професионално образование - diplôme d’études professionnelles (DEP), със средна продължителност от година и половина, започва след 3-та, 4-та или 5-та година от средното образование, според изискванията свързани с различните програми на обучение. DEP потвърждава тези образователни програми.
> Петдесет програми са на разположение за DEP в някои области на обучение. Удостоверяване за професионална специализация - attestation de spécialisation professionnelle (ASP) се издава след обучение, което трае 6 или 12 месеца.
> Удостоверяване за професионално обучение - attesta-tion de formation professionnelle (AFP) е издадено в края на обучение с максимална продължителност от 900 часа. Предприятията след втората година от средното образование с ученик на най-малко 15 години тези занятия, от които практическо обучение развиващо се в предприятието, подготвят (ученика) за практикуване на полуквалифициран занаят.

Важно
Хартата за правата и свободите на хората в Квебек предвижда, че всеки трябва да има равен достъп, без дискриминация, до обикновени услуги предлагани публично. Така, едно дете не може да бъде изключено от редовно училище, просто защото то страда от проблеми с поведението, или защото е с увреждане. В такива случаи е уместно да се проучат по-точно нуждите на детето с училището или училищната комисия. Ако тази стъпка не доведе до никакъв резултат е възможно да се направи апел до Комисията за правата на хората и правата на младите (CDPDJ), която може да се намеси по отношение на интегрирането на учениците в редовните класове.

(стр. 147) Полувисше образование (колеж)
Средното образование в основната си форма води до колеж, първото стъпало на висшето образование. Общообразователният и професионалния колеж (cégep) и някои частни колежи предлагат на студентите избор между:
> програми за пред университетско обучение, с продължителност от 2 години, които подготвят за университета;
> програми за техническо обучение с продължителност от 3 години, които водят до заетост, като техник или технолог. Техническото образование може също, в някои обстоятелства, доведе до допускане до университета.
Какъвто и да е техният избор учениците следват курсове по общообразователно обучение, за които едната част е обща за двете програми. Дипломата за полувисше образование потвърждава образованието добито в рамките на програмите за пред университетско обучение и на програмите за техническо обучение. Възможно е също да се получи свидетелство за полувисше образование (attestation d’études collégiales-АЕС) в края на техническото обучение с различна продължителност (до година и половина) водещо до пазара на труда.
Има разнообразие от пред университетски учебни програ-ми: естествени науки; хуманитарни науки; танци; музика; арт пластика; изкуство и литература; науки; история и цивилизация. Някои collège d’enseignement général et professionnel (cégep) предлагат също международна бакалавърска степен. Като при техническите учебни програми, те са много и са разпределени в пет области: биология, физика, хуманитарни програми, административни програми и изкуства. В действителност, те засягат съвместно секторите от икономическата активност. Има също различни специализирани учебни учреждения, такива като институти и консерватории, които предлагат много различни образователни програми: цирково изкуство, музика, хранително-вкусова, туризъм и хотелиерство, моден дизайн, градинарство, и др.

Университетско образование
Университетското образование представлява следващото стъпало на висшето образование. Продължителността на това обучение варира според дисциплините и избрания курс. Университетското образование има три кръга на обучение.
Университетските обучения от първи кръг са потвърдени било с бакалавърска степен (3 до 5 години обучение), било със сертификат или диплома (1 до 2 години обучение). Бакалавърското обучение води било до пазара на труда или до продължаване към втори и трети кръг на обучение. Втори кръг на обучение, обученията са потвърдени било с магистърска степен (обикновено 2 години обучение), било със сертификат или диплома (обикновено 1 година обучение) Трети кръг на обучение води до докторска степен след 3 години и повече обучение.
(стр. 148) Много самостоятелни, университетите могат да определят свои лични системи на обучение, да изработват свои програми на преподаване и търсене, да определят свои изисквания относно допускането и записването на студентите, както и да издават свои дипломи. Квебек има няколко университета, висши училища и изследователски институти концентрирани в Монреал, Квебек и Шербрук. Университетското образование е все пак достъпно в повечето региони благодарение на изградените мрежи от университети в Квебек намиращи се в Rouyn-Noranda, Saguenay, Gatineau, Montréal, Rimouski и Trois-Rivières.

Полезна информация
Учебните учреждения в Квебек са единственият орган упълномощен да решава съответно дали да допусне кан-дидат до тяхната програма, след анализ на неговото учи-лищно досие.

