Посещение от роднини

От BGCanada Wiki
Направо към навигацията Направо към търсенето

Статията описва изискванията дадени от канадското консулство в България.

Канадско Консулство - София, ул. "Асен Златаров"11, тел. 943 37 04, факс 946 19 13


Необходими документи от подаващия за виза

 1. Паспорт, валиден поне един месец от предполаганата дата на връщане от Канада
 2. Две снимки - паспортен формат
 3. Служебна бележка (в оригинал) от местоработата, в която да се посочват длъжността, заплатата и разрешения годишен отпуск. Служебната бележка се издава или трябва да се преведе на английски или френски език, без да е необходима заверка (легализация) на превода.
  • Ако сте пенсионер - удостоверение (оригинал) от пенсионната служба на НОИ, преведена на английски или френски език, без да е необходима заверка на превода
  • Ако сте студент - уверение (в оригинал) от учебното заведение, преведено на англйиски или френски език, без заверка на превода
 4. Други документи, поддържащи молбата, като например - копия от документи за собственост (нотариялни актове) - необходим е превод на името на собственика, описанието на собствеността и местоположението й, без нотариална заверка; банкови декларации за наличие на финансови средства, също преведени на един от двата езика, без легализация
 5. В случай на непълнолетни (деца под 18 години), пътуващи сами или придружени само от единия родител са необходими:
  • Нотариално заверена декларация от родителите, преведена на англйиски или френски език, с която те дават съгласието си за пътуването на детето в Канада, посочвайки периода и името на придружителя, ако с него не пътува никой от родителите;
  • Фотокопие от акта за раждане
  • Ако е ученик - бележка от учебното заведение, преведена на английски или френски език, без легализация на превода
 6. В случай на пътуване с цел бизнес:
  • Документи, засягащи българската фирма - регистрация, статут или данъчна декларация за предходна година, преведена на английски или френски език, без легализация на превода
  • Командировачна заповед, преведена на англйски или френски еик
 7. Вносна бележка за извършен превод на таксата за обработка на документацията


От Канада

 1. Оригинална нотариално заверена покана от роднини, приятели, бизнес партньори или канадска институция, посочваща имената на кандидата за виза, роднинската връзка (ако има такава), мотива и срока на посещението, за чия сметка ще бъдат разходите по пътуването и престоя в Канада.
 2. В случай на пътуване с цел туризъм:
  • Доказателство за статута на канещия (документ за постоянно пребиваване в Канада или канадски паспорт за канадските граждани);
  • Годишна декларация за данъците (Т4) или служебна бележка от местоработата на канещия, посочваща длъжност и заплата.


Такси за обработка

 • Еднократна Виза за посещение - 50$
 • Многократна виза за посещение - 100$
 • Комисионна за банков превод - 2$

Най-близките до вас клонове на MKB Unionbank можете да намерите на този адрес


Забележки

 • Виза се издава за две седмици, считано от датата на подаване на всички документи.
 • Възможно е кандидата да бъде повикан на интервю, след което да получи виза или да му бъде отказана.
 • Винаги се кандидатства първо за еднократна виза, защото рискувате отказ.
 • Когато кандидатстващия получи виза след като мине интервю, при следващо кандидатстване получава многократна 5-годишна виза без допълнително интервю. На самото интервю да се говорят само верни неща и да се отговаря конкретно на въпросите. Интервюиращата разполага с досието на канещия, сверява всички отговори и при несъответствие или премълчаване - отказва виза.