Училищните комисии
Този орган събира обществените училищата от предучилищно възпитание до ниво средно образование включително, както и центрове за професионално обучение и центровете за обучение на възрастни. Училищните комисии са управлявани от съвет на комисарите, избиран чрез всеобщи преки избори за срок от четири години, и от представители от родителите, избирани за срок от една година. Те са натоварени да организират и предлагат качествени образователни услуги, за да отговарят ефикасно на нужди-те за образоване на младите, на възрастните и на органите на своя територия, включително и бизнеса. Те трябва също да адаптират образователните услуги според нуждите на учениците с увреждания или имащи трудности с адаптира-нето към обучението.
Училищните комисии определят образователните услуги, които са предлагани от всяко училище, центровете за професионално обучение и центровете обучение на въз-растните. Те осигуряват грижи за децата, за учениците за предучилищната подготовка и в началното образование, и могат да организират транспортирането на своите ученици, както и услуги, като например заведенията за хранене и настаняване, за насърчаване на достъпа до образователни услуги. Училищните комисии са повечето франкофонски и някои англофонски.

Приемане и записване
В детската градина, в началното и средното училище За да може вашето дете да посещава училище, трябва първо да направите молба за приемане пред училищната комисия на ваша територия. Според ситуацията записването в училището ще трябва да бъде направено от училищната комисия или от родителите. Произтичайки от случая, училищната комисия ще ви даде необходимите документи за записване и ще ви посочат координатите на училищата, където да се представите.
(стр. 149) Всяка година, училищната комисия разпространява публични съобщения свързани с молбата за приемане. Периода на приемане започва от февруари или март до започване на училище, което се провежда няколко месеца по-късно, обикновено към края на месец август. Въпреки това, можете да направите молба за приемане по всяко време, но по отношение на приемането за предучилищно образование (детска градина), обикновено е препоръчително да се действа преди края на месец юни.
За колежа и за университета
За да направите молба за приемане в колеж насочете се директно към учреждението за въпроси. Ако е член на регионална служба по приемане, ще ви насочва.
За есенната сесия (започваща в края на месец август) молбата за приемане трябва да бъде направена преди първи март. За зимния сесия (започваща януари) крайната дата е на първи ноември. Колежите могат да изискват такси за приемане. В случай с университетите, трябва също да направите молба за приемане пред избраното учреждението и да платите таксата. Крайните дати варират според учреждението и образователните програми.

Практически съвет
Не се колебайте да поискате съвет от отговорните лица в училището на вашето дете, когато дойде време да избирате средно училище или колеж. Даже е възможно несъмнено да се преориентира по късно, първият избор за нещастие може да ограничи този професионален избор или бъдещото училище.

Образование за възрастни или продължаване на обучението
Центровете за обучени на възрастни, предоставени от училищните комисии, предлагат такива услуги-начално изучаване на език, предучилищно, начално и общообразователно и професионално обучение. Колежите и университетите предлагат също програми за обучение на възрастни.
Преди да ви допуснат до определена програма за общообразователно, професионално или техническо обучение, училищните комисии и колежите трябва да се убедят, че обученията, които сте завършили извън Квебек ви позволяват да задоволите минималните условия за приемане в определената програма. За тази цел е възможно да ви поискат да се сдобиете с Сравнителна оценка от обучение осъществено извън Квебек.
Ще намерите сведения за Сравнителна оценка от обучение осъществено извън Квебек на страница 84 във ваше-то ръководство. Освен това се информирайте от училищната комисия и колежите относно средствата за признава-не знанията и уменията, които сте получили извън учебно учреждение.

(стр. 150) Съвет на учебното учреждение
Всяко училище, център за професионално обучение и центровете за обучение на възрастни има училищен съвет. Съставено от равен брой родители и членове от училището, този съвет играе решителна роля за повечето планове, като:
> образуването, реализирането и оценката образователния процес в училището;
> реда и условията за изпълнение на учебната програма и политика за надзор на учениците;
> времето определено за всеки училищен предмет.
В случая с центровете за професионално обучение и цент-ровете за обучение на възрастни, този съвет решава насоката на плана на действие и на периодичното оценяване.

Свържете се с нас
Информация и съвети относно структурите с родителско участие, сведения за правата и интересите на родителите на учениците в обществените начални и средни училище
• Федерация на родителските комисии в Квебек: www.fcpq.qc.ca
Сведения за знанията придобити в центровете за обучение на възрастни и центровете за професионално и техническо обучение
• Министерство на образованието, на Отдиха и на Спорта: www.mels.gouv.qc.ca

(стр. 151) Трудова заетост (работа)
Пазара на труда
Ето няколко характеристики на пазара на трудовата зае-тост в Квебек
> Минимално образование изисквано в повечето оферти за работа е 11 години в училище, което отговаря на диплома за средно образование (DES).
> Писменото и говоримото владеене на френски и английски език определено увеличава вашите шансове за професионално израстване.
> Добро владеене на писмен език е високо ценено в комплект на пазара за професионална работа.
> Квебек предлага добра възможност за автономна работа.
> Пазара на труда в Квебек позволява да получите работа на пълен или непълен работен ден, временна работа или на договор.
> Малките и средни предприятия (PME) са тези, които набират повече работници.
> Възможно е по-лесно да получите интервю с потенциален работодател извън периода на летните от-пуски.

Жените на работа
Установявайки се в Квебек жената имигрант се възползва от същите права и същите задължения, както всички оста-нали в Квебек. В Квебек жените се възползват от същите права, като на мъжете. Болшинството от жените заемат в действителност заплатена работа дори, когато имат семейство. Мъжете, както и жените се насърчават да разделят професионалните и семейните си отговорности. Жените практикуват занаят или професия по свой избор. Също, работодател, който отказва работа на жена, за която тя е квалифицирана поради единствената причина че тя е жена, извършва престъпление и подлежи на санкции. Въпреки тези равни права, жените дълго са ограничавани в длъжности традиционно заемани от жени, главно с по-ниско заплащане. За да коригирате тази несправедливости, наследена от миналото, правителството, сдруженията частично контролирани от държавата и повечето работодатели въведоха по места мерки за равен достъп. Квебек също е приел закон за справедливо заплащане. Този закон потвърждава, че работничката трябва да получава същата заплата като работника, когато техните работни места, макар и различни, са равни или еквивалентни по стойност в компанията.

Практически съвет
Ако работодател ви откаже работна защото сте жена, насочете се към Комисията за правата на хората и за правата на младите (CDPDJ)

(стр. 152) Минимални условия на работа
Преди да приемете дадена работа, издействайте от работодателя точни описания на възможностите предлагани в условията – заплата, часове на работа, контрола, продължителността и вида на поста (постоянен или временен), отпуските. В повечето случаи няма да имате договор за подписване. Закона относно нормите на работа определя минималните условия на работа в Квебек, именно:
> минималното почасово заплащане;
> увеличение от 50% на почасовото заплащане за всеки изработен часа допълнително към седмичната норма на работа;
> ваканции, празници, платен отпуск, както и отсъствия и отпуски по семейни или родителски причини;
> правилата, които трябва да спазва работодателя в случай на напускане на работа, на уволнение и др.

Заплата
Заплатата, като цяло се внася на една или на две седмици. Никакво предимство имащо парична стойност (автомобил, жилище, транспорт и др.) не трябва да е причина служителя да получи по-малко от минималната заплата. Размера на минималната заплата – редовна, допълнителна, от комисионни или на парче, са фиксирани от правителството на Квебек и подлежат на промяна. Все пак Комисия за нормите на работа е, която контролира прилагането и.

Работа на тъмно и укриване на данъци
Данъчната система в Квебек е базирана върху автоматичното разпределение на общите разходи: всеки данъкоплатец има отговорността да декларира своите годишни доходи в данъчната декларация. По-голямата част от данъкоплатците плащат задължителните им данъци. Въпреки това, някои данъкоплатци не декларират всички свои доходи.

Знаете ли...?
- Работата на черно е действие в замяна на което човек получава пари, които не декларира в Приходи Квебек, нито в Агенцията по приходите на Канада-противоположно на това, което трябва да направи.
- Укриването на данъци е незаконно средство, което лицето използва, за да избегне плащането на своите такси, или своите данъци, или за да поиска приспадания от таксите, на които няма право.
Укриването на данъци и работата на тъмно правят така, че държавата не получава пълните такси и данъци, които трябва да и се платят. За да компенсира този недостиг на печалба, правителството трябва да повишава данъците на всички граждани или да намали своите услуги.
Така че цялото население е засегнато от последиците от укриването на данъци и работата на тъмно и страдат от последствията:
- Правителството: тези загуби засягат директно неговите възможности за предлагане на услуги и финансиране на програми, които отговарят на нуждите на обществото за постоянното развитие.
(стр.153) ̶ Гражданите: хората, които спазва своите задължения виждат несправедливо обременяващият ги финансовият товар, защото трябва да компенсират за хората, които се отдават на укриване на данъци или работа на тъмно.
- Работниците: Работниците на тъмно не се възползват от никаква защита предлагана от Комисията за опазва-не на здравето и охрана на работа и от публичните системи, като Пенсионна система на Квебек и трудово осигуряване.
- Предприятията: Укриването на данъци и работата на тъмно сформират нелоялна конкуренция, за предприятията спазващи законите и осъзнава своите социално отговорности. Отбягването на укриване на данъци и работата на тъмно е следователно въпрос на справедливост.

Синдикатите
В Квебек, както и на всякъде другата, синдикатите са организациите, които обединяват наемните работници, за да защитават интересите им пред работодателят им. В преговори с него, те установяват общи условия на труд, регламентирани в договор, наричан "колективен трудов договор". В Квебек около 40 % от работниците са в синдикат.
Квебекският закон признава правото на всички работници обединени в синдикат. Ако има синдикална организация в предприятието, където сте на работа, вие сте свободен да станете член. Освен това Закона за работа в Квебек задължава вашият работодател да вземе предварително синдикална вноска от вашата заплата, ако сте или не сте член на синдикат.

Когато дадена асоциация на наемните работници е акредитирана пред работодател, вашите условия на работа ще могат да бъдат регулирани от колективен трудов договор. Информирайте се за детайлите при представляващият ви синдикат.

Здравето и охраната на работното място
Ако сте жертва на работен инцидент или болест в резултат на извършване на служебните ви задължения, вие сте приет, при определени условия, до обезщетение за заместване на дохода, за обезщетение за физическо увреждане, както и до услуги за физическо , социално и професионално реабилитиране. Тази публична система за защита на работниците е управлявана от Комисията за опазване на здравето и охрана на работа (CSST).

Трудово осигуряване
Ако човек загуби работата си той може, при определени условия, да бъде допуснат до системата за трудово осигуряване и да има правото на парична помощ.


Всички работодатели и работници трябва разделят общите разходи на тази системата на обществено осигуряване. Кога-то получавате парична помощ за трудово осигуряване получавате част от вашата заплата за определен период и трябва да предоставите доказателства, че търсите работа.
(стр. 154) Ако сте безработен трябва да се представите в центъра за човешки ресурси на Канада заедно със съответните документи, като извлечение от работата, което трябва да ви се предаде от последният работодател.

Програмите за финансова помощ от последна инстанция
Ако въпреки вашето търсене не стигате до намиране на работа и ако нямате никакви доходи, можете на последно място да направите апел за програми за социално подпомагане ( Програми за социална помощ или социална солидарност). Там става въпрос за финансова помощ от последна инстанция, за която можете да направите молба до Областни центрове за трудова заетост (CLE) най-близо до вас. Обаче, ако бъдете допуснат до Квебек в качеството си на спонсориран имигрант трябва първо да се обърнете към вашият гарант , които се е ангажирал с договор да осигури вашите основни нужди, както и тези на членовете на вашето семейство, които ви придружават (жилище, храна, облекло, лични нужди). Ако сте селектиран в качеството си квалифициран работник, независим работник и инвеститор вие сте ангажирани да приготвите достатъчна сума, за да задоволите вашите нужди и тези на вашето семейство, които ви придружават, и по точно, за първите три месеца от вашето настаняване в Квебек. Също, вие и членовете на вашето семейство, които ви придружават няма да бъдете допуснати до финансова помощ от последна инстанция в продължение на три месеца според датата на вашето пристигане като постоянно пребиваващ.

За повече информация
Сведения относно Хартата за правата и свободите на хората в Квебек (включително въпроси от-носно дискриминацията, злоупотреба и др.) и относно програмите за равен достъп
• Комисия за правата на хората и за правата на младите: www.cdpdj.qc.ca
Сведения относно справедливото заплащане
• Комисия за справедливо заплащане: www.ces.gouv.qc.ca
Сведения свързани с работата на тъмно и укриването на данъци
• Приходи Квебек: www.revenu.gouv.qc.ca. Кликнете върху Борба срещу укриването на данъци.
• Агенция по приходите на Канада: www.cra-arc.gc.ca. Кликнете върху Данъчни злоупотреби.
Здравеопазване и охрана на труда, Инциденти на работа, професионални заболявания
• Комисия за здравеопазване и охрана на труда: www.csst.qc.ca
Ще можете там да се консултирате брошурата В Квебек, вие сте защитени в случай на инцидент или заболява-не на работа

Правораздавателната система в Квебек
Квебек е демократичен характеризиращ се с разделяне на властта:
> законодателство, упражнявано от избраници да приемат законите;
> изпълнение, упражнявано от правителството за изпълнение на законите;
> правосъдия, упражнявано от съдилищата за прилага-не на законите, за поддържане на баланса между правата и задълженията на всеки.
Съдебната власт има пълна независимост по отношение на законодателната и изпълнителната власт.

Съдилищата
Съдебната система на Квебек се състои от различни курсове.Тяхната роля се определя от закона, според няколко фактора, като естеството на случая, мястото и сумата, за която става въпрос.

Съдилищата на първа инстанция
Това е преди всичко съд на първа инстанция, когато даден случай е разгледан заедно с доказателство и свидетелите, които имат отношение. На този етап  Квебек включва общинските съдилища, Съда на Квебек, Върховния съд, Федералният съд и Съда по правата на човека.

Отдел за искове с малък материален интерес
Съда в Квебек включва отдела наричан petites créances. Той обработва искове до 7 000 $ и по-малко. Процедурата за достъп е проста и лесна. Лицата не са представлявани от адвокат. Посредническата услуга е предлагана безплатно, за да помага на гражданите за разрешаване на техните конфликти преди случая да бъде разгледан. Заинтересованите лица могат да се информират от хората в съдебната палата в този случай.

Апелативни съдилища
Апелативните съдилища разглеждат съдебните спорове предадени от съдилищата на първа инстанция. Единствено правните въпроси могат да бъдат разгледани. Доказателства не могат да бъдат представени за нови. Апелативните съдилища са Апелативният съд на Квебек, Федералният апелативен съд, Висшия съд на Канада.

Специализираните органи
В Квебек съществуват различни организации, които упражняват съдебната власт за правата на лицата.
Отбелязваме Държавен жилищен контрол в Квебек (RLQ), чиято основна роля е да обработва въпросите свързани с договора за наемане на недвижим или движим имот bail.
Административният съд на Квебек (TAC), от своя страна позволява на гражданите да направят оценка на своите права, когато се считат за ощетени от решението на публична власт, като министерство, държавен орган, комисия или община

(стр. 156) Полезна информация
услугата за преводи може да бъде предлагана, по някога безплатно, на хората, които не владеят френски или английски език.
В повечето от градовете на Квебек има Бюро за съдебна помощ, където при ниски доходи можете да се възползвате безплатни, или срещу минимално заплащане от услугите на адвокат.

Участници в съдебната система
Повечето участници заети с отделни функции в съдебната система на Квебек:
> Съдията е призован за цял живот от правителството. С цялата неутралност изслушва казусите и решава спо-ровете (спорове довели до съдебно дело).
> Задълженията на министерството на Правосъдието в Квебек помагат на съдията по време на съдебното заседание също в графата (услуги натоварени с връчването на съдебни решения и запазването на досиетата).
> Защитника съветва и защитава интересите на своите клиенти. Представлява ги пред съда, за да реализира неговите права. Той може също да преговаря за споразумение с другата страна, за да се избегне съдебен процес.
> Прокурора по криминално и наказателно дело е адвокат в служба на държавата. Той е този, който от името на обществото отправя обвинения в криминалната материя.
> Нотариуса съветва своя клиент в някои области на правото, но без представяне пред съда. Намесва се също, като обществен служител признат от държа-вата. В качеството на такъв обработва и запазва документи (брачни договори, завещания, документи за недвижими имущества и др.), които се считат, като действителни.
Мисията на министерството на Правосъдието в Квебек е да осигури върховенството на правата относно квебекското общество и да поддържа система на правосъдие достойно за доверия и неподкупност.

Центрове за помощ на жертвите на криминално действие (CAVAC)
CAVAC са там, за да помагат на жертвите на криминално действие и техните близки и на свидетелите за преодоляването на психичните, физическите и социалните последствията от престъплението. Отнася се и до агресия свързана с кражба, със злоупотреба, със заплаха или за всички станали криминални дейности. Има по един CAVAC във всеки региони на Квебек. Помощта може да се вземе под различени форми, от които придружаване през всичките съдебни процеси, тоест, преди, по време и след процеса. Услугите са безплатни и конфиденциални.

стр. 157 Практически съвети
- Повечето органи могат да ви предоставят помощ, ако имате проблем от съдебно естество или ако желаете да устоявате правата си. Не се колебайте да се информирате.
- Има и много начини за предотвратяване и разрешава-не на конфликти на ваше разположение. Например, посредничеството има преимущество да е по-гъвкаво и по-бързо от един съдебен процес. То ще ви спести чес-то решение, които трябва да ви бъдат наложени. В допълнение, то спомага за поддържането на отношенията между хората, които имат конфликт.

За да знам повече
Основна информация и налични ресурси
• Министерство на правосъдието на Квебек: www.justice.gouv.qc.ca
• Éducaloi: www.educaloi.qc.ca
Помощ от адвокат или нотариус
• Комисия за юридически услуги: www.csj.qc.ca
• Адвокатско съсловие на Квебек: www.barreau.qc.ca
• Нотариална камара на Квебек: www.cdnq.org
Помощ за жертвите на криминално престъпление
• Център за помощ на жертвите на криминално престъпление: www.cavac.qc.ca


Списък с основните професии и занаяти регулирани от Квебек


Професии регулирани от професионалния ордер
> Acupuncteur
> Administrateur agréé
> Agronome
> Architecte
> Arpenteur-géomètre
> Audiologiste
> Audioprothésiste
> Avocat
> Chimiste
> Chiropraticien
> Comptable agréé
> Comptable en management accrédité
> Comptable général licencié
> Conseiller d’orientation
> Conseiller en relations industrielles agréé
> Conseiller en ressources humaines agréé
> Dentiste
> Denturologiste
> Diététiste
> Ergothérapeute
> Évaluateur agréé
> Géologue
> Huissier de justice
> Hygiéniste dentaire
> Infirmière et infirmier
> Infirmière et infirmier auxiliaires
> Ingénieur
> Ingénieur forestier
> Inhalothérapeute
> Interprète agréé
> Médecin
> Médecin vétérinaire
> Notaire
> Opticien d’ordonnances
> Optometriste
> Orthophoniste
> Pharmacien
> Physiotherapeute
> Podiatre
> Psychoeducateur
> Psychologue
> Sage-femme
> Technicien dentaire
> Technologiste medical
> Technologue en radiologie
> Technologue professionnel
> Terminologue agree
> Therapeute conjugal et familial
> Therapeute en readaptation physique
> Traducteur agree
> Travailleur social
> Urbaniste

(стр. 159) Преподавателски професии (предучилищно, начално и средно обучение)
> Enseignant en formation generale
> Enseignant en formation professionnelle

Занаяти регулирани от строителната индустрия
> Briqueteur-maçon
> Calorifugeur
> Carreleur
> Charpentier-menuisier
> Chaudronnier
> Cimentier-applicateur
> Couvreur
> Électricien
> Ferblantier
> Ferrailleur
> Frigoriste
> Grutier
> Mécanicien d’ascenseurs
> Mécanicien de machines lourdes
> Mécanicien en protection-incendie
> Mécanicien industriel (de chantier)
> Monteur d’acier de structure
> Monteur-mécanicien (vitrier)
> Opérateur de pelles mécaniques
> Opérateur d’équipement lourd
> Peintre
> Plâtrier
> Poseur de revêtements souples
> Poseur de systèmes intérieurs
> Serrurier de bâtiment
> Tuyauteur

Регулирани професионални квалификации
Сертификат за квалификация предоставени в следните области (за работа реализирана извън сектора на строителството)
> Boutefeu (catégorie exploration minière et levés sismiques)
> Eau potable
> Électricité
> Gaz
> Halocarbures
> Inspection d’appareils sous pression
> Machines fixes
> Mécanique d’ascenseurs
> Soudage
> Tuyauterie

Регулирани професии във финансовата област
> Assurance collective de personnes
> Assurance de dommages
> Assurance de personnes
> Courtage en contrats d’investissement
> Courtage en épargne collective
> Courtage en plans de bourses d’études
> Expertise en règlements de sinistres
> Planification financière

Бележка: В зависимост от дисциплината, дадено лице може да действа като агент, консултант, брокер, регулатор или представител.


Координати на Имигрантска служба-Квебек

Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC) предлага услуга за обща информация по телефона или на място. Тази услуга може ви снабди с информация или да ви насочи към подходящия ресурс, било към публична служба, било обществена организация помагаща на новопристигналите.
За региона на Монреал: 514 864-919
Безплатно за другите региони: 1 877 864-9191

Достъп с телетайп(апарат за телекомуникация между хора с намален слух или глухонеми)
За регион Монреал: 514 864-8158
На друго място в Квебек (безплатно): 1 866 227-5968

(стр. 160) За Монреал
Имиграция-Квебек
Édifice Caron
2050, rue De Bleury, 4e étage,
bureau 450
Montréal (Québec) H3A 2J5
Телефон: 514 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel
Имиграция-Квебек
6900, boulevard Décarie,
bureau 250
Montréal (Québec)H3X 2T8
Телефон: 514 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel


Извън Монреал
Имиграция-Квебек – Столица и Източен Квебек
Édifice Bois-Fontaine
930, chemin Sainte-Foy,
rez-de-chaussée
Québec (Québec)G1S 2L4
Имиграция-Квебек – Естрие, Маврици и Централен Квебек
Bureau de l’Estrie
202, rue Wellington Nord
Sherbrooke (Québec) J1H 5C6
Сведения и услуги за клиентите
Телефон: 1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel
(стр. 161)Имиграция-Квебек – Естрие, Маврици, Централен Квебек
Bureau de la Mauricie et
du Centre-du-Québec
100, rue Laviolette, rez-de-chaussée 26
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
Сведения и услуги за клиенти
Телефон: 1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel
Имиграция-Квебек – Отава, Абитиби-Темискаминкю и Северен Квебек
227, rue Montcalm, bureau 100
Gatineau (Québec) J8Y 3B9
Сведения и услуги за клиенти
Телефон: 1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel
Имиграция-Квебек – Лавал, Лурентиде и Ланудиер
1438, boulevard Daniel-Johnson,
bureau 200
Laval (Québec) H7V 4B5
Сведения и услуги за клиенти
Телефон: 1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel
Имиграция-Квебек – Монтережи
2, boulevard Desaulniers, 3e étage
Saint-Lambert (Québec) J4P 1L2
Сведения и услуги за клиенти
Телефон: 1 877 864-9191
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/courriel

(стр. 162) Качество на услугите: Държим на това
Декларация за обслужване на клиента.
Ще намерите в Декларацията за обслужване на клиентите основен списък с услугите предлагани от Министерството на имиграцията и на културните общности (MICC), както и хипервръзка, която ви откарва директно към търсената информация в сайта на Министерството.


Нашите ангажименти
> Учтив персонал на вашите услуги
> Достъпни услуги
> Качество на информация
> Уважение към детайлите при обработката и отговора на вашата молба
> Защита на личните ви данни
> Услуги в непрестанно сближаване

Комисар по жалбите и качеството на услугите
Комисаря получава и обработва жалбите и коментарите относно услугите предлагани от MICC. Имате жалба по отношение на нашите услуги?
Трябва първо да се свържете с отговорното лице. Ако не получите удовлетворение можете да се насочите към: Комисаря за оплаквания и за качеството на услугите
Министерство на имиграцията и на културните общности
Édifice GéraldGodin
360, rue McGill, rezdechaussée
Montréal (Québec) H2Y 2E9
Региона на Монреал: 514 873-3533
Друго място в Квебек (безплатно): 1 800 771-0464
www.micc.gouv.qc.ca/fr/ministere/ecrire.html

За повече информация
• Министерство на имиграцията и на културните общности: www.micc.gouv.qc.ca
• Декларация за обслужване на клиента: www.micc.gouv.qc.ca/fr/ministere/declarationservices/index.html
• Сведени относно съответните стъпки за подаване на жалби: www.micc.gouv.qc.ca/fr/ministere/commissaireplaintes.html

Информация за програмите и услугите на правителството на Квебек
Ако не успеете да намерите правителственият орган, който търсите, или ако желаете да получите сведения за законите, за програмите и услугите (условия за приемане, работното време и др.) на правителството на Квебек, насочете се към Услуги Квебек. Тази централна телефон-на услуга е предлагана безплатно във всички региони на Квебек.
Услуги Квебек
За региона на Монреал: 514 644-4545
За региона на Квебек: 418 644-4545
Безплатно в другите региони: 1 877 644-4545
Достъп с телетайп (апарат за телекомуникация между хора с намален слух или глухонеми)
За региона на Монреал: 514 873-4626
Безплатно в другите региони: 1 800 361-9596

(стр. 163) Списък с основните интернет сайтове

Агенция по финансовото потребление в Канада: www.fcac-acfc.gc.ca
Агенция по приходите в Канада: www.cra-arc.gc.ca
Гражданство и имиграция в Канада: www.cic.gc.ca
Комисия за правата на хората и за правата на младите: www.cdpdj.qc.ca
Комисия за нормите на работа: www.cnt.gouv.qc.ca
Съвети за статута на жените: www.csf.gouv.qc.ca
Éducaloi: www.educaloi.qc.ca
Трудова заетост-Квебек: emploiquebec.net
Правителство на Квебек: www.gouv.qc.ca
Министерството на Културата, на комуникацията и на социалната положение на жените: www.mcccf.gouv.qc.ca
Министерство на Семейството и на Възрастните: www.mfa.gouv.qc.ca
Министерство на правосъдието: www.justice.gouv.qc.ca
Министерство на Здравеопазването и социалните услуги: www.msss.gouv.qc.ca
Министерство на образованието, на Отдиха и Спорта: www.mels.gouv.qc.ca
Министерство на Заетостта и Социалната солидарност: www.mess.gouv.qc.ca
Министерство на имиграцията и на културните общности:
www.micc.gouv.qc.ca
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca
Министерство на общинските дейности, на Регионите и на Заеманите територии: www.mamrot.gouv.qc.ca
Министерство на Икономическото развитие на Иновациите и на Износа: www.mdeie.gouv.qc.ca
Министерство на труда: www.travail.gouv.qc.ca
Офис на хората с увреждане в Квебек: www.ophq.gouv.qc.ca
Агенция за защита на потребителя: www.opc.gouv.qc.ca
Потребителски права: www.option-consommateurs.org
Система за здравно осигуряване в Квебек: www.ramq.gouv.qc.ca
Държавен жилищен контрол: www.rdl.gouv.qc.ca
Човешки ресурси и развитие на компетентността в Канада: www.rhdsc.gc.ca
Служба Квебек: www.gouv.qc.ca
Асоциация на автомобилните застрахователи в Квебек: www.saaq.gouv.qc.ca

(стр. 164) Регионите в Квебек

Quebec.jpg

(стр. 165) Списък на съкращенията и абревиатурите

А
AEC: Attestation d’études collégiales - Свидетелство от полувисшо обучение
AFP: Attestation de formation professionnelle – Свидетелство за професионално обучение
ASP: Attestation de spécialisation professionnelle – Свидетелство за професионална специализация


C
CAVAC: Centre d’aide aux victimes d’actes criminels – Център за подпомагане на жертвите на криминални престъпления
CDPDJ: Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse – Комисия за правата на хората и за правата на младите
CHSLD: Centre d’hébergement et de soins de longue durée – Център за подслоняване и лечение за дълъг период
CIC: Citoyenneté et Immigration Canada – Гражданство и имиграция Канада
CLE: Centre local d’emploi – Областни центрове за трудова заетост
CLSC: Centre local de services communautaires – Областни центрове за обществени услуги
CNP: Classification nationale des professions – Национален класифи-катор на професиите
CNT: Commission des normes du travail – Комисия за нормите на работа
CPE: Centre de la petite enfance – Центрове за малки деца
CSQ: Certificat de sélection du Québec – Сертификат за селекция от Квебек
CSSS: Centre de santé et de services sociaux – Здравни центрове и социални служби
CSST: Commission de la sante et de la securite du travail - Комисия за здравеопазване и охрана на труда


D
DEC: Diplôme d’études collégiales - Диплома от полувисшо образование
DEP: Diplôme d’études professionnelles - Диплома за професионално обучение
DES: Diplôme d’études secondaires - Диплома за средно образование
DPJ: Directeur de la protection de la jeunesse - Дирекция за защита на младите


F
FEL: Francisation en ligne - Францизациия онлайн


G
GRC: Gendarmerie royale du Canada: Кралска жандармерия на Канада


I
IMT: Information sur le marché du travail - Информация за пазара на труда


M
MAMROT: Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire - Министерство на общинските дейности, на Регионите и на Заеманите територии
MDEIE: Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation - Министерство на Икономическото развитие, на Иновациите и на Износа
MELS: Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - Министерство на образованието, на Отдиха и Спорта
MFA: Ministère de la Famille et des Aînés - Министерство на Се-мейството и на Възрастните
MICC: Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles - Министерство на имиграцията и на културните общности
MJ: Ministère de la Justice - Министерство на Правосъдието
MRC: Municipalité régionale de comté - Общински регионални окръзи
MSSS: Ministère de la Santé et des Services sociaux - Министерство на Здравеопазването и на Социалните услуги


N
NAS: Numéro d’assurance sociale - Номер на социална осигуровка
NIP: Numéro d’identification personnelle - Личен идентификационен номер


O
OPS: Office de la protection du consommateur - Агенция за защита на потребителя
OQLF: Office québécois de la langue française - Квебекски офис за френският език


P
PME: Petites et moyennes entreprises - Малки и средни предприятия


R
RAMQ: Régie de l’assurance maladie du Québec - Система за здрав-но осигуряване в Квебек
RLQ: Régie du logement du Québec - Държавен жилищен контрол
RQAP: Régime québécois d’assurance parentale - Квебекската система за родителско осигуряване
RRQ: Régie des rentes du Québec - Пенсионна система на Квебек


S
SAAQ: Societe de l’assurance automobile du Quebec - Асоциация на автомобилните застрахователи в Квебек
SCHL: Société canadienne d’hypothèques et de logement - Канадска асоциация за ипотека и жилище
SHQ: Société d’habitation du Québec - Жилищна асоциация на Квебек
SQ: Sûreté du Québec - Сигурност и безопасност в Квебек


T
TAQ: Tribunal administratif du Québec - Административен съд на Квебек
TPS: Taxe sur les produits et services - Такса за продукти и услуги
TVQ: Taxe de vente du Québec - Такси върху продажбата в Кве-бек


U
UTC: Temps universel coordonné - Координирано универсално време


(166) Вашето мнение е важно!

Ръководството Изучавам Квебек беше замислен, за да ви помогнем да предприемете вашите стъпки в интеграци-ята още от вашата страна на пристигане и да ги преследвате още с вашето пристигане в Квебек и по време на вашият път на интеграция.

С цел да разберем по-добре вашите нужди и да подобрим това ръководство, приканваме ви да споделите с нас как сте научили за съществуването на ръководството, както и за моменти, в които разделите на ръководството са ви били най-полезни.

Вашите коментари и предложения за подобряване на гида Изучавам Квебек са също добре дошли.

Желаете да ни предадете вашите мнения? Няма нищо по-лесно от това!

Достатъчно е да попълните кратките въпроси направени с тази цел

• Използвате печатното издание на ръководството?

Срещнете ни в сайта www.apprendrelequebec.gouv.qc.ca и кликнете върху Вашето мнение е важно.

• Използвате електронната версия на ръководството

Кликнете върху Вашето мнение е важно.


Благодарим че ни отделихте няколко минути от вашето време